перейти на сайт>>

Особливості фінансового обліку довгострокових зобов’язань

ID роботи: 213
Тип роботи:
Об'єм: 100 стор.
Вартiсть: 140 грн.


Змiст:
Вступ 1. Теоретико-методологічні засади обліку довгострокових зобов’язань підприємства 1.1. Сутність та структура довгострокових зобов’язань 1.2. Організація обліку довгострокових зобов’язань 2. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових зобов’язань 2.1. Облік довгострокових та короткострокових позик 2.2. Облік довгострокових векселів виданих 2.3. Облік довгострокових зобов'язань по облігаціях 2.4. Облік довгострокових зобов'язань з оренди та інших довгострокових зобов'язань 3. Практична частина 2. Скласти шахову відомість 3. Скласти оборотно – сальдову відомість 4. Скласти фінансову звітність 5. Скласти декларацію з податку на прибуток 6. Скласти декларацію з ПДВ Висновок Використана література

Висновок:
В даній роботі була розкрита економічна сутність та значення довгострокових зобов’язань та розрахунків. Зобов’язання, що відображаються в бухгалтерському обліку, мають юридичний та економічний зміст. Підходи до визначення зобов’язань різні. Їх розглядають як борг, як суму витрати, як залучений капітал, як розрахункові відносини та як частину вартості майна. Порядок формування та відображення в звітності інформації про зобов'язання визначає П(С)БО 11 «Зобов'язання». Таким чином, завданням обліку довготермінових залучених засобів є насамперед точне визначення їх сум у будь-який період часу, контроль за правильним використанням цих засобів та своєчасністю погашення довготермінових зобов’язань. Важливу роль в організації обліку довготермінових зобов’язань відіграє правильне їх відображення в балансі з метою уникнення подачі користувачам звітної інформації викривлених даних. Тому вищенаведені пропозиції з уточнення трактування довготермінових зобов’язань, удосконалення їх обліку та відображення у звітності певним чином полегшать роботу бухгалтерів та збільшать інформативність фінансової звітності. В Україні Планом рахунків передбачена наступна класифікація довготермінових зобов’язань: довготермінові позики; довготермінові векселі видані; довготермінові зобов’язання за облігаціями; довготермінові зобов’язання з оренди; відстрочені податкові зобов’язання; інші довготермінові зобов’язання. Одним із важливих моментів відображення довготермінових зобов’язань в обліку є необхідність у поділі останніх на дві групи: І група – частина довготермінових зобов’язань, термін погашення яких перевищує дванадцять місяців. Для обліку таких зобов’язань передбачений 5 клас рахунків „Довготермінові зобов’язання” та ІІІ розділ пасиву балансу однойменної назви; ІІ група – частина довготермінових зобов’язань, термін погашення яких не перевищує дванадцять місяців. Облік таких зобов’язань відображається на рахунку 61 „Поточна заборгованість за довготерміновим зобов’язаннями” 6 класу рахунків „Поточні зобов’язання” та у IV розділі пасиву балансу однойменної назви.
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: