перейти на сайт>>

Оцінка дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства

ID роботи: 2678
Тип роботи:
Об'єм: 22 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
1. Загальна характеристика підприємства
2. Значення дебіторської та кредиторської заборгованості в діяльності підприємства
3. Оцінка складу, структури та динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості
4. Оцінка оборотності кредиторської та дебіторської заборгованості та її вплив на господарську діяльність підприємства
5. Оптимальні пропорції дебіторської та кредиторської заборгованості
6. Висновки за результатами оцінки складу і структури валових доходів та валових витрат
ЛітератураВисновок:

Проведений аналіз дозволяє дійти до наступних висновків:

Дебіторська заборгованість – важливий компонент оборотного капіталу. Під дебіторською заборгованістю ми розуміємо заборгованість підприємств та організацій і фізичних осіб даному підприємству. Розмір дебіторської заборгованості визначається умовами розрахунків підприємства зі своїми клієнтами. Під кредиторською заборгованістю розуміється заборгованість даної організації іншим організаціям і фізичним особам – кредиторам (платежі за придбану продукцію, спожиті послуги, заборгованість по платежах у бюджети всіх рівнів й ін.). Одним із завдань фінансового менеджера по управлінню дебіторською й кредиторською заборгованістю є визначення ступеня ризику неплатоспроможності покупців, розрахунок прогнозного значення резерву по сумнівних боргах, а також надання рекомендацій з роботи з фактично або потенційно неплатоспроможними покупцями. Збільшення дебіторської заборгованості ініціює додаткові витрати підприємства на: збільшення обсягу роботи з дебіторами (зв’язок, відрядження й ін.); збільшення періоду обороту дебіторської заборгованості (збільшення періоду інкасації); збільшення втрат від безнадійної дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість - елемент оборотних коштів, її зменшення знижує коефіцієнт покриття. Тому фінансові менеджери вирішують не тільки завдання зниження дебіторської заборгованості, але і її балансування із кредиторською.

Особливості державних підприємств полягають в тому, що в них дебіторська та кредиторська заборгованості займають значне місце в формуванні активів та джерел їх фінансування. Їх рух взаємопов’язаний. Виконуючи функції комерційного кредитування покупців, вони перекривають ці кредити кредиторською заборгованістю постачальникам. Тому саме найбільш актуальними стають питання формування ефективної політики одночасного управління дебіторською та кредиторською заборгованостями.

Аналіз складу, структури та стану дебіторської і кредиторської заборгованості ЛРФ ДП «Центр державного земельного кадастру» за 2008-2009 рр. свідчить про деяке збільшення суми дебіторської заборгованості підприємства та зменшення його кредиторської заборгованості.

Негативним є зменшення періоду погашення дебіторської заборгованості та зниження її оборотності. Щодо кредиторської заборгованості, то в 2009 році спостерігається її зменшення порівняно з 2008 роком, що в основному спричинено зростанням заборгованості з оплати праці та заборгованості за товари, роботи послуги.

Одним з основних способів покращення діяльності підприємства є реалізація методів запобігання невиправданого росту дебіторської заборгованості підприємства, забезпечення повернення боргів і зниження втрат при їхньому неповерненні. Для цього на підприємстві необхідно запровадити:

реалізацію боргів дебіторів банку, що здійснює факторингові операції;

погашення заборгованості шляхом заліку, новації, відступного, тобто надання зустрічної однорідної вимоги;

періодичний контроль граничної суми відпуску товарів (робіт, послуг) у борг і уникати дебіторів з високим ризиком несплати;

налагодження оперативного документообігу при реалізації великої кількості продукції (а саме, негайне виставлення рахунків покупцям);

визначати строк прострочених платежів на рахунках дебіторів;

обмін дебіторської заборгованості на акції або частки участі в капіталі підприємства-боржника з метою посилення свого впливу в його бізнесі.

Для підвищення ефективності управління дебіторською та кредиторською заборгованістю необхідні наступні заходи:

детальний аналіз можливостей кредитної політики підприємства щодо покупців продукції (визначення термінів, обсягів товарного кредиту з урахуванням фінансових можливостей підприємства та впливу на платоспроможність);

впровадження інших форм розрахунків та забезпечень виконання зобов'язань дебіторами (вексель, страхування, передача товару на комісію);

застосування таких шляхів повернення вже простроченої дебіторської заборгованості, як штраф, пеня, неустойка, подача позову до суду, припинення постачань, втручання офіційних і контролюючих органів та вірогідність іміджевих втрат;

удосконалення управління залученими ресурсами;

впровадження інституту кризового менеджменту на підприємстві.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: