перейти на сайт>>

Періодичне видання в Інтернеті

ID роботи: 9101
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Інтернет-видання змі як новий вид традиційних ЗМІ: поняття та ознаки

1.1. Періодичні видання та особливості їх функціонування в Інтернет-просторі

1.2. Специфіка періодичних видань,  що функціонують в мережі Інтернет

1.3. Класифікація періодичних мережевих видань

Розліл 2. Ключові тенденції розвитку періодичних Інтернет-видань в українському медіапросторі

2.1. Історичні аспекти розвитку та сучасний стан української Інтернет-періодики

2.2. Характеристика тематичної спрямованості українських періодичних Інтернет-видань

2.3. Проблеми та перспективи розвитку українських періодичних видань в Інтернеті

Висновки

Використана література

ДодаткиВисновок:

Отже, невпинний розвиток інформаційно-кому­нікаційних технологій трансформує традиційні за­соби масової комунікації та сприяє виникненню і розвитку нових медіа. Використання інтернет-простору  традиційними ЗМІ дає можливість останнім адаптуватися до нових умов глобального комунікаційного середовища. Мере­жеві ЗМІ впливають на структуру інформаційного споживання, трансформують комунікаційну систе­му суспільства. Вони поглиб­люють процеси глобалізації, впливають на життя суспільства, поширюючи принципово нові моделі соціальної інтеграції, комунікації, способу життя, суспільно-політичної активності, освіти тощо.

Сьогодні періодичні видання є невід’ємною медіаскладовою всес­вітньої мережі. Вони мають певні унікальні переваги, що відрізняють їх від традиційних видань: оперативність, постійний інтерактивний кон­такт з читачами, гіпертекстуальність, мультимедійність, географічна за­гальнодоступність, часовий континуум, персоніфікація, економічність у користуванні. Однак незважаючи на те, що між мережевим і папе­ровим виданням є величезна різниця технологічного характеру, цільове призначення періодичних Інтернет-видань порівняно з традиційними не змінилося. Це – інформування, пропаганда, популяризація знань, реклама.

На сьогодні існує багато варіантів класифікації інтернет-ЗМІ за різними параметрами. Більшість дослідників виділяють дві основні групи: копії офлайнових ЗМІ і власне інтернет-видання, що не мають аналогів серед традиційних ЗМІ. Такий поділ має логічні підстави, але не дозволяє представити повну картину типів онлайнової журналістики. Науковці також пропонують класифікувати інтернет-ЗМІ за аналогією з традиційними видами ЗМІ: інтернет-газети, інтернет-журнали, веб-радіо, веб-телебачення, мережеві інформаційні агентства.

Інформація  в інтернет-виданнях має свою специфіку. По-перше, для неї характерна надзвичайна оперативність. Такі ознаки як здатність подавати новини в реальному часі, застосування мультимедійних елементів та можливість інтерактивного зв’язку з читачами також сприяють росту популярності новинної інформації в інтернеті. По-друге, гіпертекстова організація новинного матеріалу робить його поліфункціональним: новини можуть бути подані у вигляді анонсів-гіперпосилань, які одночасно виконують функції самостійних новин-хронік і заголовків заміток, із текстом яких можна ознайомитися, перейшовши за посиланням.

Від самого початку серед українських Інтернет-видань міцне становище займали мережеві версії традиційних медій, така тенденція продовжує зберігатися. В цьому проявляється певна специфіка взаємодій сучасних ЗМК.

Одними з перших ЗМІ в Україні, які почали працювати в онлайно­вому режимі, стали саме друковані, в першу чергу газети. А з часом окремі з них взагалі перестали існувати у своєму традиційному вигля­ді, а утворили інтернет-версії. Однак найпоширенішою та найакту­альнішою нині є така тенденція: газети видруковують певний тираж, але при цьому водночас розміщують зразок часопису на своєму сайті. Серед таких українських періодичних видань, представлених у Інтернеті, можна назвати газети «Дзеркало тижня», «День», «Сьогодні», «Газета по-українськи», журнали «СНІР», «ПіК».

Сьогодні найчитабельнішими в Україні є «Українська правда» (www.pravda.com.ua), «Кореспондент» (www.korrespondent.net), «Обозреватель» (obozrevatel.com), «Подробности» (podrobnosti.ua).

Незважаючи на численні переваги, періодичні Інтернет-видання мають і недоліки: інформація часто потрапляє з неофіційних джерел і за браком часу не перевіряється, через що іноді виявляється недостовірною. Задля привернення уваги читачів в умовах жорсткої конкуренції онлайнові ЗМІ часто використовують надмірно сенсаційні заголовки, що не відбивають основного змісту заміток і не відповідають дійсності. При цьому порушуються норми професійної журналістської етики.

Тенденції у сфері Інтернет-ЗМІ, розглянуті у представленій роботі, дозволяють прогнозувати подальший динамічний розвиток даного типу засобів масової інформації та його вплив на якість та ефективність медіапроцесів у суспільстві. Але прогрес у цій сфері буде залежати від змін в області інформаційно-комуніуаційних технологій, від розширення доступу до комп’ютерних технологій широкої аудиторії, від державної політики у регулюванні сфери Інтернет-ЗМІ, від комерційної ефективності медіапроектів, від розвитку інфраструктури Інтернету в Україні.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: