перейти на сайт>>

Планування чисельності працівників і фонду оплати праці на підприємствах торгівлі

ID роботи: 1103
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні основи планування чисельності працівників і фонду оплати праці на підприємствах торгівлі
2. Організаційно – економічна характеристика підприємства
3. Аналіз персоналу і фонду оплати праці за попередній період
4. Планування фонду оплати праці на підприємстві
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Згідно статті 1 Закону України “Про оплату праці” заробітна плата є винагородою, як правило обчислену у грошовому виразі, яку власник, або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Як правова категорія заробітна плата визначає конкретні права та обов'язки учасників трудових правовідносин з приводу оплати праці і у зв'язку з цим є його елементом. У ст. 21 Закону України «Про оплату праці» підкреслюється, що працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору.

Законодавче регулювання оплати праці відбувається на підставі Закону України «Про оплату праці», а також глави VII «Оплата праці» КЗпП України. Крім цього, окремі аспекти оплати праці визначаються такими законами України, як Закони «Про індексацію грошових доходів населення», «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати», «Про колективні договори і угоди», «Про підприємства в Україні» та інші. Законом також визначається розмір мінімальної заробітної плати. Досить часто принципові питання вдосконалення оплати праці визначаються указами Президента України.

Один з основних елементів організації заробітної плати - нормування праці. Застосування нормування грунтується на необхідності точного визначення міри праці. Нормування праці — це вид діяльності з управління підприємством, спрямований на встановлення оптимальних співвідношень між витратами та результатами праці, а також між чисельністю працівників різних груп та кількістю одиниць обладнання. Згідно зі ст. 85 КЗпП для нормування праці використовуються норми виробітку, часу, обслуговування, чисельності.

Законодавством України передбачено, що поряд з нормами, встановленими на стабільні за організаційно-технічними умовами роботи, застосовуються тимчасові й одноразові норми. Тимчасові норми встановлюються на період освоєння тих чи інших робіт за відсутності затверджених нормативних матеріалів для нормування праці. Одноразові норми встановлюються на окремі роботи, які мають одиничний характер (позапланові, аварійні).

Проведений у курсовій роботи аналіз чисельності працівників на ТОВ «Агропрофіль» показав, що за останні роки дещо більше був збільшений основний склад персоналу, що пов'язано з розширенням сфери діяльності. За останні роки на підприємстві практично відсутня плинність кадрів, заяв про перехід на іншу роботу, скарг та нещасних випадків. Однак, що стосується подальшого набуття професійності персоналом (вивчення вітчизняної, міжнародної практики), то ТОВ «Агропрофіль» повинно вивчати досвід не тільки кращих вітчизняних, а і міжнародних фірм.

Ефективність управління персоналом на підприємстві орієнтоване на раціональне використання трудових ресурсів, ефективний розподіл людей по робочих місцях, забезпечення найбільш оптимальних умов для розкриття природних дарувань працівників. Тому удосконалення кваліфікації персоналу може відбуватися і всередині підприємства як по вертикалі, так і по горизонталі (ротація), що надає можливість виконувати обов'язки колег однакового рівня в даному і суміжному підрозділі, інших працівників, певної частини функцій безпосереднього керівника. Однак, в ТОВ «Агропрофіль» ротація не проводиться.

На ТОВ «Агропрофіль» можливо запропонувати розширення «вертикального набору» обов'язків, тобто забезпечення автономності і відповідальності працівника у виконанні дорученої справи, включення в обов'язки працівника деяких функцій планування і контролю за якістю надання послуг.

В організаційну структуру ТОВ «Агропрофіль» необхідно ввести відділ аналізу де буде можливо отримувати коригуючу систему управління мотиваторами та демотиваторами. Ця система дозволить пильніше відстежувати негативні тенденції розвитку персоналу, а також своєчасно реагувати на них, відстежувати потреби персоналу і змінювати політику стимулювання.

При обґрунтуванні плану ФОП на 2007 рік на підприємстві ТОВ „Агропрофіль” було враховано планові показники зростання прибутку на 74%, що у вартісному виразі становить 250000 тис.грн. У зв’язку зі збільшенням суми прибутку передбачено зростання темпів заробітної плати у розмірі 50%.

Враховуючи, що ТОВ «Агропрофіль» отримує стабільний прибуток, то найбільш раціонально було б впровадити систему винагород персоналу за працю, відкинувши складну та суб'єктивну систему мотивації (яка, як показав аналіз, за останній період уже не являється мотивуючим фактором) і перейти на дифсистему винагород (диференційна система в залежності від кінцевого результату) від комплексного показника – прибуток.

Сприянню продуктивності праці може стати, розкриття перед працюючим перспективи розвитку ТОВ «Агропрофіль» і в зв'язку з цим перспективи його просування по службі.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: