перейти на сайт>>

Питання для державного іспиту із зарубіжної літератури та методики її викладання

ID роботи: 4850
Тип роботи:
Об'єм: 46 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Міф і міфологія. Різновиди міфів, тематичні цикли (аналіз декількох міфологічних сюжетів). Роль мистецтва в художньо-творчому розвитку учнів на уроках літератури та в позаурочний час (наведіть приклади фрагментів уроків, питань і завдань з використання взаємодії мистецтв у процесі вивчення міфології).

Епічна поема у творчості Гомера («Іліада», «Одіссея»). Тематика, образи, ідеї (проаналізувати одну з поем за вибором). Шляхи аналізу художнього твору в школі (обгрунтуйте свій вибір того або іншого шляху аналізу однієї з гомерівських поем, запропонуйте питання для аналізу).

Пути анализа художественного произведения в школе

Давньогрецька трагедія (Есхіл, Софокл, Евріпід). Сюжети та образи (аналіз 1-2 трагедій за вибором). Методика роботи над драматичним твором у школі (Проілюструйте свою відповідь прикладами з вивчення п'єс одного з давньогрецьких драматургів).

Методика работы над драматическим произведением вшколе

Антична комедія (Арістофан, Менандр, Теренцій, Плавт). Аналіз 1-2 творів (за вибором).  Театрально-творчий розвиток учнів на уроках з вивчення драми в школі (наведіть приклади питань і завдань з розвитку творчих здібностей учнів у процесі вивчення одного із зазначених вище авторів).

Театрально-творческое развитие учащихся на уроках поизучению драмы в школе

Античні поети (Сапфо, Анакреонт, Горацій, Овідій, Вергілій). Тематика, жанри, твори (докладний аналіз творчості одного з поетів). Організація самостійної, творчої діяльності учнів на уроках літератури та в позаурочний час (наведіть приклади питань і завдань, спрямованих на формування у школярів навичок самостійної навчальної діяльності, використовуючи для цього твори літератури Стародавнього Риму відповідно до шкільної програми).

Культурно-історична своєрідність героїчного епосу Середньовіччя. Розкрити схожість і відмінність на прикладі двох творів («Беовульф», «Пісня про Нібелунгів», «Пісня про Роланда», «Пісня про мого Сіда», «Слово о полку Ігоревім»). Методика вивчення епосу в школі (ілюструйте свою відповідь прикладами з вивчення в школі «Слова о полку Ігоревім»).

Методика изучения обзорной темы на уроках литературы

«Божественна комедія» Данте Аліг'єрі: проблематика, образи, новаторство. Особистість вчителя літератури, її духовно-моральние обличчя і професійні якості. Роль особистості вчителя у виборі типу уроку, технологій навчання (ілюструйте свою відповідь прикладами з вивчення «Божественної комедії» Данте).

Этапы развития методики преподавания литературы в школе

Ренесансні ідеї у творчості гуманістів Німеччини та Нідерландів. Традиції літератури про дурнів в творах Себастіана Бранта та Еразма Роттердамського. Активні форми під час вивчення позакласного читання із зарубіжної літератури. (Запропонуйте питання і завдання для учнів з вивчення творчості одного із запропонованих авторів).

Роман у літературі епохи Відродження: Франсуа Рабле і Мігель де Сервантес. Жанрові особливості, образи, ідеї (аналіз твору одного з авторів). Нові технології навчання на уроках літератури (наведіть приклади використання однієї з технологій у процесі вивчення творів одного із запропонованих авторів).

Новые технологии обучения на уроках литературы

Театр епохи Відродження (Вільям Шекспір і Лопе де Вега). Аналіз 1-2 драматичних творів (за вибором). Етапи роботи над вивченням у школі драматичного твору (Проілюструйте свою відповідь прикладами розробки кожного етапу аналізу на матеріалі творів одного із запропонованих авторів).

Драматургія епохи бароко та класицизму (Тірсо де Моліна, П. Кальдерон, П. Корнель, Ж. Расін, Ж.-Б. Мольєр): особливості та художні відкриття (аналіз 1-2 творів). Міжпредметні зв'язки на уроках літератури, формування глядацької культури в процесі вивчення драматичного твору (на прикладі вивчення однієї з трагедій або комедій).

Оригінальність англійської літератури XVII століття. Аналіз творчості одного з письменників: Д. Донн, Д. Беньян, Д. Мільтон, Д. Драйден. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках літератури.

«Фауст» И.-В. Гете як вершина просвітницької художньої творчості. Новаторство у вирішенні конфлікту, ідеї, образи і значення твору. Актуальні проблеми сучасного уроку зарубіжної літератури. Методика роботи з текстом-оригіналом і текстом-перекладом на уроках зарубіжної літератури (наведіть конкретні приклади питань і завдань по роботі з оригінальним текстом і його перекладами).

Роман у літературі епохи Просвітництва (Д. Дефо, Д. Свіфт, С. Річардсон, Г. Філдінг, И.-В. Гете ). Аналіз 1-2 творів. Методика вивчення монографічної теми в школі (запропонуйте тематику уроків з вивчення одного з романів епохи Просвітництва).

Сентименталізм як літературний напрям (суть, риси). Охарактеризувати 1-2-х представників сентименталізму у світовій літературі (Ж. Ж. Руссо, Л. Стерн, М. М. Карамзін та ін) Запропонуйте питання і завдання для учнів з вивчення сентименталізму в курсі літератури, що дозволяють реалізувати освітні цілі уроку.

Поетичні пошуки епохи романтизму (Д. Байрон, М. Лєрмонтов, Г. Гейне та ін): естетичні ідеї, жанрова специфіка, проблематика, герої. Аналіз творів 1-2 авторів (за вибором). Розвиток мовлення учнів на уроках літератури (навести приклади питань і завдань з розвитку мовлення учнів у процесі вивчення творів одного з поетів).

Своєрідність німецької романтичної літератури: тенденції, представники. Аналіз 1-2-х творів. Класифікація типів уроків з літератури (запропонуйте різні типи уроків з вивчення в школі творчості одного з німецьких письменників).

Роль Ф. Стендаля та О. де Бальзака у світовій і французької прозі XIX століття (аналіз одного з творів). Проблемне навчання на уроках літератури. Методика проведення в школі уроку-диспуту (Проілюструйте свою відповідь прикладами з вивчення творчості зазначених авторів).

Проблематика творчості Чарльза Діккенса, художні прийоми, система образів (на прикладі одного з його творів). Специфіка уроку зарубіжної літератури у сучасній школі. Основні вимоги до уроку літератури (Проілюструйте свою відповідь прикладами з уроків з вивчення творів Чарльза Діккенса в школі).

Естетичні пошуки Оскара Уайльда (на прикладі 1-2 творів). Активні форми і методи викладання на уроках літератури (запропонуйте тематику доповідей для підготовки до уроку-семінару за темою «Естетизм як явище англійської культури»).

Літературна казка, її жанрова своєрідність: Ш. Перро, Е. Гофман, Г. Андерсен, М.Є. Салтиков-Щедрін, Р. Кіплінг, А. де Сент-Екзюпері, А. Ліндгрен та інші. Аналіз 1-2х творів (за вибором). Позакласна та позашкільна робота з літератури. (Запропонуйте модель позакласного заняття з вивчення літературних казок).

Російський роман XIX століття (О. Пушкін, М. Лєрмонтов, М. Гоголь, І. Тургенєв, Ф.Достоєвський, Л. Толстой): зображення середовища, ідейних і філософських пошуків героїв (на матеріалі 1 -2-х творів). Методика вивчення монографічної теми в школі (запропонуйте тематику 2-3 уроків з вивчення роману одного з запропонованих письменників).
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: