перейти на сайт>>

ПЕРЕКЛАД ОНОМАСТИКОНУ ТВОРІВ НАУКОВОЇ ФАНТАСТИКИ ДЖОРДЖА Р.Р. МАРТИНА: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ

ID роботи: 6901
Тип роботи:
Об'єм: 93 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І Власна назва в системі безеквівалентної лексики

1.1. Ономастикон творів жанру наукової фантастики

1.2. Способи відтворення власних назв художнього твору засобами інших мов

1.3. Проблеми дешифрування перекладачем творчого задуму автора, що міститься у власних назвах

Висновки до Розділу І

РОЗДІЛ ІІ Специфіка перекладу власних назв творів наукової фантастики Дж.Р.Р. Мартина українською й російською мовами

2.1. Фонетичні, лексичні й граматичні особливості відтворення власних назв роману мовами перекладів

2.2. Інформаційний потенціал імен персонажів та особливості його передачі мовами перекладів

2.3.Деформація авторського наміру при передачі власних імен

Висновки до Розділу ІІ

Розділ ІІІ. Охорона праці

3.1 Аналіз умов праці на робочому місці перекладача

3.2 Організація безпеки праці в надзвичайних ситуаціях

Висновки до Розділу ІІІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВисновок:

Власне ім’я – це об’єкт ономастики, лінгвістичної науки, у визначенні якої це слово або словосполучення, яке служить для виділення іменованого об’єкта серед інших об’єктів та його індивідуалізації й ідентифікації. І хоча в мові власні імена не настільки володіють глибоким змістом, проте в мові художнього твору вони наповнюються змістом, особливим значенням, важливим для розуміння характеру героя, ставлення до нього самого автора і тим асоціаціям, які виникають при сприйнятті даного імені.

Більшість власних імен передаються за допомогою транскрипції (імена людей, географічні назви, прізвиська, топоніми, назви організацій, книг тощо). Проте, транскрипція власних імен з англійської мови часто становить труднощі в зв’язку з різними обставинами. Причиною труднощів транскрипції є те, що існують значні розходження між англійської орфографією та вимовою. Іншою проблемою застосування транскрипції є відсутність в українській мові фонем, які існують в англійській мові. Тому, відповідно до перерахованих причин, основними способами перекладу власних назв є транслітерація, або ж дослівний переклад.

Переклад власних назв у науково-фантастичному тексті завжди орієнтований на досягнення комунікативно-функціональної ефективності. Незважаючи на те, що ця група лексики найважче піддається іншомовній трансформації, її еквівалентний переклад необхідний для досягнення рівноцінної ефективності впливу на читача. Термін «безеквівалентна лексика», яким позначені власні назви, не означає, що ці слова взагалі неможливо перекласти. Існує кілька способів перекладу власних назв: транслітерація, транскрипція, транспозиція та калькування.

Онімічні моделі, що репрезентують онімастичний простір фантастичних романів Дж. Мартина, включають в себе набір чітко визначених правил ім’ятворчості, що відображають відмінності в культурах і мовах зображуваних народів і рас. Ці моделі структурують певну частину антропонімікона або топонімікона романів, а також об’єднують  ономастичний простір романів. У романах Дж. Мартіна виділяються п’ять антропонімічних і дві топонімічні онімічні моделі.

Характеризуючи методи передачі онімів у творах Дж. Мартина слід зазначити, що перекладачами найбільш широко використовуються калькування, розшифрування і транслітерування.

 У  процесі перекладу  ономастикону творів наукової фантастики Дж. Мартина показало, що при передачі власних назв у більшості випадків використовуються транслітерування, що пояснюється тим, що у творах наукової фантастики неможливо знайти ніяких культурних прив’язок, що дозволяють перекладачеві визначити правила транскрибування онімів. Калькування використовується для передачі прізвиськ, топонімів з ясною внутрішньою формою  та інших груп. Розшифрування онімів за авторським правилами застосовується, якщо автор залишив вказівки до читання оніму. Транскрипція і транслітерація допомагають зберегти «благозвучність» імені, смислову належність об’єкта до іншої країни, народу. Калькування, навпаки, підлаштовує власне ім’я під менталітет народу мови, на яку перекладається твір. Особливу складність викликає переклад, так званих, «промовистих імен» – імен, які несуть в собі якийсь сенс, означають щось особливе, якимось чином описують людей або об’єкти, які їх носять.

Використання інших методів часто пов’язано з неправильно обраною стратегією передачі оніму. Калькулюються, насамперед, прізвиська з ясною внутрішньою формою, гоноративи і титули, а також деякі промовисті особисті імена. Інші особисті імена, практично всі прізвища, гіпокористики або транскрибуються, якщо відома їх вимова або про неї можна здогадатися, або транслітеруються, якщо вимова оніму «чужа», невідома чи онім у латинській графіці легко передається літерами кирилиці.

У процесі вироблення перекладацької стратегії передачі конкретного оніму з урахуванням принципу збереження онімічної моделі використання чітко визначеного алгоритму полегшує роботу перекладача.

Переклад романів Дж. Мартина як українською, так і російською мовами можна охарактеризувати як особистий проект з елементами літературної адаптації. При передачі ряду імен, назв, термінів державності та побуту застосовуються українські та східноєвропейські старожитності з метою творчо відтворити живу авторську атмосферу вигаданого середньовічного світу.  Багато географічних назв, титулів, елементів державності та побуту, та навіть імен набули цілком українського звучання, подекуди – колориту прилеглих країн, а всілякі «сери» та «лорди» геть зникли з тексту.

При цьому слід зазначити, що у більшості випадків у перекладачів відсутня чітко сформульована стратегія передачі онімів, що у підсумку призводить до руйнування авторських онімічних моделей в тексті перекладу. Найбільш поширеними помилками при передачі онімів є використання формальних методів передачі онімів замість методів, які експліцірують внутрішню форму онімів, і ігнорування авторських вказівок до вимови онімів при їх транскрибуванні.

Слід зазначити, що врахування  модельності ономастикону фантастичних романів Дж. Мартина дозволить знизити кількість помилок в передачі онімів на українську та російську мови. Для передачі онімічного простору твору epic fantasy доцільно сформулювати принцип збереження онімічної моделі. Він дозволяє уточнювати онімні відповідності, отримані з використанням інших принципів, і «вирівнювати» ряди онімів в тексті перекладу, щоб вони вкладалися в конкретні онімічні моделі. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: