перейти на сайт>>

Початкова математична освіта в Україні в контексті освітніх реформ другої половини XX століття

ID роботи: 6873
Тип роботи:
Об'єм: 74 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ  I. Теоретичні аспекти вивчення проблеми історичного розвитку математичної освіти XX століття

1.1.  Тенденції розвитку шкільної освіти в Європейських країнах і в США

1.2. Історичні та методичні аспекти проблеми викладання початкового курсу математики в Україні в період 50–90-х роках

Розділ  II. Особливості історичного розвитку початкової математичної освіти другої половини XX століття

2.1. Реформування початкової математчиної освіти у 50-60 роках ХХ століття

2.2. Розвиток початкової мате матчиної освіти у другій половині        60-х – 70 роках ХХ століття

2.3. Тенденції розвитку методики викладання математики у початковій школі  у  80-90-х роках ХХ століття

Висновок до розділу 2

Висновки

Список використаної літературиВисновок:

Серед обов’язкових предметів початкової школи є математика. Це пов’язано з її роллю в науково-практичній діяльності людства. Розвитку математичної освіти в Україні приділяється велика увага. У зв’язку з цим актуальним є звернення до вітчизняного методико-математичного досвіду другої половини ХХ ст., яке зумовлене тим, що в центрі уваги на той час були питання змісту й удосконалення методів навчання з урахуванням інтересів та вікових особливостей учнів; використання досягнень психолого-педагогічних наук.

Вивчення особливостей початкової математичної освіти в Україні в контексті освітніх реформ другої половини  XX століття показало, що вона розвивалася на основі корінних соціально-економічних і політичних перетворень, які відбувалися в країні під час державного будівництва. Разом з тим вона сама відіграла важливу роль у цих перетвореннях.

Проведений аналіз спрямованості наукових досліджень в галузі викладання математики другої половини ХХ століття в Україні показав, що в цей період відбулися якісні зміни у вивченні шкільної математичної освіти. Було виявлено, що традиційно система шкільної математичної освіти передбачає вивчення вузьких методичних питань, пов’язаних з вивченням окремих тем, різними віковими категоріями учнів, на різного роду уроках. У виділений період початкова математична освіта стала розглядатися ще й як найбільш вдала форма для розвитку, перетворення і вдосконалення пізнавальної діяльності учнів, активізації їх мислення, розвитку інтелектуалізації та самоконтролю за своєю діяльністю.

Друга  половина XX століття у вітчизняній дидактиці знаменується активним упровадженням психологічного знання в освітню систему країни. Психологія допомагає пояснити закономірності розвитку дитини й роль освіти в цьому розвитку, дозволяє зрозуміти механізми формування нових знань, умінь і навичок, підказує, як треба психологічно грамотно організовувати весь процес шкільного навчання.

Отже, в тематиці досліджень з початкової математичної освіти явно посилилися складові педагогічного і психологічного плану, а їх кількість зростала з кожним десятиліттям.

Саме завдяки дослідженням психологів другої половини ХХ століття у шкільній математичній освіті намітилася тенденція до якісно іншої організації математичної освіти дітей, де кожна дитина розглядатиметься в логіці своєї особистості, у якій математика посяде своє, призначене для неї місце.

Проте в процесі реалізації шкільної математичної освіти, у практиці роботи шкіл другої половини ХХ століття таке «злиття» математики й психології натрапляло на опір з боку старої «авторитарної моделі освіти», головним завданням якої була підготовка «середнього» школяра, з необхідним набором строго певних знань, умінь і навиків.

Таким чином, позначений період характеризувався в розвитку шкільної математичної освіти, з одного боку, його психологізацією, включенням гуматінарної складової в систему навчання математики, з іншого – прагненням до збереження освітніх стереотипів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: