перейти на сайт>>

Оцінка результативності діяльності компаній

ID роботи: 8269
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

1. Хараткеристика теоретичних підходів до Оцінки результативності діяльності компаній

2. Оцінка результативності діяльності ПАТ «Насіннєве»

3. Шляхи підвищення результативності діяльності компаній

Висновки

Використана література

ДодаткиВисновок:

В умовах ринкової економіки обґрунтованість та дієвість управлінських рішень на мікро- та макрорівнях значною мірою залежить від результатів оцінки результативності діяльності компаній, зміст якої виходить за межі обчислення окремих коефіцієнтів і передбачає вивчення комплексу показників, які відображають різні аспекти діяльності підприємства.

Оцінка результативності діяльності компанії дає якісну та кількісну інформацію про його діяльність, яка необхідна для багатьох суб’єктів ринку.

Основним завданням діагностики фінансового стану є проведення комплексного аналізу, що забезпечить задоволення потреб як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів.

Основними завданнями оцінки результативності діяльності компанії є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або погіршення за певний період, підготовка рекомендацій для підвищення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства. Ці завдання вирішуються на основі дослідження динаміки абсолютних та відносних фінансових показників і розподіляються на окремі аналітичні блоки.

Оцінка результативності діяльності компанії проводиться за такими етапами: аналіз майна і показників майнового стану, аналіз ліквідності балансу і показників ліквідності і платоспроможності, аналіз показників фінансової стійкості, рентабельності.

Об’єктом дослідження є публічне акціонерне товариство «Насіннєве», основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур та  виробництво м’яса, молока.

 Динаміка основних показників діяльності підприємства виявляє як позитивні тенденції збільшення чистого доходу у 2014 році, виробітку працюючих, так і негативні – наявність збитку в аналізуємих роках, зростання собівартості і повних витрат, негативне значення рентабельності  і значні витрати на 1 грн. чистого доходу.

Аналіз структури балансу і його ліквідності показав, що найбільш ліквідних активів недостатньо для погашення термінових зобов’язань, короткострокових активів не вистачає для покриття короткострокових зобов’язань, що дозволяє характеризувати структуру балансу як нестійку.

З метою покращення фінансового стану ПАТ «Насіннєве» та технічного оновлення  підприємства пропонується впровадити в виробництво новий напрямок діяльності – виробництво соняшникової олії. Загальна сума капіталовкладень по впровадженню цього напрямку діяльності становить 1752734,5 грн. При цьому річний обсяг виробництва становитиме 1420,4 тонн готової продукції, для фінансування проекту підприємство може взяти кредит в на 1 років під 22%, основну суму якого буде погашати рівними частинами.

За результатами аналізу з метою покращення фінансового стану ПАТ «Насіннєве» рекомендовано:

зменшення поточних зобов’язань;

зменшення поточних боргів в структурі джерел фінансування необоротних активів;

збільшення довгострокових джерел фінансування;

збільшення нерозподіленого прибутку;

збільшення власних коштів в обороті;

реструктуризація дебіторської заборгованості;

збільшення чистого прибутку та зменшення частки його споживання;

збільшення власних коштів в обороті підприємства.

Як показують теоретичні дослідження й дані практики, об’єктивна необхідність врахування дійсного фінансового стану при прийнятті перспективних управлінських рішень дозволяє досягти забезпечення сумісності стратегії з можливостями підприємства, оптимального співвідношення ресурсів, виявлення ступеня ризику. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: