перейти на сайт>>

Правовий статус підозрюваного у кримінальному процесі України (за КПК 2012 року)

ID роботи: 6544
Тип роботи:
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Глава 1. Особливості правого статусу  Підозрюваного у кримінальному процесі України

1.1. Підстави процесуальних  особливостей набуття особою статусу підозрюваного в кримінальному процесі

1.2. Проблеми правового регулювання процесуального порядку розшуку підозрюваного

2. Права підозрюваного та гарантії їх реалізації у кримінальному процесі

2.1. Права та обов’язки підозрюваного: загальна характеристика

2.2. Реалізація функції захисту підозрюваного у кримінальному процесі

Висновки

Список використаної літературиВисновок:

Підозрюваний як самостійний суб’єкт кримінального процесу бере у ньому участь лише в стадії досудового розслідування (при дізнанні та досудовому слідстві).

Новим Кримінальним процесуальним кодексом України  внесено зміни до порядку набуття статусу підозрюваного. Це особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК України, повідомлено про підозру або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (ст. 42 КПК України). Водночас закон визначає обвинуваченим особу, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду. Тобто у досудовому провадженні є лише один суб’єкт, щодо якого здійснюється кримінальне переслідування, – підозрюваний.

Великого розширення отримав перелік прав підозрюваного. У зв’язку з цим законодавець передбачив необхідність вручення пам’ятки про його процесуальні права та обов’язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Новими правами підозрюваного, зокрема, стали: право брати участь у проведенні процесуальних дій; під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу; застосовувати з додержанням вимог КПК технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала); право одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення; право вимагати відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися; право отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє.

Відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного не відомо, то слідчий або прокурор оголошують його розшук.

З  набуттям особою статусу підозрюваного законодавець пов’язує обґрунтоване припущення, що саме ця особа вчинила кримінальне правопорушення і їй краще, ніж будь-кому, відомі всі обставини вчиненого діяння. Специфіка процесуального статусу підозрюваного як суб’єкта процесуальної діяльності, який виконує самостійну процесуальну функцію захисту, визначає іншу властивість цих показань – засобу захисту. Підозрюваний за допомогою показань може заперечувати законність та обґрунтованість підозри, наводити докази, які виправдовують його чи пом’якшують відповідальність тощо. 

В сучасних умовах побудови правової держави, створення в нашій країні судочинства охоронного типу, основна мета якого - посилення правового захисту особи, в КПК України необхідно більш чітко і повно визначити правовий статус підозрюваного, так само, як і інших учасників кримінального процесу. Вдосконалення правового статусу цього учасника процесу повинно здійснюватися в напрямку розширення його процесуальних прав та зміцнення гарантій їх реалізації та захисту. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: