перейти на сайт>>

Практичне застосування теорії еластичності

ID роботи: 946
Тип роботи:
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні основи дослідження явища еластичності попиту і пропозиції
1.1. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
1.2. Види еластичності попиту та пропозиції та способи їх визначення
1.3. Використання явища еластичності у ціновій політиці підприємств
2. Випадки практичного використання явища еластичності у сучасній економіці
2.1. Врахування явища еластичності в процесі розробки цінової стратегії продавців
2.2. Застосування теорії еластичності у процесі визначення наслідків державного втручання у ціноутворення
2.3 Практичне значення теорії еластичності в податковій політиці держави
3. Сучасні тенденції практичного застосування теорії еластичності
3.1. Методологічні аспекти оцінки еластичності попиту і пропозиції
3.2. Особливості оцінки еластичності попиту від доходу
Висновок
Список використаних джерелВисновок:

Еластичність — міра чутливості попиту і пропозиції до зміни визначальних їх чинників, міра реакції однієї величини на зміну інший.

Застосування теорії еластичності — це практичне використання теоретичних критеріїв, що характеризують ступінь чутливості попиту і пропозиції до зміни різних чинників.

Широке застосування теорії еластичності на практиці обумовлене наступними обставинами:

1) для фірми важливо мати на увазі, що еластичність попиту на її продукцію і еластичність ринкового попиту не співпадають;

2) попит завжди (за винятком абсолютної монополії підприємства на ринку) еластичніший, ніж пропозиція;

3) для визначення цінової еластичності попиту на продукцію, крім реакції споживачів, необхідно враховувати також реакцію конкурентів на підвищення або пониження підприємством цін;

4) ринкова конкуренція є одним з чинників, що визначають еластичність ринкового попиту на той або інший товар;

5) у основі концепції цінової політики з метою підвищення її дієвості лежить еластичність ринкового попиту;

6) теорії еластичності широко використовуються на державному рівні при розробці державної податкової політики;

7) в процесі регламентації непрямих податків державу переслідує мета забезпечити зростання податкових надходжень до бюджету, реалізовуючи тим самим одну з функцій податків — перерозподіл ресурсів в економіці; 8) значення показників еластичності попиту і пропозиції на різні види товарів і послуг визначають пропорції розподілу податкового тягаря між виробниками і споживачами продукції. При цьому можливі наступні варіанти розвитку подій:

а) якщо попит на продукт є еластичним (за умови, що еластичність пропозиції залишається незмінною), податкове навантаження лягає на виробника даного продукту;

б) якщо попит на продукт є нееластичним (при незмінній еластичності пропозиції), податкове навантаження лягає на його споживачів;

в) якщо пропозиція є еластичною (за умови, що еластичність попиту залишається незмінною), навантаження податкового тягаря зміститься у бік споживача;

г) якщо пропозиція є нееластичним (за умови, що еластичність пропозиції залишається незмінною), наватаження податкового тягаря зміщується у бік виробника;

9) зростання показників еластичності попиту і пропозиції якого-небудь продукту завжди спричиняє за собою зростання втрат для суспільства, які обумовлені неспівпаданням бажань і можливостей як споживачів, так і виробників цього продукту.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: