перейти на сайт>>

Передумови звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів як один з кримінально-правових засобів протидії наркотичній злочинності

ID роботи: 3234
Тип роботи:
Об'єм: 118 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Соціально-правова обумовленість і правове врегулювання звільнення особи від кримінально відповідальності за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
1.1. Історія розвитку інституту кримінально-правового компромісу
1.2. Соціально-правова обумовленість звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
1.3. Звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Висновки до розділу
Розділ 2. Юридичний аналіз звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
2.1. Передумови та підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності
2.2. Об’єктивні ознаки звільнення особи від кримінальної відповідальності
2.3. Суб’єктивні ознаки звільнення особи від кримінальної відповідальності
Висновки до розділу
Висновки
Перелік літературиВисновок:

Відповідно до частини 4 статті 311 КК України “Особа, яка добровільно здала прекурсори, що призначалися для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних із незаконним обігом прекурсорів, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконні їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті)”.
Саме існування у вітчизняному кримінальному законодавстві цитованих приписів вже дає підставу для висновку, що держава має на меті протидіяти незаконному обігу наркотичних засобів не лише шляхом репресивного впливу на осіб, які його здійснюють, а й шляхом їх кримінально-правового заохочення. При цьому однак, практика правозастосування свідчить, що якщо перший шлях протидії наркотичній злочинності став превалюючим, то другий – ще досі не отримав свого належного розвитку. За час існування нового КК України також поки що не намітилася тенденція до збільшення випадків застосування відповідних його положень. Більше того, виникли нові труднощі, зокрема у застосуванні частини 4 статті 309 КК України, зокрема щодо поняття звернення до лікувальної установи та початку лікуванні від наркоманії, про що свідчать запити правоохоронних органів до наукових установ.
Існування в КК України спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини в сфері обігу наркотичних засобів слугує меті кримінально-правової протидії таким злочинам специфічним методом — методом кримінально-правового заохочення у вигляді звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які продемонстрували позитивну посткримінальну поведінку. При цьому позитивність посткримінальної поведінки особи, яка звільняється від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, полягає у тому, що з нелегального обігу виводяться наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, розкриваються джерела їх придбання та поліпшується доказова база у справах про злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів. Тим самим, по-перше, досягається зменшення можливості нелегального поширення наркотичних засобів, а, отже, звужується коло осіб, що їх споживають; по-друге, зменшується кількість злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та поліпшується їх розкриваність.
Комплексний аналіз кваліфікуючих ознак і особливостей звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пересилку або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів дозволив авторові виробити самостійний підхід до ряду спірних питань, що виникають в рамках даної проблеми.
Держава повинна бути зацікавлена в якомога більш масштабному переведенні наркотичних засобів з нелегального обігу під контроль публічної влади, у зв'язку з чим повинні бути суттєво розширені передумови та підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів. Сказане, в першу чергу, стосується віднесення до передумов такого звільнення принаймні, контрабанди наркотичних засобів (ст. 305 КК України), викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів чи заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем (ст. 308 КК України), посіву або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310 КК України), викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів чи заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем (ст. 312 КК України). Крім того, немає підстав не визнавати передумовами даних видів звільнення від кримінальної відповідальності кваліфіковані склади злочинів, передбачені частинами другими та третіми статей 307, 309 та 311 КК України. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин у сфері обігу наркотичних засобів, повинні тлумачитися за обсягом мінімально і, крім того, мають бути розширені за рахунок зняття обмежень на звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка здала наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори у великому чи особливо великому розмірі.
З урахуванням викладеного ч. 4 ст. 307 КК України могла б бути викладена в такій редакції: «4. Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за їх контрабанду (ст. 305 цього Кодексу), виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (статті 307, 309, 311 цього Кодексу), викрадення, привласнення, вимагання чи заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем (статті 308, 312 цього Кодексу), а також незаконний посів або вирощування, якщо предметом здачі були незаконно вирощувані снотворний мак чи конопля (ст. 310 цього Кодексу)».
При цьому ст. 307 КК України слід також доповнити ч. 5 такого змісту: «5. Особа, яка на підставі частини 4 цієї статті звільняється від кримінальної відповідальності за викрадення шляхом розбою чи вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів чи прекурсорів, підлягає кримінальній відповідальності, якщо в названих її діях є склад іншого злочину». У зв'язку з такими змінами ч. 4 ст. 311 КК України має бути виключена.
Частина 4 ст. 309 КК України після слів «до лікувального закладу» має бути доповнена словами «або приватного лікаря», і, крім того, в ній має бути зроблене застереження про можливість звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили діяння, передбачені ч. 1 цієї статті, повторно. Після цього вона набуде такого виду: «4. Особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу або приватного лікаря і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою, а також частиною другою (за ознакою повторності) цієї статті».


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: