перейти на сайт>>

Податкова політика України

ID роботи: 967
Тип роботи:
Об'єм: 27 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Вступ
1. Сутність та значення державної податкової політики
2. Стратегія і тактика податкової політики
3. Податкова політика в Україні: загальна характеристика
4. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку податкової політики України
5. Реформування податкової політики України з метою надання їй стимулюючих функцій
Висновки та пропозиції
ЛітератураВисновок:

Реформування податкової системи України повинне мати форму цілісної стратегії та враховувати соціально-економічне становище в країні, завдання національної економіки і бути інструментом економічної політики, а не її метою. Податкова реформа повинна розглядатися не як достатня умова, але як необхідна складова загальної скоординованої політики економічної трансформації і забезпечення прискореного економічного зростання.

Цілями податкової політики, а відтак – орієнтирами податкової реформи в Україні повинні стати:

стимулювання динамічного розвитку економіки;

структурна перебудова економіки, заохочення інвестиційної та інноваційної діяльності;

стимулювання розвитку зайнятості та самозайнятості;

підвищення добробуту населення та розвитку людського капіталу.

Однією з важливих складових оптимізації податкової системи України є радикальне посилення її позитивного впливу на формування повноцінних суб’єктів ринку і всієї ринкової інфраструктури, створення конкурентного середовища як механізму реалізації найбільш ефективних господарських рішень. Податкова система повинна бути повернута до виробництва, стимулюючи його зростання. Визначальним у податковій реформі має бути розуміння необхідності стабілізації фінансів мікрорівня та формування мікроекономічних передумов економічного розвитку. До речі, ще в Посланні Президента України Верховній Раді 2007 р. було визначено, що “життєво важливим завданням фінансової політики Уряду є першочергове зміцнення фінансів суб’єктів господарювання, інших юридичних осіб та домашніх господарств. Без цього неможливо досягти реальної збалансованості державних фінансів”.

Податкова система має базуватися на узгодженні інтересів підприємців і держави. Тим більше, що в довгостроковому періоді ці інтереси в основному збігаються - це економічне зростання, забезпечення конкурентоспроможності виробництва, орієнтація на його інноаційний розвиток.

Одним із актуальних завдань реформування податкової системи у напрямі стимулювання сталості економічного зростання є внесення у цю систему змін, які б мінімізували “вимивання” оборотних коштів підприємств у зв’язку зі сплатою податків. Особливе місце в стратегії розвитку економічних суб’єктів посідають інвестиції, пов’язані з формуванням матеріально-технічної бази виробництва на більш прогресивних технологічних засадах. Як було показано в попередніх розділах, існуюча податкова система стимулює “проїдання” основного капіталу та де-факто фінансово “карає” підприємства, які здійснюють вкладення у довгостроковий розвиток.

При формуванні податкової системи слід мінімізувати оподаткування результатів діяльності капіталу як таких, підвищуючи рівень оподаткування для коштів, які виводяться з виробничого обороту. Зокрема, цікавою видається практика диференціації ставки податку на прибуток для розподіленого та нерозподіленого капіталу, яка існує в ряді європейських країн та заохочує інвестування в розвиток виробництва. Так само й в індивідуальних доходах має (в ідеалі) оподатковуватися лише той їхній обсяг, який перевищує вартість простого відтворення робочої сили (виражений в офіційному прожитковому мінімумі).

Отже, реалізація стратегічних функцій бюджетно-податкової політики вимагає докорінного реформування податкової та бюджетної систем. Проте ні проект Податкового кодексу, прийнятий у другому читанні Верховною Радою України, ні представлений урядом проект програми діяльності, передбачаючи косметичне вдосконалення фіскального механізму, структурних проблем не вирішують. Внаслідок цього з року в рік триває практика недофінансування нагальних потреб бюджетної сфери та фіскалізація податкової політики.

Усунення системних недоліків податково-бюджетної політики неможливе без здійснення принаймні середньострокової стратегії перетворень. З огляду на це, видається доцільною розробка концептуального документа - Основних напрямів реформування податково-бюджетної політики, який ґрунтувався б на зазначених вище засадах і передбачав на першому етапі внесення першочергових змін до діючого податкового законодавства, на наступному - доопрацювання і поетапне введення в дію Податкового кодексу. Така стратегія повинна, в свою чергу, бути органічно вписаною в стратегію соціально-економічного розвитку України до 2012 року, яка розробляється зараз відповідно до розпорядження Президента України, та бути узгодженою з рештою напрямів економічної політики держави на сучасному етапі.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: