перейти на сайт>>

Питання захисту здоров’я та життя людини у правоохоронній діяльності

ID роботи: 6548
Тип роботи:
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Життя та  здоров’я людини як найвищі соціальні цінності

1.1. Право на життя як невід’ємне природне право людини

1.2. Зміст права на життя та його складові

Розділ ІІ. Забезпечення реалізації конституційного права на життя людини та громадянина у правоохоронній діяльності

2.1. Правові засади захисту життя та здоров’я  людини та відповідність їх міжнародним стандартам

2.2. Діяльність правоохоронних органів щодо захисту здоров’я та життя людини

Висновок

Використана літератураВисновок:

Безперечно, що пріоритетним правом є право на життя як найважливіше право, без забезпечення якого немає сенсу ставити питання про дотримання інших прав і свобод людини. З іншого боку, дотримання лише одного права на життя, звичайно, недостатньо для повноцінного існування й розвитку особистості в суспільстві. Для цього потрібні повагу і дотримання та інших прав і свобод.

Право людини на життя є не лише пе­рвинним правом людини, а й ще абсолют­ним, тобто ані міжнародне, ані національне законодавство не передбачають умов об­меження цього права. При цьому розгляда­ючи тезу про те, що право людини на життя є первинним щодо інших прав, необхідно зазначити, що в тих випадках, коли реаліза­ція інших прав людини загрожує реалізації права людини на життя і самому життю лю­дини, то ці права необхідно обмежувати.

Конституція України зазначає, що «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» (стаття 3) та «Кожна особа має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя» (стаття 27).

Право на життя – це належна від народження, юридично закріплена, гарантована державою сукупність певних можливостей, об’єктивно зумовлених досягнутим рівнем розвитку людства, загальних та рівних для всіх, необхідних для користування та розпорядження таким соціальним благом як життя. Ці можливості пов’язані з індивідуаль­ною життєдіяльністю особи на основі саморегулювання та виключають будь-яке втручання в життя з боку інших осіб, крім випадків, прямо передбачених законом.

 Право людини на охорону життя та здоров’я виступає не лише структурним елементом права людини на життя, а ще й гарантією цього права.

Важливим напрямком дослідження проблеми права людини на життя є її вивчення крізь призму діяльності владних органів, зокрема правоохоронних, чия робота безпосередньо впливає на стан реалізації основних прав і свобод. Конституційне закріплення права на життя людини та громадянина викликало необхідність розробки механізму забезпечення і реалізації цього права, важливу роль в якому відіграють саме правоохоронні органи.

Для забезпечення реалізації положень Основного Закону й інших законодавчих актів України, а також міжнародних договорів та угод у державі організується та вдосконалюється робота правоохоронних органів, що здійснюють функції забезпечення внутрішньої безпеки держави, правопорядку і законності, адміністративно-правового захисту власності в Україні, адже в умовах правової держави злочини та правопорушення стають дедалі більш дестабілізаційними чинниками в суспільстві, що викликає справедливе занепокоєння в населення.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: