перейти на сайт>>

Оцінка ресурсів підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання

ID роботи: 8527
Тип роботи:
Об'єм: 54 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи формування і розміщення фінансових ресурсів на підприємстві в умовах ринку

1.1. Поняття та економічна сутність фінансових ресурсів підприємства

1.2. Класифікація джерел формування фінансових ресурсів

1.3.  Система управління фінансовими ресурсами на сучасному підприємстві

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Здійснення аналізу джерел фінансування майна підприємства на прикладі ТОВ «Полікор»

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Аналіз майна підприємства та джерел його формування

2.3.Аналіз динаміки та структури фінансових ресурсів ТОВ «Полікор»

2.3.1. Аналіз власного капіталу підприємства

2.3.2. Аналіз позикового капіталу підприємства

2.4. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ «Полікор»

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Удосконалення процесу управління ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ підприємства

3.1. Основні напрямки підвищення ефективності формування фінансових ресурсів підприємства

3.2. Резерви збільшення прибутку як основного джерела власних фінансових ресурсів

Висновки за розділом 3

Висновки

Література

ДодаткиВисновок:

Перехід на ринкові умови господарювання, запровадження комерційних засад у діяльність підприємств, приватизація державних підприємств потребують нових етапів до формування власних фінансових ресурсів. Так, нині важливе місце в джерелах фінансових ресурсів належить пайовим та іншим внескам фізичних та юридичних осіб, членів трудового колективу. Водночас значно скорочуються обсяги фінансових ресурсів, які надходять від галузевих структур, обсяги бюджетних субсидій від органів державної влади. Збільшується значення прибутку, амортизаційних відрахувань та позичкових коштів у формуванні фінансових ресурсів підприємств.

Отже, як показав проведений аналіз фінансового потенціалу розвитку ТОВ «Полікор» на протязі 2012-2014 рр. підприємство має нерівномірний характер розвитку.  Спостерігається збільшення збитків, що викликає турботу, оскільки це говорить про те, що підприємство є нерентабельним з економічної точки зору, принаймні на сьогоднішній день.

Аналіз всіх основних показників фінансово-економічної діяльності підприємства говорить про те, що останніми роками ТОВ «Полікор» випробовує труднощі. І хоча основні показники діяльності залишаються на досить високому рівні,  підприємству слід переглянути фінансову політику та обрати ту стратегію розвитку, яка дозволила б йому   вийти з економічної кризи і подолати економічний спад.

Такий стан фінансово-господарської діяльності ТОВ «Полікор»  пояснюється  перш за все нестабільністю економічних відносин, зниженням купівельної спроможності населення, затримка виплат заробітної плати, відсутністю готівки для закупівлі сировини та предметів матеріально-технічного призначення за помірними цінами, що безпосередньо впливає на зменшення обсягів реалізації продукції, доходів і прибутків  підприємства.

Стійкість фінансового стану ТОВ «Полікор» може бути підвищена такими заходами як:

прискорення оборотності капіталу в поточних активах, внаслідок чого відбудеться відносне його скорочення на гривну обороту;

обґрунтованого зменшення запасів і витрат (до нормативу);

поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.

Для поліпшення стану формування власних фінансових ресурсів підприємств необхідно впровадити на підприємствах саме такі етапи:

докорінне поліпшення всієї організації робіт та економічного її обґрунтування на всіх стадіях відтворювального процесу;

дотримання підприємствами власної стратегії технічного, організаційного та економічного розвитку;

переорієнтація інвестиційної політики на максимальне технічне переозброєння й реконструкцію діючих виробничих об’єктів;

збільшення масштабів вилучення з виробництва технічно застарілих і економічно малоефективних машин та устаткування, перехід від практики одиничної заміни спрацьованих знарядь праці до систематичного комплексного оновлення техніко-технологічної бази;

фінансова діяльність підприємств має бути спрямована на забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів;

дотримання розрахункової і кредитної дисципліни;

досягнення фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємств.

Для виявлення і підрахунку резервів зростання фінансового потенціалу  за рахунок збільшення виручки від реалізації та зниження собівартості був  використаний метод   порівняння.  Збільшивши обсяг  реалізації продукції на 5% підприємство збільшить свій прибуток на 164,43  тис. грн. Існують резерви зниження собівартості продукції за рахунок зменшення управлінських  і  адміністративних   витрат. Істотним резервом зростання прибутку є поліпшення якості  товарної  продукції. Таким чином, при збільшенні обсягу реалізації продукції на 5%, зниженні на 0,03 грн. витрат на гривну товарної продукції фірма ТОВ «Полікор» отримає додатковий прибуток в сумі 279,93  тис. грн., що буде сприяти підвищенню ефективності використання фінансового потенціалу підприємства.

Таким чином, з метою забезпечення ефективнішого формування фінансового капіталу необхідно, щоб підприємства усіх форм власності й організаційно-правового статусу використовували не тільки власні фінансові ресурси, a й кошти фінансового ринку. Найсприятливішим для ефективної діяльності підприємства є комплексний підхід до вибору джерел фінансування. Проте, для цього держава має створити сприятливі умови і  нормативно-правову базу, щоб ресурси фінансового ринку були доступні підприємствам усіх форм власності і галузей економіки.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: