перейти на сайт>>

Оцінка потенціалу платоспроможності і ліквідності

ID роботи: 3366
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Необхідність сутність та значення оцінки ліквідності підприємства
1.1. Економічна сутність ліквідності та платоспроможності підприємства
1.2. Методика розрахунку показників ліквідності та платоспроможності підприємства
1.3. Проблеми платоспроможності та ліквідності підприємств
Висновки до 1 розділу
2. Оцінка потенціалу ліквідності та платоспроможності мпп „асан”
2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства
Актив
2.2. Оцінка ліквідності балансу
2.3. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності підприємства
Висновки до 2 розділу
3. Резерви збільшення ліквідності та платоспроможності підприємства
Висновки до 3 розділу
Висновки
Список літератури
ДодаткиВисновок:

В ході виконання даної курсової роботи було опрацьовано основні поняття, що стосуються платоспроможності та ліквідності підприємства та методики проведення їх оцінки та аналізу. Також розглянуто основні методики, які дозволяють підвищувати показники платоспроможності та ліквідності за рахунок зниження чи підвищення тих чи інших факторів.
В умовах масової неплатоспроможності і застосування до багатьох підприємств процедур банкрутства об'єктивна оцінка фінансово-економічного стану набуває першорядного значення. Головним критерієм цієї оцінки є показники платоспроможності і ступінь ліквідності підприємства.
Платоспроможність підприємства визначається його можливістю і здатністю своєчасно і повністю виконувати платіжні зобов'язання, витікаючі з торгових, кредитових і інших операцій грошового характеру. Платоспроможність впливає на форми і умови комерційних операцій, зокрема на можливість отримання кредиту.
Ліквідність підприємства визначається наявністю у нього ліквідних засобів, до яких відноситься готівка, грошові кошти на рахунках в банках і елементи оборотних ресурсів, що легко реалізовуються. Ліквідність відображає здатність підприємства у будь-який момент здійснювати необхідні витрати.
Ліквідність і платоспроможність як економічні категорії не тотожні, але на практиці вони тісно взаємозв'язані між собою.
Ліквідність підприємства відображає платоспроможність за борговими зобов'язаннями. Нездатність підприємства погасити свої боргові зобов'язання перед кредиторами і бюджетом приводить його до банкрутства. Підставами для визнання підприємства банкротом є не тільки невиконання їм протягом декількох місяців своїх зобов'язань перед бюджетом, але і невиконання вимог юридичних і фізичних осіб, що мають до нього фінансові або майнові претензії.
Зроблений аналіз фінансового стану малого приватного підприємства «АСАН» дозволяє зробити наступні висновки.
Аналізоване підприємство має «важку» структуру активів (оскільки частка необоротних активів складає більш 40%). Це свідчить про значні накладні витрати і високу чутливість до зміни виторгу.
На основі аналізу показників фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності намічено шляхи покращення ефективності господарювання підприємства. Для збільшення обсягу грошових активів МПП «АСАН» в курсовій роботі запропоновано ряд заходів.
По-перше, серед шляхів підвищення платоспроможності та ліквідності підприємства особливо треба виділити заходи, спрямовані на вдосконалення системи розрахунків підприємства з метою скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості. Виявляти та усувати фактори, які впливають на збільшення дебіторської заборгованості, зменшити об’єм відвантаження готової продукції неплатоспроможнім підприємствам, в договорах встановлювати чіткі строки розрахунків за відвантажену продукцію та розмір санкцій за її порушення, формувати штрафні санкції за прострочення зобов’язань, в подальшому здійснювати розрахунки за авансованими платежами або частковій передоплаті. Крім того, доцільно з метою зменшення періоду інкасації дебіторської заборгованості та отримання додаткових грошових ресурсів використовувати на практиці такі сучасні форми рефінансування заборгованості як облік векселів та факторинг.
По-друге, резервом збільшення ліквідних активів і зменшення обсягу активів, що мають низький рівень ліквідності, є реалізація непотрібних товарно-матеріальних цінностей. Розрахований можливий економічний ефект від зниження обсягу оборотних активів, шляхом зниження виробничих запасів, запасів готової продукції та дебіторської заборгованості, а також зменшення суми поточних зобов’язань довів, що реалізація запропонованих в заходів повинна позитивно вплинути на підвищення ліквідності і рівня платоспроможності МПП «АСАН». На закінчення слід зазначити, що даній організації для оперативного внутрішнього аналізу поточної платоспроможності, щоденного контролю за надходженням засобів від продажу продукції, погашення дебіторської заборгованості і іншими надходженнями грошових коштів, а також для контролю за виконанням платіжних зобов'язань перед постачальниками, банками і іншими кредиторами слід складати платіжний календар, який конкретизує поточний фінансовий план, уточнює його показники, дає змогу використати наявні резерви для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, дає точніше уявлення про стан платежів та розрахунків у періоді, що аналізується. Ведення платіжного календаря дасть змогу постійно контролювати платоспроможність підприємства. Таким чином, аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства є невід'ємною частиною управління підприємством. Він є ефективним інструментом впливу на економічне життя підприємства, дозволяє контролювати поточну ситуацію, визначати перспективи розвитку і багато іншого.
На платоспроможність МПП «АСАН» впливає: своєчасне надходження в розпорядження суб’єктів господарювання грошових коштів та їх еквівалентів, їх використання; рух коштів підприємств в результаті здійснення операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.
Поліпшення платоспроможності підприємства нерозривно пов'язане з політикою управління оборотним капіталом, яка націлена на мінімізацію фінансових зобов'язань. Прибуток – довгострокова мета, але в короткостроковому плані навіть прибуткове підприємство може збанкрутіти через відсутність грошових коштів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: