перейти на сайт>>

ОЦІНКА ВАРТОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

ID роботи: 4424
Тип роботи:
Об'єм: 39 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти оцінки вартості машин і обладнання як складової виробничого потенціалу підприємства

1.1. Поняття, суб’єкти та об’єкти оцінки майна підприємства

1.2. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

1.3. Види оцінки

2. Оцінка вартості машин і обладнання як складової виробничого потенціалу підприємства

2.1. Техніко-економічна  характеристика підприємства

2.2. Характеристика виробничого потенціалу підприємства

2.3. Аналіз впливу забезпеченості основними фондами та їх технічного стану на результативні показники

2.4. Аналіз ефективності використання основних фондів.

2.5. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства

3. Заходи щодо оптимізації використання машин та обладнання

Висновок

Використана літератураВисновок:

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

 Аналіз і оцінка фінансової стійкості ТОВ „САБ-строй” показали, що підприємство знаходиться в кризовому фінансовому стані, причому цей стан фіксується з 2006 року по 2008 рік. Запаси і витрати не покриваються власними оборотними коштами. У 2006 р. на покриття запасів і витрат не вистачало 23,85% власних оборотних коштів, в 2007 р. – 40,98%, в 2008 р. – 97,89%. Головна причина збереження кризового фінансового положення ТОВ „САБ-строй” – це перевищення темпів зростання запасів і витрат над зростанням джерел формування. Загальна величина джерел формування знизилася в 2007 р. на 10,91%, в 2008 р. на 7,38%, власні оборотні кошти в 2007 р. зменшилися на 32,69%, в 2008 р. на 10,98%. Вартість запасів і витрат в 2007 р. збільшилася на 30,96%, а вже в 2008 р. знизилася на 26,90%. Негативним моментом є незадовільне використання ТОВ „САБ-строй” зовнішніх позикових засобів. Довгострокові кредити і позики не притягувалися. Короткострокові зобов'язання представлені в звітності лише кредиторською заборгованістю, хоча в 2007 р. вона була збільшена на 2,64%, але вже в 2008 р. знизилася на 5,92%, тобто ТОВ „САБ-строй” не бажає, не уміє або не може використовувати позикові засоби для виробничо-господарської діяльності. У ТОВ „САБ-строй” спостерігається недолік власних оборотних коштів, що свідчить про брак їх в господарській діяльності для покриття запасів. Необхідне збільшення рівня власних оборотних коштів.

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.

В роботі було досліджено еволюцію поглядів на суть капіталу підприємств, охарактеризовано значення влас­ного капіталу в діяльності підприємств, проаналізовано тенденції капіталоутворення та особ­ливості формування структури власного капіталу підприємств в сучасних умовах, а також проведено структуризацію процесу оптимізації фінансування діяльності підприємства, про­аналізовано найпоширеніші джерела фінансування, Запропоновано економіко-математичну модель, що дає змогу оптимізувати структуру джерел фінансування діяльності підприємства за критерієм вартості.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: