перейти на сайт>>

Оцінка конкурентних позицій підприємства на ринку

ID роботи: 1056
Тип роботи:
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Поняття та визначення конкурентоспроможності підприємства
2. Фактори, що впливають конкурентоспроможність підприємства
3. Загальні положення оцінки конкурентоспроможності підприємства
4. Розрахункова частина
4.1. Загальна характеристика економічної діяльності ЗАТ «СТИЛЬ»
4.2 Оцінка організаційно-економічних показників конкурентоспроможності ЗАТ «Стиль»
5. Напрямки підвищення конкурентоспроможості потенціалу зат «стиль»
Висновки і пропозиції
Список використаної літературиВисновок:

Конкурентоспроможність, - як соціально-економічна категорія - це спроможність, вміння досягати законним шляхом найвищих економічних та соціальних переваг. Поняття конкурентоспроможності інтерпретується і аналізується в залежності від розглядаємого економічного об`єкту.

В багатогранній роботі по досягненню конкурентоспроможності важливе місце належить показникам, які повинні характеризувати та давати змогу оцінювати конкурентоспроможність того чи іншого об`єкту. Як показало проведене дослідження, нараховується багато параметрів, які повинні знаходитися в полі зору керівництва підприємства, як найважливіші об`єкти управління. Разом з тим, задаючись параметрами конкурентоспроможності для того або іншого об`єкту, необхідно постійно турбуватися про створення належних умов, які забезпечують досягнення потрібних параметрів конкурентоспроможності.

Умови (обставини, від яких будь-що залежить) виступають, таким чином, другою основоположною складовою категорією конкурентоспроможності. Вони охоплюють широкий спектр технічних, технологічних, організаційних, економічних, соціальних, кадрових, правових, ідеологічних відносин, які складаються в процесі функціонування господарського механізму підприємства.

Створення всіх необхідних умов для досягнення конкурентоспроможності об`єктів - первинна турбота керівництва і всього персоналу підприємства.

Але успіх нашого, та інших підприємств буде залежати від Державної політики. Основним завданням Держави має бути створення такого економічного, політичного та правового середовища, інституційної інфраструктури, які б стримували перспективні конкурентоспроможні товари. В першу чергу це стосується визначення та проведенням реформ господарської діяльності в умовах переходу до нової моделі розвитку економіки, створення ефективної експортно-імпортної стратегії, політики таможні, валютно-фінансові, та інших, які б враховували національні інтереси та інтереси виробників.

У той же час існують визначені шляхи підвищення їхньої конкурентноздатності, пов'язані з економічними критеріями: зменшення торгових надбавок на товари і зниження тарифів на послуги за рахунок використання внутрішніх резервів, економії витрат на процеси обслуговування без зниження рівня їх якості, що дозволить установити більш низькі ціни при реалізації товарів і наданні послуг.

В результаті вивчення теоретичних аспектів було проаналізовані методи оцінки конкурентоспроможності підприємства і стратегічні методи підвищення конкурентоспроможності. Всі індикаторні, матричні і стратегічні методи мають свої переваги і недоліки. Індикаторні методи безпосередньо оцінюють конкурентоспроможність потенціалу підприємства порівняно з іншими підприємствами галузі. Метою стратегічного аналізу конкурентоспроможності потенціалу підприємства є виявлення позитивних і негативних факторів, які можуть вплинути на формування та розвиток елементів потенціалу у конкурентному середовищі. За допомогою стратегічного аналізу можливо знайти ті шляхи розвитку підприємства, які забезпечать підвищення його конкурентоспроможності.

Прямуя до гнучкого використання своїх внутрішніх можливостей підприємство повинно забезпечувати собі технічну та економічну ефективність. Іншими словами, воно повинно знайти спосіб оптимального сполучення технічної та економічної ефективності для забезпечення найкращих умов пропозиції.

Проаналізувавши трудовий, виробничий і фінансовий потенціал ЗАТ «Стиль» і ЗАТ «Лутрі» можна зробити висновок про більше стійку конкурентну позицію ЗАТ «Стиль». Конкурентноздатність потенціалу ЗАТ «Стиль» перебуває на третьому рівні розвитку. Це значить, що система керування активно впливає на виробництво й виробничі системи, сприяє їхньому вдосконаленню, крім цього, потенціал підприємства має певні конкурентні переваги щодо найближчих суперників. Однак деякі окремі складові потенціалу не досить ефективно використаються в порівнянні із ЗАТ «Лутрі». Керівникам потрібно прикласти максимум зусиль для збереження сильних конкурентних позицій.

Детальна оцінка і аналіз сучасного стану ЗАТ «Стиль» дозволив визначити його сильні та слабкі сторони та виявити можливості та потенційні загрози для його діяльності.

Сильні сторони:

Висока якість продукції; наявність унікального обладнання; висока кваліфікація персоналу; налагоджені взаємовигідні зв’язки із споживачами; великий досвід роботи на ринку;ефективна реклама та стимулювання збуту; високий рівень лояльності споживачів до продукції; високий рівень диференціації продукції; висока диверсифікація експортних поставок

Слабкі сторони:

Зниження фондовіддачі; ріст зносу основних фондів; зменшення ринкової частки високорентабельної продукції; скорочення прибутковості компанії; зростання операційних витрат; рентабельність продукції ЗАТ «Стиль» менше ніж рентабельність продукції ЗАТ «Лутрі».

Можливості:

Розширити номенклатуру товарів;збільшення обсягів продажу продукції; вихід на нові регіональні ринки; пошук нових ринкових ніш (споживачів); зростання обсягу споживання продукції; великий потенціал ринку; збільшування темпів росту експорту в країни далекого зарубіжжя; низький імпорт елітної продукції

Загрози:

Ймовірність покращення конкурентами своїх маркетингових програм; економічна нестабільність в Україні; введення Росією 20% ПДВ на імпорт й 21% мита; зростання цін на сировину; висока конкуренція; високий рівень процентних ставок.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: