перейти на сайт>>

Пенсійна реформа в Україні та її значення

ID роботи: 5102
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І

Теоретичні аспекти пенсійного забезпечення в Україні та його місце в системі соціального захисту населення

1.1. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні

1.2. Реалізація пенсійного забезпечення та його роль  в умовах формування ринкової економіки України

1.3. Етапи пенсійної реформи в Україні

Висновок до розділу І

Розділ ІІ

РEФОРМУВАННЯ ПEНСIЙНОЇ СИСТEМИ В УKРАЇНI

2.1. Тенденції розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні

2.1. Вплив пенсійного механізму на розвиток соціальної та економічної сфер держави

2.3. Аналіз ефективності пенсійного забезпечення

Висновок до розділу ІІ

Розділ ІІІ

Проблеми пенсійної реформа України та шляхи ї  вирішення

3.1. Проблеми здійснення пенсійної реформи

3.2. Формування ефективної моделі пенсійної системи України

Висновок до розділу ІІ

Висновки

ЛітератураВисновок:

Реформа  системи пенсійного забезпечення – це досить тривалий процес, успіх якого визначається не лише правильним вибором основних напрямків і принципів проведення реформи, але й системою заходів, що підтримують цей процес у потрібних рамках. Одним з таких заходів є періодичне актуальне оцінювання, у тому числі розрахунок пенсійних тарифів і резервів з урахуванням тривалості життя пенсіонера, що покликане забезпечити стабілізацію фінансового положення пенсійної системи в перехідний період. Відсутність статистики і недостатність інформації стосовно даних, що необхідні для визначення майбутнього розміру пенсії, не дають можливості провести більш точний і певний розрахунок.

Отже, чинна пенсійна система України у правовому, організаційному, економічному та соціальному відношеннях потребує принципових змін, які зробили б її адекватною умовам перехідного періоду та соціально-орієнтованої ринкової економіки. З метою виявлення спільних особливостей перехідного періоду проведено аналіз пенсійних систем в закордонних країнах та Україні.

Результатом  реалізації пенсійної реформи повинно стати відновлення фінансової стабільності пенсійної системи, зростання пенсійних виплат у відповідності до законодавства, підвищення довіри населення до пенсійної системи, забезпечення соціальної справедливості через дотримання страхових принципів функціонування солідарної складової, запровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи, подальший розвиток добровільного недержавного пенсійного забезпечення.

Вирішення проблем пенсійної системи за допомогою реформи  з урахуванням досвіду зарубіжних країн забезпечить збалансування фінансів Пенсійного фонду.  Пенсійна реформа дасть змогу подолати бідність серед людей похилого віку, які все життя добросовісно працювали і створювали національне багатство.

Узагальнюючи все сказане приходимо до висновку про те, що в країні необхідне подальше реформування пенсійної системи, яке передбачає наступні моменти:

По-перше, має бути створена єдина пенсійна система з розрахунком рівня пенсії залежно від трудового вкладу, тобто професійного рівня і, відповідно, одержуваної зарплати в період роботи, яка б відображала кваліфікацію кожної людини, значущість її діяльності для суспільства і стаж роботи.

По-друге, стратегічною метою ще одного можливого напрямку реформування пенсійної системи має стати трирівнева система пенсій. Вона має включати: страхову пенсію, яка повинна забезпечувати її рівний (або ж з відносно незначною диференціацією) розмір; додаткову пенсію - для реалізації особливих умов надання пільгових пенсій, за якими видатки мають покриватися страхувальниками на основі сплати диференційованих за розміром пенсійних внесків; добровільну пенсію, що забезпечуватиметься на основі індивідуального договору та накопичувального принципу формування фондів, тобто це передбачає створення недержавних пенсійних фондів.

З метою вирішення перелічених у курсовій роботі проблем розвитку пенсійної системи та законодавчої бази  необхідно: розробити та запровадити оцінювальну систему результуючих показників пенсійної системи в кореспонденції з оцінкою розвитку економічної, соціальної та нематеріальної сфер суспільства. Запровадження цих заходів дозволить більш детально оцінювати ефективність пенсійного механізму в напрямку реалізації завдань пенсійного реформування в контексті соціально-економічного розвитку суспільства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: