перейти на сайт>>

Оцінка вартості основних фондів підприємства в умовах ринку

ID роботи: 1042
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
1. Поняття, класифікація та структура основних фондів підприємства
2. Теоретико-методологічні підходи до оцінки вартості основних фондів
2.1. Економічне значення проведення вартісної оцінки основних фондів
2.2. Методи оцінки основних фондів
2.3. Переоцінка основних засобів (фондів)
3. Розрахункова частина
3.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз його основних техніко-економічних показників
3.2. Оцінка основних фондів ЗАТ „Лутрі”
4. Розробка заходів щодо підвищення ефективності функціонування основних фондів підприємства
Висновки і пропозиції
Використана Література
ДодаткиВисновок:

Однієї з найбільше важливих задач розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. Для цього необхідно раціонально використовувати необоротні активи і виробничі потужності.

Збільшення обсягів виробництва промислової продукції досягається за рахунок:

1) введення в дію основних фондів і виробничих потужностей;

2) поліпшення використання діючих основних фондів і виробничих потужностей.

Приріст основних фондів і виробничих потужностей промисловості, її галузей і підприємств досягається завдяки новому будівництву, а також реконструкції і розширенню діючих підприємств.

Реконструкція і розширення діючих фабрик і заводів, приходячи джерелом збільшення основних фондів і виробничих потужностей підприємств, одночасно дозволяють краще використовувати наявний у промисловості виробничий апарат.

Вирішальну частину приросту продукції в цілому по промисловості одержують із діючих основних фондів і виробничих потужностей, що у декілька разів перевищують щорічні нові фонди і потужності.

Одним з найважливіших чинників будь-якого виробництва є необоротні активи. Ефективне використання основних фондів сприяє поліпшенню всіх техніко-економічних показників, у тому числі збільшенню випуску продукції, трудомісткості виготовлення і збільшення прибутку. Розмір і динаміка основних фондів - об'єкти фінансового, управлінського і інвестиційного аналізу.

При аналітичних розрахунках в роботі використані практичні дані конкретного підприємства (ЗАТ „Лутрі”). Практичні розрахунки полягали в аналізі стану і ефективності використання основних фондів.

Як видно з приведеного аналізу використання основних фондів на підприємстві зростання випуску продукції в аналізованому році збільшилося за рахунок збільшення середньорічного технологічного встановленого устаткування. Резерви для збільшення випуску продукції полягають в скороченні усередині змінних простоїв, скороченні цілоденних простоїв і підвищенні коефіцієнта змінності. Сума цих резервів склала 11819 тис. грн. або 6.5 % від випущеної продукції в аналізованому році.

Для більш ефективного використання основних фондів підприємство може прийняти наступні заходи:

- Введення в дію не встановленого устаткування, заміна і модернізація його;

- Скорочення цілоденних і внутрішньозмінних простоїв. Усунення даного недоліку може бути досягнутий шляхом введення прогресивних організаційних і технологічних заходів.

- Підвищення коефіцієнта змінності, яке може бути досягнутий вживанням оптимального графіка роботи підприємства, включаючий ефективний план проведення ремонтних і налагоджувальних робіт.

- Більш інтенсивне використовування устаткування.

- Упровадження заходів НТП.

- Підвищення кваліфікації робочого персоналу, яке забезпечує більш ефективне і дбайливе поводження з устаткуванням.

- Економічне стимулювання основних і допоміжних робітників, що передбачає залежність зарплати від випуску і якості вироблюваної продукції. Формування фондів стимулювання і заохочення робітників, які досягли високих показників роботи.

- Проведення соціальних робіт, що передбачають підвищення кваліфікації робітників, поліпшення умов праці і відпочинку, оздоровчі заходи і ін. заходу, позитивно впливаючі на фізичний і духовний стани робітника.

Такими заходами можуть бути також посилення контролю за раціональним використанням часу роботи устаткування, вживання автоматизованих приладів контролю і обліку часу роботи підприємства, що базується на використанні обчислювальної техніки.

Можлива розробка програми реструктуризації з кінцевою метою створення системи оперативного управління витратами виробництва, що послужить підвищенню конкурентоспроможності і економічної ефективності об'єднання в цілому.

В результаті здійснення цих заходів через можливо забезпечення стійкого саморозвиток підприємства, при якому будь-які зовнішні чинники дестабілізацій не будуть такі чутливі для його функціонування.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: