перейти на сайт>>

Планування прибутку від операційної діяльності на туристичному підприємстві

ID роботи: 6772
Тип роботи:
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування і використання прибутку туристичного підприємства

1.1. Сутність, види і функції прибутку на туристичному підприємстві

1.2. Механізм формування та аналізу доходу від операційної діяльності на туристичних підприємствах

1.3. Планування прибутку туристичного підприємства

Розділ 2. Дослідження ефективності управління прибутком туристичного підприємства ТОВ «ІСА-ХОЛІДЕЙ»

2.1. Дослідження внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства

2.2. Динаміка фінансових результатів діяльності туристичного підприємства

2.3Аналіз факторі які впливають на операційний прибуток тур. підприємства

Розділ 3. Удосконалення методів планування прибутку туристичного  підприємства ТОВ «ІСА-ХОЛІДЕЙ»

3.1. Пропозиції щодо удосконалення методів планування від операційного прибутку

3.2Розробка плану операційного прибутку туристичної фірми

Висновок

Використана література

ДодаткиВисновок:

Отже, операційна діяльність  це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основна діяльність визначається згідно з П(С)БО 3 як операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.
Прибуток представляє собою виражений в грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення торговельної діяльності, що представляє собою різницю між сукупним доходом та сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності.
Прибуток є якісним показником, тому що в його розмірі відображена зміна обсягу товарообігу, доход підприємства, рівень використання ресурсів, величина витрат обертання. Таким чином, прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності та інтереси власників підприємства.
В курсовій роботі був проведений аналіз фінансових результатів від операційної діяльності ТОВ «ІСА-Холідей».
Перший розділ був присвячений висвітленню теоретичних основ щодо проведення аналізу фінансових результатів від операційної діяльності на туристичному підприємстві, розкрито основні поняття даної теми. Зроблено висновок, що оскільки основною складовою фінансових результатів діяльності підприємства є фінансові результати від операційної діяльності − основної діяльності підприємства, а також інших видів діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю, то проведення аналізу цього показника має першочергове значення.
В другому розділі був проведений аналіз загального стану турисчтиного підприємства ТОВ «ІСА-Холідей», аналіз динаміки фінансових результатів від операційної діяльності.
Наведений аналіз динаміки показників фінансових результатів від операційної діяльності показує, що в 2013 році, фінансові результати від операційної діяльності покращилися, оскільки в 2013 році підприємство отримало прибуток, а в 2012 році – збиток. Зростання операційного прибутку (прибутку від операційної діяльності) на 34935 тис. грн., або на 133,12 % в 2013 році зумовлене в основному збільшенням інших операційних доходів, зменшенням собівартості. При цьому адміністративні витрати та витрати на збут зменшуються на 961тис. грн. або на 14,97 % і 5452 тис. грн., або 40,01 % відповідно.
Отже, на основі аналізу фінансових результатів від операційної діяльності намічено покращення ефективності господарювання ТОВ «ІСА-Холідей», проте керівництву підприємства все ж необхідно вжити заходів для ще більшого покращення ситуації в майбутньому.
З метою підвищення прибутку від операційної діяльності у 2014 році на ТОВ «ІСА-Холідей» заплановано наступні заходи: збільшення обсягів реалізації туристичних послуг за рахунок укладення нових договорів та рекламуванні у мережі Інтернет, збільшення витрат на рекламу, скорочення штатної одиниці бухгалтера. Запланована сума операційного прибутку ТОВ «ІСА-Холідей» на 2014 рік складає 44152 тис.грн.
Планування напрямів та меж господарської діяльності, асортименту туристичних послуг в ТОВ «ІСА-Холідей» потрібно формувати з урахуванням стану кон’юнктури туристичного ринку України. Щоб підприємство ефективно просувало та реалізовувало туристичних послуг, необхідно здійснити оптимальний вибір їх, які будуть користуватись попитом в плановому періоді.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: