перейти на сайт>>

Особливостi процесуально-правового положення вiдповiдача в цивiльному процесi

ID роботи: 5094
Тип роботи:
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Особливості процесуально-правового статусу відповідача у цивільному процесі

1.1. Поняття відповідача в цивільному процесі

1.2. Права та обов’язки відповідача як учасника цивільного процесу

Розділ ІІ. Загальна характеристика захисту прав та інтересів відповідача в цивільному процесі

2.1. Поняття захисту прав та інтересів відповідача

2.2. Процесуальні засоби захисту прав та інтересів відповідача

Висновок

Список використаної літературиВисновок:

Таким чином. у даній роботі були проаналізовані теоретичні і нормативні положення, про правове становище відповідача в цивільному процесі. Узагальнюючи результати, отримані в ході дослідження, сформулюємо основні висновки.

Рівень розвитку і досконалості сучасного українського цивільного процесуального права, зокрема, норми, що регулюють положення відповідача в цивільному процесі, в значній мірі визначає демократизм правосуддя і його здатність здійснювати реальний захист прав і свобод, закріплених у Конституції України.

Серед суб'єктів цивільного процесуального відносини особливе місце займають сторони - позивач, відповідач, які є головними дійовими особами  у розгляді цивільної справи. Правове становище цих осіб дуже різноманітно, але їх інтереси однаково захищаються цивільним процесуальним законодавством. Права та обов'язки сторін докладно регламентовані Цивільним процесуальним кодексом України.

Відповідач є обов’язковим учасником цивільного процесу – його стороною (ст. 30 Цивільного процесуального кодексу України).

Основною ознакою сторін цивільного процесу є їхня особиста і безпосередня заінтересованість; саме сторони є суб’єктами правовідношення, з приводу якого виник спір. Крім того, відповідач є тією особою, на яку вказує позивач як на порушника свого права.

Відповідачем являється особа, яку притягують до відповіді у зв’язку із заявою позивача про те, що порушуються, не визнаються або оспорюються права, свободи або законні інтереси останнього. При цьому відповідач у цивільному процесі розглядається як пасивна сторона.

Відповідач протягом усього часу розгляду справи має право:

1) визнати позов повністю або частково;

2) пред'явити зустрічний позов, тобто позов, який є взаємопов'язаним із вимогами позивача і приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо це є доцільним.

Право відповідача на захист, поряд з правом позивача на звернення до суду, є рівнозначними елементами єдиного поняття права на судовий захист, що випливає з принципу здійснення судочинства на основі рівноправності сторін, закріпленого в Конституції України, а також з принципу справедливого судового розгляду і права на ефективний засіб захисту, передбачених у Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Проаналізувавши правовий статус відповідача, можна сказати, що для нього законодавець передбачив, як загальні процесуальні права, обов'язки та дії, що використовуються всіма учасниками цивільних процесуальних правовідносин, так і лише йому властиві способи захисту.

До загальних способів захисту можна віднести, наприклад, право відповідача бути повідомленим про відкриття провадження у справі і призначення справи до розгляду, одержання відповідачем копії позовної заяви і доданих до неї документів, право відповідача бути повідомленим про місце і час розгляду цивільної справи з таким розрахунком, щоб мати можливість і достатньо часу для своєчасної явки в судове засідання і підготовки до справи, право подати докази, право вести процес особисто, надавати докази, брати участь в їх дослідженні.

До спеціальних способів захисту належать: зустрічний позов; матеріально-правові і процесуально-правові заперечення проти позову; невизнання позову та його визнання, як спосіб захисту; оскарження заочного рішення, що ухвалене за його відсутності; оскарження заходів, вжитих судом щодо забезпечення позову, які завдали йому збитків.

Захисні дії відповідача в суді першої інстанції – це його діяльність з використанням наданих можливостей законом процесуальних засобів, направлені на повне чи часткове відведення судом заявлених вимог чи на закінчення процесу без винесення рішення. Захисні дії відповідача проти позову базуються на багаточисельних повноваженнях. До числа яких відносяться: право заявляти матеріально-правові чи процесуальні заперечення, пред’являти зустрічний позов направлений на руйнування основи первісного позову, наводити докази і вчиняти інші процесуальні дії, щоб переконати суд в необґрунтованості позову.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: