перейти на сайт>>

Перифрази у публіцистичній спадщині Івана Багряного

ID роботи: 2370
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Мова публіцистики івана багряного
1.1. Особливості публіцистичного стилю Івана Багряного
1.2. Лексичні засоби публіцистики Івана Багряного
2. Функції та структуру перифраз у публіцистиці і.багряного
2.1. Перифрази як засіб експресії в публіцистиці Івана Багряного
2.2. Заголовки-перифрази в публіцистичних статтях І.Багряного
2.3. Використання перифраз у творах І. Багряного
Висновок
Використана літератураВисновок:

Отже, перифраза – невичерпне джерело формування заголовків. Цей описовий зворот вторинної номінації є одним із виразних художньо-зображувальних засобів, якими широко послуговується українська публіцистика взагалі й художня публіцистика Івана Багряного зокрема.
Перифраз – це така стилістична фігура, що полягає в заміні назви предмета (чи явища) описом його найсуттєвіших ознак або вказуванні на їх характерні риси. Колоронім, як складова частина фразеологізму, здебільшого вказує на характерну особливість предмета і тому вживається у буквальному значенні.
Проаналізувавши публіцистичний стиль із урахуванням праць відомих лінгвостилістів, ми дійшли висновків у формулюванні стильових рис публіцистики. Це:
1) логічність, чіткість, послідовність викладу;
2) особливий характер стандартизованості газетної мови;
3) соціально закріплена газетна експресія;
4) розширення семантики за рахунок функціональної трансформації значень слів (метафоричне застосування наукової термінології).
І.Багряний є оригінальним у доборі фразеологічних одиниць. Користуючись прийомами трансформації загальномовних фразем, публіцист знаходить своєрідні фразеологічні контексти, які оновлюють, модифікують структуру і зміст усталених мовних сполук.
Активним стилістичним засобом вираження ідейно-естетичного кредо в публіцистиці І.Багряного виступають перифрази. Ці описові звороти вторинної номінації часто є заголовками.
І.Багряного різножанрова й різноманітна за оформленням текстів. Вона художня й політична одночасно, але має документальну основу. Це своєрідний сплав, синтез кількох стилів української літературної мови: художнього, наукового та розмовного.
„Словник перифраз” та „Покажчик публіцистичних висловів Івана Багряного” є втіленням авторського кредо письменника-публіциста. Вони дають підставу говорити про збагачення І.Багряним публіцистичного стилю української мови.
Мова публіцистики І.Багряного – не тільки форма думки, а й спосіб її народження. Вона віддзеркалює світобачення письменника, політичні реалії його епохи.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: