перейти на сайт>>

Педагогічне спілкування вчителя початкових класів як фактор формування особистості молодших школярів

ID роботи: 1748
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ I. Формування особистості школяра як психолого-педагогічна проблема
1.1. Світоглядно-філософські концепції соціалізації як підґрунтя її педагогічного розуміння
1.2. Досвід педагогічного спілкування вчителя початкових класів як фактор формування особистості в середньому дитинстві
Дошкілля
1.3. Особливості спілкування дорослих з молодшими школярами
РОЗДІЛ ІІ. Експериментальне дослідження впливу педагогічного спілкування вчителя на формування особистості молодших школярів
2.1. Обґрунтування методів дослідження
2.2. Описання експерименту
2.3. Інтерпретація результатів дослідження
Висновки
Список використаних джерелВисновок:

Таким чином, у даній курсовій роботі вивчена і проаналізована література по темі дослідження. Вивчені особливості вербальної і невербальної комунікацій вчителя музики, в результаті аналізу яких виявлено, що характерним для даного педагога є доброзичливе, дуже активне, ініціативне діалогічне спілкування з дітьми. Вивчені і проаналізовані особливості індивідуальності молодших школярів, що дозволило виявити психологічний особовий портрет успішного учня.
Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у вчителів як складного інтегрального феномену являє собою утворення сукупності комунікативної, емоційної та поведінкової складових, які проявляються через його формальну та змістову сторони.
Експериментальна верифікація впливу цих параметрів на ефективність педагогічного спілкування вчителя засвідчила: якщо вчителям із авторитарним стилем педагогічного спілкування притаманний низький рівень комунікабельності, лабільність емоційної сфери та невміння конструктивно вирішувати психолого-педагогічні проблеми в процесі навчально-виховної роботи, то вчителям із демократичним стилем педагогічного спілкування легко вдається налагоджувати контакти з учнями, вони є емоційно стійкими і спроможні адекватно реагувати на конфліктні ситуації в процесі педагогічної діяльності.
Протягом навчання в початковій ланці шкіл відбувається інтеграція параметрів учбової мотивації учнів, специфікою якої є зростання інтенсивності та міцності цих взаємозв’язків між мотивами учіння до завершення початкової ланки школи-інтернату. Зокрема, на початковому етапі навчання в школі не виявили тісної кореляції навчально-пізнавальних мотивів учіння з іншими учбовими мотивами, в той час як в учнів 3-х та 4-х класів така залежність (обернена) спостерігається з мотивом нагороди та мотивом уникнення неприємностей. Тобто спонукання вчителем своїх учнів до учбової діяльності за винагороду (наприклад, солодощі) або через покарання за невиконану роботу призводить до зниження навчально-пізнавального інтересу дітей. Це свідчить про те, що з класами розвиток пізнавального інтересу до учбової діяльності все частіше стає залежним від зовнішніх обставин, пов’язаних, перш за все, з педагогічною діяльністю вчителів та вихователів школи-інтернату.
Властивий педагогові стиль спілкування значною мірою детермінує рівень сформованості мотивації учіння та ієрархію учбових мотивів учнів початкових класів. Авторитарний стиль педагогічного спілкування вчителів спричиняє вибір мотивів оцінки, похвали, престижу; ліберальний стиль – учбових мотивів похвали, нагороди і престижу; демократичний стиль – переважання навчально-пізнавальних мотивів, мотивів обов’язку та бажання бути корисним для людей.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: