перейти на сайт>>

Порушення провадження по цивільній справі

ID роботи: 5086
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Поняття та загальна характеристика порушення провадження у цивільному процесі

1.1. Стадії цивільного процесу. Порушення цивільної справи як стадія цивільного процесу

1.2. Поняття, види та зміст та елементи провадження по цивільному позову

1.3. Позов як процесуальний засіб порушення цивільної справи в суді

2. Процесуальний порядок відкриття провадження у справі

2.1. Право на пред'явлення позову і процесуальний порядок його реалізації

2.2. Особливості об'єднання і роз'єднання позовів

2.3. Забезпечення позову в цивільному процесі - поняття, підстави та види

Висновки

Список літературиВисновок:

Таким чином, в даній курсовій роботі були розглянуті основні складові порушення цивільної справи в суді.

Цивільний процес як система врегульованих нормами цивільного процесуального права дій по здійсненню правосуддя в цивільних справах охоплює процесуальну діяльність не тільки суду (судді, суду першої інстанції, апеляційної, касаційної інстанцій), а й інших осіб, які беруть участь у справі або сприяють здійсненню правосуддя.

Процесуальна діяльність, як і будь-яка інша діяльність, завжди спрямована на досягнення певного результату.

Структуру  цивільного процесу складають п’ять процесуальних проваджень: провадження у суді першої інстанції, апеляційне провадження, касаційне провадження, провадження у зв’язку з винятковими обставинами, провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами, – кожне з яких включає самостійну та обов’язкову стадію підготовки цивільних справ до судового розгляду.

Правильне уявлення про мету та завдання порушення провадження по цивільній справі дозволяє не тільки виокремити цю стадію серед інших, визначити її зміст, межі, а й сформувати в учасників процесу розуміння способів забезпечення захисту прав та законних інтересів на вказаному етапі цивільного процесу, мотивувати їх поведінку.

 За чинним цивільно-процесуального законодавства, суд збуджує цивільну справу за заявою особи, зацікавленої в захисті своїх прав, свобод та інтересів.

Діяльність цивільного суду по розгляду і вирішенню спорів про право здійснюється у встановленій законом процесуальній формі, яка забезпечує заінтересованим у результаті спору сторонам певні правові гарантії правильності вирішення спору, рівності процесуальних прав і процесуальних обов’язків сторін, зобов’язує суд розглядати й вирішувати спори у суворій відповідності з нормами цивільного процесуального права на підставі правильного застосування норм матеріального права, встановлювати суттєві для справи обставини і виносити законні та обґрунтовані судові рішення.

Суди  вирішують цивільні спори у порядку позовного провадження, передбаченого цивільним процесуальним законодавством.

 Під правом на позов розуміється не саме порушене суб’єктивне право, а можливість отримання захисту у визначеному процесуальному порядку, у визначеній процесуальній формі і разом із тим у примусовій його реалізації.

 Отже, провадження в цивільному процесі має характер спірного позовного провадження, що проходить у суворо визначеній процесуальній формі, для якої характерна наявність сторін, котрі сперечаються, законність та обґрунтованість вимог яких перевіряється у чітко визначених законом послідовності й порядку.

Реалізація права на пред'явлення позову здійснюється з додержанням встановленого законом процесуального порядку пред'явлення позову, в результаті чого порушується цивільна справа в суді.

Позов  втілює в собі право заінтересованої особи на порушення цивільної справи в суді і судової діяльності на захист порушеного або оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу, державних і громадських інтересів. Сам позов в цивільному судочинстві – це вимога до суду заінтересованої особи про здійснення правосуддя в цивільних справах на захист прав та інтересів, порушених чи оспорюваних іншою особою.

В такій вимозі до суду вмішується також вимога позивача до відповідача, тому в теорії цивільного процесу позов розглядається по-різному: як єдине поняття для матеріального і процесуального права, що позов має дві сторони, – матеріально-правову і процесуально-правову; тільки як інститут процесуального права; як юридична категорія, що властива самостійно матеріальному і процесуальному праву

До встановленого законом процесуального порядку пред’явлення позову входить:

додержання процесуальної форми вираження позову;

оплата позовної заяви державним митом;

дієздатність особи, яка подає позовну заяву;

наявність повноваження на ведення справи у представника;

подання позовної заяви з додержанням правил про підсудність.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: