перейти на сайт>>

Особливості функціонування ідіоматичних одиниць англійської мови в мережі Інтернет

ID роботи: 5144
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Глава І. Ідіоми як мовні одиниці та особливості їх функціонування в мережі Інтернет

1.1. Ідіоми як вид усталених виразів в англійській мові

1.2. Критерії ідіоматичності та особливості ініом в мережі Інтернет

Глава ІІ. Особливості вживання ідіом в Інтернет-комунікаціях

2.1. Функції ідіом в Інтернет-дискурсі

2.2. Особливості утворення англомовних ідіом

2.3. Модифікації англійських ідіом в мережі Інтренет

Висновок

ЛІТЕРАТУРАВисновок:

Отже, ідіома  – стійкий неподільний зворот мови, що передає єдине поняття, зміст якого не визначається змістом його складових елементів, наприклад: байдики бити, на руку ковінька, впадати в око.

Ідіоми використовуються в мові, так як вони прикрашають її, роблять більш стрункою, а також дозволяють скоротити громіздкі пропозиції до невеликих сталих виразів.

Ідіоми у є носіями іллокуції, маркерами інтенціональних станів людини та засобами прагматичної когерентності дискурсу. Внутрішня прагматика ідіом сприяє формуванню та розгортанню сукупної іллокутивної сили дискурсу. Взаємодія семантики, стилістики і прагматики ідіом у конкретному фрагменті інтернет-дискурсу утворює ідіоматичний контекст і дозволяє їм функціонувати у якості системи підсилених сигналів, що відображають інтенціональні стани автора повідомлення. Ідіоми виконують функцію прихованих вказівок на те, як адресату слід розуміти повідомлення. Оскільки ці вказівки скеровані на емоції адресата, останній сприймає їх підсвідомо, але у нього складається оманливе враження незалежності формування думки та самостійності прийняття рішень. Послідовність підсилених індикаторів інтенціональних станів адресанта, вербалізованих ідіом, зумовлює іллокутивну когерентність дискурсу і забезпечує оптимальні умови для досягнення відповідного перлокутивного ефекту. 

Фразеологічні одиниці і, перш за все, ідіоми, є невід’ємною частиною мовного спілкування і, в тому числі, Інтернет-комунікацій. Перш за все, варто згадати поняття метамовної заставки, іліметакоммунікатівного обрамлення, фразеологізму (metakommunikative Umrahmung).

Частиномовна належність ідіом, кількість її структурних компонентів та спосіб їх інтеграції зумовлюють надзвичайно широкий структурний спектр цих одиниць, який представлено в сучасній англійській мові 95 моделями.

Д.О. Добровольський і Н.В. Любимова відзначають, що метамовні заставки вказують на якусь зміну коду (тобто мовець вставляє їх перед вживанням  невластивих йому слів і виразів). Це перегукується з ідеєю hedges (обмежувачів), запропонованої Дж. Лакофф.

Прикладами таких hedges є par excellence «найвищою мірою, переважно», in the manner of speaking «так би мовити», strictly speaking «строго кажучи». Дослідження матеріалу корпусів, а також мережевий публіцистики і речового спілкування Інтернету, показує, що метамовні заставки можуть виражатися не тільки за допомогою hedges, а й іншими засобами.

Наведений англійський мовний матеріал наочно демонструє, що наявність однакової або схожої внутрішньої форми та переказного еквівалента  ідіоми в іншій мові аж ніяк не гарантує того, що в цій мові відповідна ідіома матиме такі ж компоненти значення та умови вживання, що і її еквівалент.

Можна таким чином стверджувати, що внутрішня форма, дозволяючи пояснити наявність деяких компонентів значення ідіоми або ряд особливостей її вживання, проте не має передбачувальної  сили. Чому у випадку одних ідіом певні компоненти значення або особливості вживання, що випливають із внутрішньої форми ідіоми, зберігаються і для перекладних еквівалентів в інших мовах, а в разі інших ідіом ні – питання, що заслуговує на окрему увагу.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: