перейти на сайт>>

Порядок допиту свідка: загальні та відмінні правила допиту на досудовому розслідування (за КПК 2012 року)

ID роботи: 6542
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Поняття та особливості допиту свідка як учасника кримінального процесу

1.1. Допит як слідча дія: поняття, зміст і основні завдання

1.2. Процесуально-правовий  статус свідка у кримінальному процесі

Розділ 2. Процесуальний порядок допиту свідка у кримінальному процесі України

2.1. Порядок виклику свідка з метою  проведення допиту

2.2. Процесуальний порядок допиту свідка у кримінальному процесі України та його особливості

Висновок

Список використаної літературиВисновок:

Слідуючи зі змісту п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України, до учасників кримінального провадження, які сприяють досягненню його завдань та не належать до сторін кримінального провадження, можна віднести заявника, свідка та його адвоката, понятого, заставодавця, перекладача, експерта, спеціаліста, секретаря судового засідання, судового розпорядника. Серед зазначених учасників кримінального провадження особливе місце займає свідок. Ця особливість визначається його роллю та місцем у процесі доказування у справі з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин справи. Крім того, відповідно до положень кримінального процесуального законодавства, більшість з перерахованих учасників кримінального провадження (крім тих, що виконують суто «технічні» функції), можуть у подальшому бути допитані як свідок (допит заявника, допит понятого) або у статусі, максимально наближеному до свідка (наприклад допит експерта).

Свідок – юридично незацікавлена в результаті справи особа, яку суд викликає для повідомлення про відомі їй події, що мають значення для справи .

Свідком у кримінальному процесі може бути громадянин, якому відомі обставини розслідуваної справи або відомості про обвинуваченого.

Допити свідка – ефективний засіб одержання доказів, широко застосовуваний у практиці розслідування злочинів.

Предметом показань свідків є фактичні дані, відомі особі, обсяг яких визначається обставинами конкретної справи, особистістю допитуваного, сукупністю відомостей, якими він оперує.

Метою допиту свідка є отримання інформації не лише безпосередньо  про події злочину, а й інших відомостей, наприклад, про події, які передували злочину (передумови злочину), особу злочинця й такі, що можуть бути використані у процесі розслідування для виявлення нових доказів та перевірки й оцінки наявних.

Сучасні умови боротьби зі злочинністю вимагають від слідчого високого рівня професіоналізму і все більшої майстерності в боро­тьбі зі злочинністю. Він повинен володіти не тільки правовою, але й логіко-психологічною культурою, сильним характером і волею. У розкритті зло­чину важливим способом одержання показань є допит свідка і потерпілого. За його допомогою одержується і перевіряється значна кількість інформації, яка є такою необхідною для встановлення істини у кримінальній справі.

Значну роль у допиті відіграє знання логіки, особливо при формулю­ванні запитань, визначенні їх послідовності, при аналізі і оцінці одержаної інформації. Ефективність допиту значною мірою визначається тим, наскі­льки правильно сформульовані запитання. Таким чином, знання законів і правил логіки дає можливість при розслідуванні кримінальних справ дома­гатись їх ефективності і приймати правильні рішення, у цьому аспекті сут­тєву роль відіграє проблема запитань у практичній діяльності слідчого.

Суворе дотримання слідчим чинного законодавства, законності і справедливості під час проведення допиту – гарантія забезпечення конституційних прав і свобод громадян України.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: