перейти на сайт>>

Оцінка ефективності використання власного і залученого капіталу

ID роботи: 2688
Тип роботи:
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Загальна характеристика підприємства
2. Склад і структура власного та залученого капіталу
Використання фінансових ресурсів
3. Наявність власних обігових коштів
4. Ефективність використання залученого капіталу. Ефект фінансового ліверіджа
5. Висновки за результатами проведеного аналізу та пропозиції по підвищенню ефективності використання власного та залученого капіталу
Література
ДодаткиВисновок:

Результати аналізу основних показників діяльності підприємства за 2009 рік свідчать про незадовільне становище підприємства. Це обумовлено недостатнім забезпечення виробництва власними обіговими коштами, несвоєчасністю розрахунків, великою заборгованістю підприємства перед постачальниками та бюджетом.

Необхідно діяльність підприємства орієнтувати на розширення зв’язків із зарубіжними партнерами, що дасть змогу за рахунок надходження валютних коштів поліпшити і стабілізувати фінансовий стан підприємства.

Аналізуючи фінансово-економічні результати діяльності ТОВ „Сана” необхідно зауважити, що стійка діяльність ТОВ „Сана” залежить як від обґрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від внутрішніх можливостей ефективно використовувати всі існуючі в його розпорядженні ресурси, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносяться податкова, кредитна, цінова політика держави та ринкова кон‘юнктура. Через це в якості інформаційної аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Незважаючи на те, що підприємство має добрі результати по деяких показниках, воно знаходиться в критичному стані через нестачу грошових коштів. Готова продукція на складі не дуже користується попитом через високу ціну, яка обумовлена великою собівартістю.

Оскільки на ТОВ „Сана” існує дві великі проблеми – проблема збуту та оптимізації дебіторської заборгованості, на них потрібно звернути основну увагу. Проблему збуту можна вирішити через реалізацію продукції з негайною оплатою або із знижкою, потрібно знижувати собівартість продукції. Щодо дебіторів, потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукції). Доцільним є надання відстрочки платежу споживачам, бо за рахунок цього збільшується обсяг реалізації, тобто прибуток (для стимулювання збуту в умовах високої конкуренції), але можливе виникнення додаткових витрат по залученню короткострокових банківських кредитів для компенсації дебіторської заборгованості.

Проведений аналіз також показав, що на ТОВ „Сана” існують резерви збільшення прибутку і рентабельності. До них відносяться: збільшення об'єму виробництва і реалізації продукції, зниження питомої собівартості продукції і підвищення якості продукції.

Для поліпшення фінансового стану і вдосконалення організації власного капіталу ТОВ „Сана” розроблені наступні рекомендації:

– збільшити статутний капітал підприємства з метою підвищення його фінансових гарантій;

– створити резервний фонд, а також удосконалювати його облік і віддзеркалення в бухгалтерському балансі;

– удосконалювати бухгалтерську звітність підприємства в цілях можливості її використання для фінансового аналізу всіма учасниками ринку;

– зміна порядку обліку фонду соціальної сфери відповідно до нового плану рахунків.

Аналізованому підприємству доцільно створювати резервний фонд в розмірі, вказаному в його засновницьких документах, тобто 25% від статутного капіталу і формувати його шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше 5% від чистого прибутку.

Враховуючи значення інформації про склад і структуру власного капіталу для аналізу здатності підприємства до самофінансування, необхідно передбачити її розкриття в поясненнях до звіту з тим, щоб зовнішній користувач мав можливість ухвалювати потрібні рішення.

Проведений аналіз організації власного капіталу і фінансового стану ТОВ „Сана” свідчить про не досить ефективну фінансову роботу в господарстві.

Виходячи з вищесказаного підприємству доцільно провести нарощування статутного капіталу. Зміна розміру статутного капіталу може бути проведена за рішенням власників ТОВ „Сана” і повинно бути відбито в його засновницьких документах.

Збільшення статутного капіталу без залучення додаткових інвестицій можливо тільки в межах суми нерозподіленого прибутку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: