перейти на сайт>>

Поняття, завдання, значення та підстави виключного провадження

ID роботи: 5342
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Загальні положення перегляду судових рішень

Розділ 2. Перегляд   судових   рішень   у   порядку   виключного   провадження: поняття і значення

Розділ 3.  Перегляд судових рішень на підставі нововиявлених обставин

Розділ 4. Перегляд судових рішень з підстав неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення

Висновки

ЛітератураВисновок:

Система перегляду судових рішень має забезпечувати належну ефективність реалізації конституційного права на судовий захист і права на оскарження рішення суду.

Визначаючи динаміку розвитку системи перегляду судових рішень, у центр уваги слід ставити такі орієнтири:

1) однаковість розуміння і застосування права всіма судами судової системи;

2) узгодженість порядку перегляду справи з порядком її розгляду по суті;

3) узгодженість системи перегляду судових рішень з правилами доказування;

4) стабільність судових рішень, постановлених компетентним судом та відповідно до встановленої процедури:

 – допустимість перегляду судового рішення виключно за ініціативою суб’єкта, право якого порушено чи обмежено цим судовим рішенням;

 – допустимість перегляду судової справи виключно в тій частині, в якій залишається спір щодо фактів;

5) розумність строку перегляду судового рішення та створення бар’єрів проявам тяганини в судах;

6) доступність правосуддя й недопустимість відмови в правосудді; створення бар’єрів негативним проявам формалізму в судах;

7) раціональний баланс між ефективністю системи перегляду та її економічністю;

8) цілісність судової системи.

Нова система перегляду судових рішень в Україні має складатись із таких трьох основних форм, як апеляція, касація та відновлення справи в зв’язку з нововиявленими обставинами.

Згідно зі статтями 400-4, 400-9 КПК підставами для перегляду судових рішень, що набрали законної сили, в порядку виключного провадження є:

1) нововиявлені обставини; 2) неправильне застосування кримінального закону та істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення.

Клопотання про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами можуть подавати прокуророві учасники процесу, а також інші особи, якщо таке право їм надано законом. Подання про перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами розглядається апеляційним чи касаційним судом. Клопотання про перегляд судового рішення у зв’язку з неправильним застосуванням кримінального закону та істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону можуть подати засуджений, його захисник чи законний представник, прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої, апеляційної чи касаційної інстанції, Генеральний прокурор України та його заступники, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області, міст Києва і Севастополя, прирівняні до них прокурори та їх заступники в межах їхніх повноважень. Подання про перегляд справи з цих підстав розглядаються Судовою палатою у кримінальних справах Верховного Суду України.

 Основою реформування поряд з Конституцією та міжнародно-правовими зобов’язаннями України слід вважати найкращі світові моделі систем перегляду судових рішень, які ефективно діють як на національному, так і на міжнародному рівні.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: