перейти на сайт>>

Оцінка показників стійкості та стабільності підприємства

ID роботи: 2676
Тип роботи:
Об'єм: 22 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
1. Загальна характеристика підприємства
2. Фінансова стійкість – як найважливіший показник фінансового стану
3. Оцінка фінансової стійкості на основі бухгалтерського балансу пп «калаус»
4. Розрахунок коефіцієнтів, що характеризують фінансову стійкість пп «калаус»
5. Висновки за результатами оцінки показників фінансової стійкості та розробка пропозицій щодо поліпшення фінансового становища
Використана література
ДодаткиВисновок:

Було проведено аналіз фінансової стійкості ПП «КАЛАУС», результатом якого є висновок, що підприємство знаходиться у скрутному фінансовому становищі. Майно підприємства сформовано на 100 % з позикових джерел, якими є лише комерційні кредити постачальникам. У підприємства не має статутного та резервних фондів. У підприємства є збиток, та підприємство ризикувало не власними коштами, а позиковими. Підприємство має гарну виробничу потужність у вигляді основних засобів, але для більш правильного висновку треба провести технічну експертизу обладнання. Проблема підприємства у неефективної організації виробництва та фінансів. Підприємство не має оборотних активів, які забезпечують нормальний рівень оборотності та прибуток, який дає можливість розраховуватися із зобов’язаннями та формувати статутний та резервні фонди. Також є проблеми із запасами. На початок періоду на балансі підприємства не має нічого, а на кінець періоду, є продаж основних засобів та отримання виробничих запасів. Це правильна тактика, тим більше, якщо було реалізоване непотрібні основні фонди, тим самим скоротилися витрати на утримання цієї частини основних засобів. Негативним для підприємства є те, що воно не користується довгостроковими позиками для придбання необоротних активів та короткостроковими позиками для придбання виробничих запасів. Це призводить до того, що у підприємства є зупинки у виробничому процесі, які використовуються на пошук таких постачальників, які надають підприємству комерційний кредит, але підприємство дуже сильно ризикує, особливо коли є великий риск отримати збитки.

Для того, щоб вивести ПП «КАЛАУС» із скрутного фінансового становища треба заволікати спеціалістів із ефективного управління активами підприємства та розробити заходи щодо кредитування підприємства. Для того, щоб отримати фінансову незалежність, треба проаналізувати, чому у підприємства високі витрати на виробництво продукції та виявити шляхи їх зменшення для отримання додаткового прибутку. Розробити програму закупки сировини та матеріалів в обсязі, який задовольняє попит виробництва, а не більше, або менше. Якщо підприємство буде закупати виробничі запаси наперед, то витрати на зберігання збільшаться, до того ж протягом часу запаси псуються. Якщо ціна на матеріали підвищується, то підприємство отримає додатковий прибуток від різниці, але податок на прибуток буде більшим. Велика концентрація обігових коштів у запасах теж призводить до проблем із фінансовою стійкістю. Треба заключати такі договірні відносини, щоб можна було планувати збут продукції та об’єм закупівлі матеріалів. Також треба підвищити оборотність активів та їх ліквідність, шляхом отримання короткострокових позик та ефективного їх використання. Прибуток підприємства буде вищим та забезпечить формування статутного фонду та резервних фондів підприємства. Для маркетингової служби підприємства було б доцільним отримувати більш детальнішу інформацію про ринок збуту своєї продукції, конкурентів, їх політику. Також треба проаналізувати конкурентоспроможність підприємства за якістю, ціною продукції, оцінити конкуренцію на ринку сировини. Також треба стежити за структурою активів та пасивів. Коли активи підприємства мають збалансовану структуру, то підприємство має гарну оборотність, гарний прибуток. А коли майно підприємства сформоване на 50 % із власних джерел та на 50 % з позикових джерел, підприємство має більше можливостей для реалізації своїх планів розвитку та отриманню кращих фінансових результатів. Також треба стежити наскільки ефективно використовуються вільні грошові кошти підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: