перейти на сайт>>

Оцінка фінансової вартості банку

ID роботи: 6156
Тип роботи:
Об'єм: 55 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ і. Сутність та методологічні аспекти ринкової оцінки вартості банку

1.1. Оцінка вартості комерційного банку: сутність, види та традиційні підходи

1.2. Характеристика принципів та факторів формування ринкової вартості комерційного банку

1.3. Система визначення вартості банківського бізнесу

Висновки до розділу 1

Розділ іі. Оцінка фнансової вартості ПАТ «Банк «Київська Русь»

2.1. Організаційна характеристика ПАТ «Банк «Київська Русь»

2.2. Аналіз активів і пасивів ПАТ «Банк «Київська Русь»

Таблиця 2.4

Динаміка та структура пасивів

2.3. Оцінка ринкової вартості банку на основі доходного підходу

Висновки до розділу 2

Розділ ііі. Шляхи підвищення ринкової вартості комерційного банку

3.1. Напрямки підвищення ринкової вартості банківських установ в умовах кризи

3.2. Застосування модель цінової рівноваги як засіб підвищення ринкової вартості ПАТ «Банк «Київська Русь»

Висновки до розділу 3

Висновки

Список літературиВисновок:

Отже, формування банківської системи України відбувається в умовах дії загальносвітових глобалізаційних процесів. Соціально-економічна нестабільність в країні протягом останнього періоду, недосконалість правових та організаційних засад функціонування банків як ділових підприємств негативно позначилися на їх фінансовій стійкості і ринковій вартості. Комерційний банк являє собою достатньо складний об’єкт оцінки. Необхідність оцінки вартості банку в сучасних умовах безпосередньо випливає з цілей суб’єктів, зацікавлених в її проведенні.

Проведення класифікації факторів, що формують ринкову оцінку вартості банку, обґрунтування і класифікація видів вартості дають змогу визначити методи дослідження вартості банківських організацій і запропонувати шляхи її підвищення.

Як показав аналіз, проведений у другому розділі курсової роботи, процес управління ринковою вартістю банку має складну та розгалужену систему організаційного та інформаційного забезпечення, що дає можливість ефективно та оперативно здійснювати аналіз, планування та контроль за динамічними статтями балансу.

Аналіз загальної характеристики діяльності ПАТ «Банк «Київська Русь» за 2009-2011 рр. показав, що всі показники діяльності за період аналізу суттєво зменшилися, що в першу чергу можна пояснити наслідками кризою банківської системи України. Зобов'язання банку знизилися на 16 %, активи – на 8 %, що свідчить про зниження ефективності політики управління ресурсами банку. Протягом аналізованого періоду відбулося суттєве зменшення прибутку ПАТ «Банк «Київська Русь».

Аналіз структури та динаміки балансу ПАТ «Банк «Київська Русь» відображає негативні тенденції в банківському середовищі, але в результаті ефективного управління активами і пасивами банку загальна ситуація є контрольованою.

Аналіз якості активів і пасивів виявив значні недоліки в співвідношенні активів і пасивів ПАТ «Банк «Київська Русь» за сумами та строками. Капітальна база є не достатньої та потребує структурних між з метою зменшення залежності від коштів акціонерів та збільшення стійкості банку. Спостерігається уповільнення ділової активності банку та зменшення ефективності використання залучених і запозичених коштів. Вимагається перегляд політики комплексного управління активами і пасивами банку.

У третьому розділі курсової роботи зазначено, що управління ціновою рівновагою є провідною ланкою управління ринковою варістю банківської установи, що генерують процентні прибутки і витрати, оскільки саме на проблемі ціноутворення концентрується обмеження внутрішніх можливостей банку та зовнішніх ринкових потреб.

Запропонована поетапна схема дає можливість сформувати агреговану модель цінової рівноваги для балансової структури активів і пасивів банку. Отримані результати дають можливість планувати обсяги залучених підпроцентних зобов’язань та розміщення їх у робочі активи з метою регулювання їх балансу і формування процентних доходів та витрат. Також запропонована модель створює базу для вивчення шляхів розвитку управління ціновою рівновагою активів та пасивів банку через дослідження можливих відхилень зовнішніх ринкових параметрів та внутрішніх умов. Управління таким балансом залишається актуальним для ПАТ «Банк «Київська Русь» з огляду на зростаючу роль місця процентного доходу у загальній його структурі.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: