перейти на сайт>>

Педагогічне моделювання як фактор формування професійної свідомості студентів вищої школи

ID роботи: 6867
Тип роботи:
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Професійна свідомість та механізм її формування у студентів вищої школи

1.1. Формування професійної свідомості як ключовий механізм професійного становлення

1.2. Компоненти та рівні професійної свідомості студентів

Розділ 2. Система  педагогічного моделювання процесу формування професійної свідомості студентів

2.1. Психолого-педагогічна модель формування професійної свідомості студентів: характеристика основних стадій

2.2. Моделювання професійної мотивації студентів як засіб формування професійної свідомості у творчій діяльності

Висновок

Список літературиВисновок:

Таким чином, професійна свідомість студентів є системним особистісним утворенням, що становлять єдність когнітивної, афективної і поведінкової сфер (підструктур), що характеризує процес структурно-динамічного розвитку суб’єкта на різних етапах професійного навчання, в ході якого розвиваються професійно орієнтовані підструктури та професійно важливі особистісні якості, відбувається засвоєння та осмислення професійних знань, розвиток педагогічних здібностей і цінностей, відбувається усвідомлення особистісного змісту професійно-педагогічної діяльності.

Було з’ясовано, що функціонування професійної свідомості студента  як цілісної системи визначається не одним, а цілісною системою факторів: зовнішніх і внутрішніх, об’єктивних і суб’єктивних та ін.

Змістовною характеристикою психологічних механізмів є різна ступінь активності кожного з них, спрямована на якісні зміни основних структурних компонентів професійної свідомості майбутнього спеціаліста, таких як професійні знання педагога, цінності, особистісні і пізнавальні потреби, професійна мотивація, професійна активність.

Модель  професійного розвитку включає в себе такі основні стадії: орієнтації та підготовки; адаптації і пристосування, реалізації потенціалу та актуалізації, професіоналізації, «занепаду».

Системоутворюючою змістовною характеристикою механізмів формування професійної свідомості є внутрішня психічна активність, спрямована на перебудову смислових структур особистості майбутнього спеціаліста, пов’язану з такими змінами у свідомості суб’єкта діяльності, які необхідні для забезпечення продуктивної професійної діяльності. Це проявляється у збільшенні та посиленні значущих зв’язків між психологічними механізмами і структурними компонентами професійної свідомості, між структурними компонентами різних сфер професійної свідомості майбутнього фахівця, що сприяє підвищенню його рівня розвитку.

Психологічними механізмами становлення та розвитку професійного свідомості студента ВНЗ є наступні: педагогічна установка, професійна адаптація, професійна рефлексія, цілепокладання та професійна самооцінка. В якості базового механізму виступає механізм педагогічної установки. Саме установка на професію визначає особливості професійного становлення студентів, ступінь вираженості професійної свідомості.

Дієвість впливу механізму педагогічної рефлексії на розвиток професійної свідомості виражається в здатності студента входити в активну дослідницьку позицію по відношенню до своєї діяльності і до себе як її суб’єкта. Завдяки педагогічної рефлексії майбутній фахівець оцінює поставлену мету з урахуванням своїх можливостей і здібностей, переосмислює, перебудовує зміст своєї свідомості і діяльності. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: