перейти на сайт>>

Патогенний вплив інформації ЗМІ на суспільство

ID роботи: 5954
Тип роботи:
Об'єм: 80 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Патогенний вплив інформації ЗМІ на суспільство

1.1         Сутність патогенного тексту

1.2. Маніпуляція свідомістю як ознака патогенного тексту

1.3. Медіа-насильство: психологія впливу

1.4. Профілактика патогенного впливу

Висновок до першого розділу

Розділ 2. Особливості впливу на соціум інформації, що подається різними типами ЗМІ

2.1 Вплив засобів масової інформації на свідомість соціуму

2.2 Патогенний вплив різних типів ЗМІ  на духовно-моральну свідомість молоді

2.3 Медіа-вплив на мережеву аудиторію в контексті web-комунікації

Висновок до другого  розділу

Розділ 3. Моніторинг ЗМІ

3.1 Соціально-педагогічні умови зменшення негативних наслідків впливу ЗМІ на соціалізацію підлітків

3.2 Медіа-освіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

3.3 Культуроформуюча функція ЗМІ

Висновки до третього розділу

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Отже, патогенними  є тексти, що містять про­паганду класової, расової ворожнечі, порно­графію, гіперболізовану рекламу, тексти тоталітарного спрямування.

Одним із головних «матеріалів», яким орудує маніпулятор, є соціальні стереотипи. Стереотипи є основою патогенних текс­тів. На силі стереотипів заснована комерцій­на реклама і торговельні марки. Часте по­вторення слів і образів створює стереотип­не уявлення про високу якість певного това­ру й заганяє це уявлення у підсвідомість.

Якщо вдається створити і закріпити ве­ликий, сильний стереотип, потім його можна довго використовувати для різних цілей.

Явище патогенності текстів добре про­стежується в часи існування Радянського Союзу.

Патогенні тексти руйнують психіку, мо­раль, цінності та культуру, містять насильс­тво, шовінізм тощо. Проте надмірна увага до насильства та порнографії відвертає ува­гу від справді потужних і набагато не безпечніших патогенних потоків: пропаганди і ре­клами (між якими деякі вчені та дослідники не бачать жодної різниці). В умовах сучас­ного розвитку суспільства реклама є над­звичайно великою рушійною силою. По суті, реклама – це інформація про споживчі вла­стивості товарів і різних видів послуг з ме­тою їх реалізації, створення попиту на них.

Реклама експлуатує почуття задоволен­ня, штучно створює відчуття нестачі, браку чогось. Вона як частина масової культури здатна стимулювати матеріальне спожи­вання, прагнення до матеріального комфор­ту і тілесних насолод на шкоду інтелектуа­льно-духовному розвиткові:

Завдяки рекламі знижується чимало ети­чних категорій. Мрія, кохання, щастя, вияв­ляється, доступні й легкодосяжні з допомо­гою мобільного телефона, нового дезодоранта, засобів від прищів, жувальної гумки.

Найпоширенішими способами профілак­тики патогенного впливу медіа насильства є законодавчі обмеження, громадські акції та медіа-освіта.

Отже, слід зазначити, що ЗМІ посідають важливе місце в житті окремої людини і суспільства в цілому. Телебачення, радіо, преса, Інтернет, реклама стали основними джерелами інформації, що формують внутрішній світ молодої людини. Якщо століття тому внутрішній світ людей формувався на основі особистого спілкування, професійної діяльності, подорожей, то сьогодні немає необхідності виходити з дому для спілкування або щоб дізнатися про новини з іншого куточка планети.

За ступенем впливовості на аудиторію ЗМІ розподіляються таким чином: найбільш впливовим є телебачення, після цього варто назвати Інтернет, далі йдуть радіо і преса. Якщо ж оцінювати потенціал каналу масової комунікації, то радіо все ж випереджає Інтернет.

Маючи культуроформуючу функцію, телебачення впливає на культурний досвід населення та вирішує такі основні завдання: поглиблення розуміння культури аудиторією; збільшення «культурності» членів суспільства; оволодіння методологією використання знань, що вже є у соціумі й розробці принципово нового; показ, висвітлення та пояснення різних подій та явищ у світі та галузях науки. Однак, вплив телебачення на формування культури не можна оцінювати однозначно. Комерціалізація телебачення привела до переваги на екранах насильства, реклами, сексу та інших негативних явищ. Впливаючи не тільки на свідомість, а й на підсвідомість, «телебачення підсилює тенденцію до нівелювання, стандартизації духовного життя, адаптації класичних творів мистецтв, до зниження естетичних смаків».

ЗМІ мають величезний вплив на свідомість молоді, багато в чому формують їх життєву позицію, світогляд і відверто недооцінюють інтерес молоді до пізнавальної й життєво важливої для їх соціалізації інформації. Очевидно, можна говорити про нехтування базовими інформаційними потребами молоді та розвиток у неї деструктивних інтересів.

Аналіз літератури щодо впливу ЗМІ на соціалізацію підлітків, дає нам підстави зробити висновок, що негативні наслідки впливу засобів масової інформації соціалізацію підлітків можна зменшити, якщо впровадити певні соціально-педагогічні умови, зокрема: 1) інформування підлітків щодо негативних наслідків впливу ЗМІ; 2) формування засад критичного ставлення підлітків до засобів масової інформації та сприяння формуванню інформаційно-педагогічної культури; 3) сприяння розвитку комунікативних навичок підлітка; 4) актуалізація в системі цінностей підлітків загальнолюдських цінностей.

Ми вважаємо, що актуалізація у системі цінностей підлітка загальнолюдських цінностей, може суттєво зменшити негативний вплив ЗМІ на особистість. Наприклад, якщо – людина, її життя, є для підлітка цінністю, то не буде реалізоване бажання повторити побачені у ЗМІ сцени насильства, якщо – здоров’я є для підлітка цінністю, то меншою буде вірогідність вживання розрекламованих алкогольних напоїв, тютюнових виробів, якщо важливим є – пізнання – то буде свідомо обрана пізнавальна передача чи фільм, а не бойовик або фільм жахів, а також свідомо буде обиратися і канал отримання інформації.

З викривленням системи національно-культурних цінностей ми маємо справу, коли мас-медіа подають такі матеріали, які зумовлюють переосмислення, кардинальну зміну у сприйнятті етичних концептів, фактів минулого; коли морально-духовні цінності замінюються явищами матеріального комфорту, поширеного споживацтва.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: