перейти на сайт>>

Педагогічні умови організації спільної праці дітей та дорослих в дитячому садку

ID роботи: 1684
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
І. Значення спільної праці дітей та дорослих у всебчному розвитку дитини
1.1. Роль дорослих в трудовому вихованні дошкільника
1.2. Види дитячої праці і форми його організації
ІІ. Дослідження впливу організації спільної праці дітей та дорослих на розвиток дітей старшого дошкільного віку
2.1. Характеристика бази і методики дослідження
2.2. Констатуючий експеримент
2.3. Формуючий експеримент: розробка і апробація занять направлених на розвиток навиків трудової діяльності дошкільників в процесі сумісної праці
2.4. Контрольний експеримент: визначення ефективності занять
Висновки
Використана література
ДодаткиВисновок:

Трудове виховання — виховання свідомого ставлення до праці через формування звички та навиків активної трудової діяльності.
Завдання трудового виховання зумовлені потребами існування, самоутвердження і взаємодії людини в суспільстві та природному середовищі. Воно покликане забезпечити: психологічну готовність особистості до праці (бажання сумлінно та відповідально працювати, усвідомлення соціальної значущості праці як обов'язку і духовної споживи, бережливість щодо результатів праці та повага до людей праці, творче ставлення до трудової діяльності); підготовка до праці (наявність загальноосвітніх і політехнічних знань, загальних основ виробничої діяльності, вироблення умінь і навичок, необхідних для трудової діяльності, підготовка до свідомого вибору професії).
Трудове виховання ґрунтується на принципах: єдності трудового виховання і загального розвитку особистості (морального інтелектуального, естетичного, фізичного); виявлення і розвитку індивідуальності у праці; високої моральності праці її суспільно корисної спрямованості; залучення дитини до різноманітних видів продуктивної праці; постійності, безперервності, посиленості праці; наявності елементів продуктивної діяльності дорослих у дитячій праці; творчого характеру праці; єдності праці та багатогранності життя.
Трудова свідомість особистості містить уявлення про ставлення до праці, участі у суспільно корисній праці, усвідомлення необхідності трудового самовдосконалення, систему знань, трудових умінь і навичок, з'ясування ролі праці. Досвід трудової діяльності означає систему загальних умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті, праці, об'єктивного оцінювання результатів своєї праці та самооцінювання, умінь і навичок систематичної, організованої, посильної суспільно корисної праці, узагальнення набутого досвіду. Активна трудова позиція зумовлюється системою трудових потреб інтересів, переконань, ціннісних орієнтацій, уподобань, прагненням до обдуманого вибору професії, продовження освіти у відповідному навчальному закладі. Формування готовності до праці поділяють на етапи — своєрідні ступені трудового становлення особистості.
У дошкільний період відбувається залучення дітей до побутової праці, догляду за тваринами і рослинами, виготовлення іграшок, ознайомлення з працею дорослих, формування переконань щодо необхідності праці, бережливого ставлення до її результатів.
Результати теоретичних і експериментальних досліджень свідчать про важливість трудової діяльності в розвитку дітей старшого дошкільного віку.
В даний час особливо актуальна проблема цілісного розвитку дитини як індивіда, особи, суб'єкта діяльності і індивідуальності, що дозволяє розглядати розвиток цілісно, як результат не одній (по критерію природне - соціальне), а трьох послідовних дихотомій (соціогенне - психогенне, зовнішнє -внутрішнє, ззовні зумовлене - зсередини обумовлене. Концепція цілісного розвитку дозволяє по-іншому поглянути на проблему розвитку особи дитини.
Специфічні особливості психіки дітей старшого дошкільного віку ведуть до необхідності враховувати дані особливості при навчанні і вихованні. В першу чергу це стосується використання різних видів трудової діяльності. У дитячому саду «Сонечко» при роботі з дітьми застосовуються різні види трудової діяльності. Використовуються такі види трудової діяльності як: самообслуговування, господарчо-побутова праця, праця по догляду за рослинами і тваринами, ручна праця. При грамотному використанні різних видів трудової діяльності дозволить ефективно підійти до їх виховання і навчання.
Практичне дослідження показало вірність висунутих припущень. Самостійність дітей зросла, після проведення сумісних занять по трудовому навчанню з використанням ручної праці, самообслуговування, господарчо-побутової праці.
Робота показала, що самостійність дитини в трудовій діяльності забезпечується відповідною побудовою розвиваючого середовища, цілеспрямованій допомозі дорослого в освоєнні дітьми способів трудових дій.
Таким чином, результати дослідження свідчать про проведення трудового навчання з урахуванням наступних вимог.
1. У основу програм по праці повинен бути покладений перш за все принцип єдності навчання дітей знанням, умінням і навикам по праці.
2. Навчання набуває сили розвиваючого чинника тільки в тому випадку, якщо його зміст доступний дітям. Тому при відборі програмного матеріалу по ручній праці не слід включати те, що не може бути більш менш усвідомлене, засвоєне дитиною і самостійно виконане.
3. У програмі по трудовому навчанню необхідно передбачити більше робіт, направлених на розвиток у дітей творчого мислення. У цих цілях необхідно ввести в програму заняття з готовими деталями— конструктори, роботи з напівфабрикатами для різних будівельних ігор і тому подібне
Найважливіше враховувати, необхідність привчання дітей до самостійності як важливої якості особи, необхідної в житті людини.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: