перейти на сайт>>

ОФШОРНІ КОМПАНІЇ В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ

ID роботи: 6102
Тип роботи:
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні   основи формування та функціонування офшорних зон

1.1. Поняття та економічна сутність офшорних зон

1.2. Вплив офшорних компаній на економіку

1.3. Фінансові механізми офшору

Розділ ІІ. ОФШОРНИЙ БІЗНЕС, ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ

2.1. Форми організації підприємницької діяльності в офшорних зонах

2.2. Основні тенденції розвитку офшорного бізнесу у світі

2.3. Особливості впливу офшорних зон на економіку України

Розділ ІІІ. Проблеми та Перспективи розвитку офшорного бізнесу

3.1. Офшорний бізнес та проблема відмивання доходів

3.2. Можливості та наслідки створення офшорних зон в Україні

Висновок

Використана літератураВисновок:

Для успішного функціонування в умовах ринкової економіки підприємствам необхідно шукати способи підвищення своїх прибутків. Водночас компанії не мають на меті збільшувати величину податків. При пошуку вирішення цього питання постає можливість використання «податкових гаваней» – зон із низькими ставками податків на прибуток. Офшорна компанія є одним з найпоширеніших корпоративних інструментів, що забезпечують оптимальне проведення закордонних операцій. Використання офшорних фірм дозволяє компаніям знижувати свої податки на абсолютно законних підставах.

В Україні складні умови здійснення підприємницької діяльності спонукають підприємців до активного пошуку засобів планування та мінімізації податків. Для цього широко практикують досвід Заходу, щодо створення, так званих офшорних компаній.

До факторів зовнішнього середовища офшорного бізнесу відносять міжнародне політичне та економічне середовище, загальні принципи економічного розвитку офшорних територій та світової економіки в цілому, міжнародні та державні регуляторні заходи, що впливають на визначення напрямку й логіки функціонування офшорного бізнесу. До внутрішніх складових середовища офшорного підприємництва відносять правила і процедури створення офшорних компаній, сервісного забезпечення їхньої роботи і здійснення самих офшорних операцій. Держави зі звичайним режимом оподаткування зацікавлені у найбільш повному зборі податків із доходів.

Підводячи підсумки вищезазначеного, можна сказати, що офшорний сектор настільки закріпив свої позиції в нашій країні, що вже є істотним чинником стабільності економічного розвитку, виходу підприємств із кризових ситуацій, дієвим інструментом інвестиційних процесів. Регулююча функція держави повинна зводитися не до зведення усіляких заборон, а до вдосконалення чинного законодавства і використання практики, що забезпечує нарощення інвестиційного потенціалу України.

Офшорний бізнес ґрунтується на можливостях, які надаються офшорними зонами. Офшорною зоною вважається країна або територія, законодавством якої дозволено реєструвати компанії, які отримують прибуток із джерел, що діють поза країною або територією реєстрації (офшорні компанії).

В основу організації діяльності офшорних зон покладений універсальний принцип податкового законодавства, згідно якого обов’язковому оподатковуванню підлягають доходи, джерело яких знаходиться на території даної держави. У тих випадках, коли джерело доходу знаходиться за рубежем або локалізоване недостатньо точно, воно може бути виключене із сфери податкової відповідальності в межах території даної держави.

В офшорних зонах пропонуються різноманітні методики роботи. Проте усі вони зводяться до скорочення зв’язку між бізнес-організацією і податковою юрисдикцією (податковою відповідальністю). У більшості випадків це досягається використанням через офшорну компанію іншої компанії, що знаходиться у країні з високим, у порівнянні з офшором, рівнем оподатковування.

Говорячи про потенціал офшорного бізнесу і його місце в міжнародних економічних відносинах, варто відзначити наступне. Масштаби офшорного бізнесу в останні роки стрімко зростають. За існуючими оцінками, протягом найближчих 10 років більше половини всього обсягу світових валютних операцій буде проходити через офшори.

Офшорні зони є специфічним інструментом стимулювання інвестиційної діяльності і збільшення надходжень до бюджетів депресивних територій, економічний ефект якого ґрунтується на явищі зростання державних доходів завдяки розширенню податкової бази (використанню її особливого виду доходів, отриманих лише від здійснення зовнішньоекономічної діяльності) та мінімізації величини податкового навантаження. Доходи від офшорного бізнесу складають до половини обсягу державних бюджетів.

Дослідження наочно засвідчило, що офшорне підприємництво є ефективним засобом підвищення прибутковості міжнародних господарських операцій, оскільки дозволяє економити значні суми на сплаті податків. Саме це, а також майже повна відсутність в офшорних зонах державного контролю за діяльністю підприємств із

офшорним статусом обумовили їх поширення у бізнесовій практиці підприємців усіх країн світу.

Простота систем регулювання підприємницької діяльності у безподаткових територіях обумовлює незначну вартість і високу ефективність схем податкового планування з використанням офшорних компаній.

В Україні простежується активна співпраця вітчизняних суб’єктів господарювання з офшорними центрами, що дає підстави зробити висновки про наявність значних «тіньових» інвестиційних потоків та про масове ухилення від сплати податків.

В Україні необхідно створювати спеціальні підрозділи контролю за діяльності офшорних зон й продажу українських товарів та послуг у ці зони за заниженими цінами без сплати відповідних податків.

Необхідно здійснити денонсацію укладеної за часів СРСР угоди про уникнення подвійного оподаткування із Кіпром, яка активно використовується для виведення за кордон десятків мільярдів доларів.

З метою посилення боротьби з виведенням капіталів з України в офшорні центри, необхідно використати досвід таких країн як Швейцарія, США, Англія, Грузія.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: