перейти на сайт>>

Оцінка вартості основних фондів підприємства в умовах ринку

ID роботи: 1066
Тип роботи:
Об'єм: 43 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Поняття та економічна сутність основних фондів підприємства
2. Оцінка вартості основних фондів підприємства в ринкових умовах
2.1. Оцінка стану фондів основних і порядок їхньої переоцінки
2.2. Показники стану та використання основних фондів і їх розрахунок
3. Розрахункова частина
3.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз його основних техніко-економічних показників
3.2. Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
4. Обґрунтування системи показників ефективності використання основних засобів з урахуванням ринкових умов господарювання
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Основні фонди — це частина засобів виробництва, які беруть участь у процесі виробництва тривалий період, зберігаючи при цьому натуральну форму і властивості, а також переносять свою вартість на вартість готового продукту частинами.

Кожний об'єкт основних фондів обчислюється у натуральних одиницях (штуках), які характеризують певні його параметри (продуктивність, вагу, габарити тощо). Натуральні показники основних фондів використовуються для розрахунку виробничих потужностей, складання балансів устаткування, визначення технічного стану основних фондів.

Вартісні показники основних фондів дають змогу визначити загальний їх обсяг, динаміку, знос, нарахувати амортизацію, розраховувати собівартість продукції, рентабельність підприємства.

Для виявлення резервів поліпшення використання основних виробничих фондів й удосконалення планування капітальних вкладень необхідно проаналізувати показники, які характеризують використання засобів праці на підприємстві.

В аналітичній частині курсової роботи було проаналізовано ефективність використання основних фондів СП «Краснодонвугілляпоставка».

Результати аналізу дозволяють зробити наступні висновки:

- спостерігається підвищення показників фондовіддачі ОФ у динаміці (на кінець 2009 р. – 34,22);

- фондоозброєність зросла у 2008 р. (4,63 тис.грн.), у 2009 році відбулося її зменшення (4,53 тис.грн. – рівень 2007 р.);

- технічна озброєність знаходиться на досить високому рівні (4,5-4,6 тис.грн. на протязі аналізованого періоду), що свідчить про належне технічне оснащення працівників.

- негативним фактором є ізке зменшення рентабельності виробництва у 2009 році (до 2,2), що свідчить про зниження ефективності тих коштів, які СП «Краснодонвугілляпоставка» інвестувало в виробництво та реалізацію своєї продукції.

Для усунення існуючих проблем у використанні основних фондів керівництву СП «Краснодонвугілляпоставка» слід використовувати інтенсивні заходи поліпшення використання основних фондів та виробничих потужностей, яке передбачає підвищення ступеня завантаження устаткування за одиницю часу. Підвищення інтенсивного завантаження устаткування може бути досягнуто шляхом модернізації діючого устаткування, машин та механізмів, установлення оптимального режиму їх роботи

Інтенсивне використання основних фондів підвищується також через технічне удосконалення засобів праці та технології виробництва, скорочення строків досягнення проектної продуктивності техніки, удосконалення наукової організації праці, виробництва й управління, підвищення кваліфікації та професійної майстерності робітників.

Досить значними резервами кращого екстенсивного та інтенсивного використання основних фондів і виробничих потужностей є удосконалення структури основних виробничих фондів. Оскільки збільшення випуску продукції досягається тільки у провідних основних цехах, то важливо підвищувати їх частку в загальному обсязі основних фондів. Збільшення основних фондів допоміжного виробництва веде до зростання фондомісткості продукції, оскільки безпосередньо обсяги продукції не збільшує, але і без пропорційно розвинутого допоміжного виробництва основні цехи з повною віддачею не можуть функціонувати. Тому необхідно встановлювати оптимальну виробничу структуру підприємства — важливий напрямок кращого використання основних фондів.

Важливий резерв кращого екстенсивного та інтенсивного використання основних фондів та виробничих потужностей — швидке освоєння проектних потужностей, введення в дію нових технологічних ліній, агрегатів, устаткування.

Практика свідчить, що середній фактичний період освоєння виробничих потужностей становить п'ять-шість і більше років. Разом з тим технічно й економічно обґрунтовані розрахунки підтверджують реальну можливість досягнення проектних показників за один-два роки, залежно від галузі та виду підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: