перейти на сайт>>

Охорона праці, МАУП, контрольні питання

ID роботи: 9261
Тип роботи:
Об'єм: 147 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Контрольні питання до теми 1

1. Дати визначення змісту "охорона праці".

2. Що регулює закон України "Про охорону праці"?

3. Назвати і дати характеристику організаційно-технічним заходам та засобам з охорони праці.

4. Які вимоги до охорони праці жінок передбачені законодавством України?

5. Які законодавчі акти входять в законодавство України з охорони праці? Дати їх характеристику.

6. Назвати санітарно-гігієнічні заходи охорони праці і охарактеризувати їх.

7. Як організована служба охорони праці на виробництві?

8. Які існують види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці?

9. Назвати державні галузеві нормативні акти.

10. Які статті Конституції України визначають питання охорони праці?

11. Розказати про систему управління охороною праці.

12. Які організації здійснюють нагляд за охороною праці?

13. Які методи управління охороною праці застосовуються на підприємстві?

14. Які пільги і компенсації додаються працівникам, що працюють на роботах з важкими і шкідливими умовами праці?

15. Які види інструктажів проводяться на виробництві і в організаціях?

16. Розкажіть, за рахунок чого здійснюється фінансування заходів з охорони праці?

17. Які основні чинники впливають на ситуацію в ділянці охорони праці, що складається в Україні?

18. В чому суть соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань?

Тема 2. Основи виробничої санітарії і гігієни праці

Контрольні питання до теми 2

1. Дати визначення поняттю "виробнича санітарія".

2. Які шкідливі фактори мають місце на виробництві?

3. Які види освітлення корисні для людини? Дати обґрунтування.

4. Дія шуму на організм людини. Яка небезпека існує в цьому?

5. Чому вібрації відносяться до шкідливого виробничого фактору?

6. Які методи захисту людини від негативного впливу шкідливих чинників?

7. Які параметри характеризують мікроклімат виробничого середовища?

Тема 3. Основи електробезпеки

Контрольні питання до теми 3

1. Охарактеризуйте різні види електрики (промислова, статична, атмосферна).

2. Який вплив має електричний струм на організм людини?

3. Назвіть фактори електричного характеру, від яких залежить ступінь ураження людини електричним струмом.

4. Дайте класифікацію виробничих приміщень відносно електробезпеки.

5. Які шкідливі впливи має статична електрика?

6. Назвіть колективні засоби захисту і охарактеризуйте їх.

7. Яка мета заземлення та занулення?

8. Дайте визначення “електробезпека”, “заземлення”, “електротравма”.

9. Назвіть види електричних травм, охарактеризуйте їх.

10. Назвіть основні випадки ураження електричним струмом

Тема 4. Основи безпеки праці на підприємствах і в організаціях

Контрольні питання до теми 4

1. Дати визначення понять "професійне захворювання", "виробнича травма" і "нещасний випадок".

2. Назвіть основні причини травмування на виробництві.

3. Який порядок розслідування нещасних випадків на виробництві?

4. Які класи умов праці існують на виробництві? Дати характеристику.

5. Які нещасні випадки беруться на облік?

6. Що таке "засіб колективного і індивідуального захисту"?

7. Які вимоги безпеки праці при експлуатації механічного устаткування?

8. Які вимоги безпеки праці при експлуатації теплового і холодильного устаткування?

9. Які вимоги безпеки до конструкцій машин і механізмів?

10. Для чого проводиться атестація робочих місць?

Тема 5. Пожежна безпека

Контрольні питання до теми 5

1. Які характерні причини виникнення пожеж?

2. Дайте характеристику небезпечних та шкідливих факторів пожежі.

3. Назвіть основні складові забезпечення пожежної безпеки.

4. Як класифікуються будівельні матеріали за горючістю?

5. Які види пожежної охорони існують в Україні? Дати характеристику їх.

6. Дати визначення «вогнестійкість» і класифікацію будівельних конструкцій за ступінню вогнестійкості.

7. Надати характеристику вогнегасних речовин.

8. Яке призначення та дія спринклерних та дренчерних установок?

9. Охарактеризуйте первинні засоби пожежогасіння.

10. Назвіть загальні вимоги щодо пожежної безпеки, правила поведінки при виникнення пожежі.

Тема 6. Надання долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках

Контрольні питання до теми 6

1. Назвіть принципи надання першої допомоги.

 

2. Як надати першу допомогу при запорошенні очей?

З. Як надати першу допомогу при пораненнях, переломах?

4. Як зупинити кровотечу?

5. Назвіть ознаки отруєння і способи надання першої допомоги при отруєнні.

6. Як надати першу допомогу під час шоку?

7. Як надати першу допомогу при ураженні електричним струмом?

8. Які ознаки теплового удару і перша допомога?

9. Які види кровотечі і прийоми зупинки її?

10. Які прийоми виконання штучного дихання?
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: