перейти на сайт>>

Позичковий процент і його роль у розвитку економіки

ID роботи: 5062
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Позичковий процент іяк економічна категорія та особливості його встановлення  в ринкових умовах

1.1. Розвиток теорій позичкового проценту

1.2. Поняття та особливості формування

1.3. Структура відсоткових позичкового проценту  у грошово-кредитній системі

Розділ 2. Аналіз ефективності управління позичковим процентом в Україні

2.1. Формування рівня позичкового процента

2.2 Аналіз політики процентних ставок НБУ

2.3. Аналіз динаміки процентних ставок

Розділ 3. Удосконалення механізму формування рівня позичкового процента

3.1. Заходи щодо удосконалення процентної політики комерційного банку

3.2. Регулювання та управління процентними ставками у загальній стратегії грошово-кредитної політики НБУ

Висновок

Використана літератураВисновок:

Для України основним каналом впливу на економіку є валютний канал, який в умовах українських реалій виступає основним чинником зростання пропозиції грошей. Проте у практиці більшості центральних банків різних країн світу основним інструментом монетарного впливу на економіку є процентні ставки, специфіка дії яких формує окремий, так званий процентний канал трансмісійного впливу. Загальний механізм дії цього каналу полягає в тому, що зміна грошово-кредитної політики (насамперед через офіційну облікову ставку) прямо впливає на короткотермінові ставки на фінансовому ринку і через криву дохідності – на довготермінові. З певним часовим лагом її вплив поширюється на ставки комерційних банків для економічних суб’єктів, впливаючи тим самим на заощадження, інвестиції, споживання, тобто на зміну сукупних витрат і попиту.

Основним інструментом, який використовує НБУ для впливу на динаміку фінансового ринку, є процентна ставка за інструментами рефінансування, при цьому облікова ставка, що вважається базовою, відіграє лише роль орієнтира для інших процентних ставок НБУ.

Отже, результати дослідження показують, що між величиною відсоткових ставок і макро- та мікроекономічними чинниками існує зв’язок, що вагомо впливає на динаміку позичкового відсотка та кредиту.

Для залучення ресурсної бази слід гарантувати вкладникам поверненість їх вкладів та нарахованих відсотків у зазначений строк; створити у банку базу даних із зазначенням суми позики, вартості заставного майна, строку кредитування, кількості залучених депозитів, що були видані на цей кредит.

Процентна політика є важливою складовою грошово-кредитної політики, а офіційні процентні ставки – інструмент впливу центральних банків на їх економічний розвиток. Така значимість процентної політики пов’язана із роллю, яку виконують процентні ставки в економіці: вони слугують суб’єктам економіки інформаційними індикаторами для прийняття рішень щодо заощаджень, інвестицій та споживання, надають їм можливість еластично реагувати на зміну ринкової кон’юнктури шляхом переливання капіталів між сферами та галузями економіки, збалансовуючи на цій основі попит і пропозицію на фінансовому та товарному ринках. У структурі трансмісійного (передавального) механізму грошово-кредитної політики офіційні процентні ставки формують процентний канал (ланцюг змінних), який описує вплив центрального банку на економіку через регулювання процентних  ставок. Дія цього каналу полягає в тому, що зміна грошово-кредитної політики, насамперед через основну офіційну ставку, прямо впливає на короткострокові ставки на фінансовому ринку, і через криву дохідності – на довгострокові. З певним часовим лагом вплив основної ставки центрального банку поширюється на ставки на фінансовому ринку, на інтенсивність переміщення капіталу між різними його сегментами, обсяги заощаджень, інвестицій, споживання, тобто на зміну сукупного попиту та пропозиції, а, отже, – і на темпи зростання економіки, зайнятість та рівень інфляції.

Особливістю міжбанківського грошового ринку є те, що в більшості розвинутих ринкових країн використовуються короткотермінові незабезпечені позички з відповідними відсотковими ставками. На міжбанківському ринку незабезпечені позики, зазвичай, використовують банки з високою репутацією, які мають можливість кредитувати інші банки під більш високі відсоткові ставки. Міжбанківський ринок має різний зміст у розвинутих ринкових країнах та в Україні. В умовах обмежених зовнішньоекономічних зв'язків в Україні під міжбанківським ринком розуміють міжбанківський ринок у межах національної банківської системи. Відсоткові ставки міжбанківського ринку в Україні визначаються чинниками та ринковою кон'юнктурою національної економіки. Міжбанківські ринки розвинених економік великою мірою характеризуються інтегрованістю в міжнародну валютно-фінансову систему.

Таким чином, становлення механізму формування відсоткових ставок в Україні, зокрема в розрізі їх структури, вимагає підходу до відсоткової ставки не тільки як до грошового явища, але як і до реального явища, що зумовлено процесами трансформації як структури реальної економіки України, так і її фінансованої системи.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: