перейти на сайт>>

Оцінка прибутковості і рентабельності підприємства

ID роботи: 2672
Тип роботи:
Об'єм: 25 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

1. Вступ
2. Загальна характеристика підприємства
3. Прибуток підприємства – як основне джерело самофінансування
4. Система показників рентабельності
5. Оцінка показників прибутковості та рентабельності
6. Висновки за результатами проведеної оцінки та пропозиції по підвищенню прибутковості підприємства
ЛітератураВисновок:

При проведенні аналізу ефективності діяльності підприємства було проведено факторний аналіз прибутку, аналіз валового прибутку, було розглянуто види рентабельності та зроблена їх оцінка та було проведено факторний аналіз рентабельності. Джерелом інформації для проведення аналізу доходів є форма № 1 “Баланс”, форма № 2 “Звіт про фінансові результати” та Примітки до річної фінансової звітності.

Пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів - одне з найважливіших задач будь-якого підприємства. Виявляти і практично використовувати ці резерви можна тільки за допомогою ретельного фінансового економічного аналізу. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є невід'ємною частиною фінансово-економічного аналізу. Основними показниками, що характеризують ефективність діяльності підприємства є фінансові результати і рентабельність. Як показав аналіз фінансових результатів виробничого підприємства ПП "Калаус", дане підприємство має низький рівень прибутковості та рентабельності. Аналіз даних основних показників дохідності підприємства і структури прибутку від звичайної діяльності вказують на те, що за період, що аналізується, спостерігалося погіршання ділової активності підприємства. Для поліпшення ситуації для підприємства доцільним буде розробити заходи щодо збільшення доходності та рентабельності. Це можна зробити наступними шляхами: залучити короткострокові та довгострокові позики для поліпшення виробничих потужностей з метою удосконалення технології виробництва продукції, збільшення оборотних коштів та ускорення оборотності підприємства, позбавитися зайвих запасів та оборотних коштів, зменшення витрат підприємства та інш.

Проведені розрахунки коефіцієнтів рентабельності за 4 квартал 2009 -1 квартал 2010 року вказують на те, що підприємство не прибуткове та характеризується низьким рівнем рентабельності. До того ж спостерігається загальне зниження віддачі від коштів, вкладених у виробництво у 2009 році, це пов’язане з діяльністю підприємства. Погіршення відносних результатів діяльності за аналізуємий період зв’язане з низькою оборотністю підприємства нестачею оборотних коштів, значним підвищенням витрат підприємства та зниженням обсягу реалізації продукції.

Важливим джерелом збільшення доходів і рентабельності є зниження собівартості продукції. Режим економії матеріальних затрат здійснюється у таких напрямах:

покращення використання обладнання;

зниження фондоємності продукції;

комплексне використання сировини та відходів;

раціональне використання матеріалів, палива й електроенергії.

Однак, вирішити ці завдання можливо лише за умови корінної перебудови виробничого процесу в ресторанному господарстві. Тому, одним з найбільш актуальних завдань є перехід ресторанного господарства на індустріальні, промислові методи виробництва продукції. Індустріальний шлях розвитку ресторанного господарства передбачає концентрацію виробництва на великих високомеханізованих фабриках і постачання решти підприємств напівфабрикатами високого ступеню готовності, готовими стравами та кулінарними виробами, включаючи охолоджену продукцію.

Необхідність такого процесу особливо відчутна нині, коли з'явилось безліч підприємств ресторанного господарства різної направленості, їх слабка матеріально-технічна база не дозволяє виконувати основну функцію ресторанного господарства, в результаті їх діяльність зводиться до перепродажу продуктів харчування вітчизняного промислового виробництва та тих, що закуповуються за кордоном (до речі, вони не завжди відповідають вимогам щодо якості та терміну придатності).

У вирішенні завдань щодо збільшення випуску продукції, покращення її якості, виявлення та мобілізації внутрішньогосподарських резервів, зниження собівартості продукції важливе місце посідає раціональне, економне використання матеріалів, палива й електроенергії. В умовах напруженості енергетичного балансу це завдання має не тільки локальне, а й загальнодержавне значення.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: