перейти на сайт>>

Практичні аспекти використання інформаційних технологій на підприємстві

ID роботи: 270
Тип роботи:
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи використання інформаційних технологій на приватному підприємстві 1.1. Виникнення і розвиток інформаційних технологій 1.2. Організація роботи з документами на підприємстві 1.3. Особливості структури, розробки і реалізації сучасних інформаційних технологій Розділ 2. Практичні аспекти використання інформаційних технологій на приватному підприємстві „ларді” 2.1. Аналіз стану використання інформаційних технологій у діяльності ПП „Ларді” 2.2. Шляхи удосконалення використання інформаційних технологій у діяльності ПП „Ларді” Висновки Використана література

Висновок:
Впровадження інформаційного забезпечення у виробничо-господарську діяльність підприємств сприяє скороченню витрат часу, зростанню конкурентоздатності та ефективності діяльності, які є важливими чинниками підвищення суспільного виробництва в цілому. На рівні безпосереднього споживання головними характеристиками інформаційних ресурсів є вартість, носії, семантична і прагматична оцінка. Однак ці характеристики не розкривають сутності інформаційних ресурсів у тій мірі, яка необхідна для максимальної економічної ефективності будь-якого суб'єкта підприємницької діяльності. Функціонування підприємств в сучасних умовах потребує підвищення рівня інформаційного забезпечення всіх суб'єктів економічних відносин, що знаходить відображення в зростанні показників інформатизації та підвищенні рівня інвестицій підприємств у розвиток інформаційних систем та на придбання інформаційних ресурсів. Виявлення резервів підвищення ефективності експлуатації інформаційних ресурсів базується на дослідженні рівня інформатизації підприємства. Основною метою інформаційного забезпечення управління підприємством є наявність необхідної кількості та якості інформації, тобто недопущення її дефіциту. Для цього можливе як вироблення, так і придбання інформаційного ресурсу у конкретний момент часу. Це досягається цілеспрямованим підбором системи показників, що забезпечують визначення потреби у виробничій, економічній інформації, використовувати оптимізаційні методи для раціоналізації її структури і потоків. Результати аналізу діяльності підприємства у сфері інформатизації показують, що в умовах ринкових відносин постійний рух грошових потоків, який активізує діяльність усіх підсистем підприємства, є важливим чинником, що впливає на ефективність діяльності підприємства, його конкурентоздатність, імідж. Водночас аналіз інформаційної діяльності підприємства, орієнтованої в зовнішнє середовище, свідчить про недостатню гнучкість організації інформаційного забезпечення, що в свою чергу перешкоджає вчасному оновленню елементів, дослідженню ринку наявної інформації, вибору найперспективніших контрагентів. Виявлені тенденції показали відсутність ефективної стратегії формування інформаційного забезпечення управлінських рішень, що відповідає сучасним вимогам. Розвиток інформаційної системи для підвищення економічної ефективності підприємства, крім комп'ютеризації, передбачає створення комплексної системи технологічного забезпечення, до складу якої належить програмне та організаційне забезпечення, розвиток яких є наступним кроком після забезпеченням ПК. Умови ефективного використання сучасних інформаційних технологій передбачають, що темпи зростання прибутку підприємства мають випереджати темпи зростання витрат на інформатизацію. Тому дане питання має вивчатися маркетологами, аналітиками, економістами даного підприємства із усіх сторін з урахуванням особливостей та методів дослідження. Існуюча система інформаційного забезпечення ПП „Ларді” веде до того, що кожний структурний підрозділ, або їхня група передають як безпосередньому, так і вищому керівництву найчастіше неперевірену, перекручену інформацію. Єдиного ж центру, що має загальну інформацію про підприємство в цілому, немає. В результаті, функція по узагальненню, стикуванню, перевірці інформаційних потоків покладається безпосередньо на вищого керівника підприємства, який не завжди має можливість ефективно виконувати таку об'ємну аналітичну роботу. Визначення джерел отримання інформації передбачає виявлення суб'єктів та об'єктів, які забезпечують підприємство та підрозділи інформаційними ресурсами, що містять необхідну інформацію. При виборі джерел доцільно використовувати кількісні оцінки ефективності отриманої інформації з урахуванням умов її використання в діяльності підприємства. Розвиток теорій про роль інформаційного забезпечення у підвищенні економічної ефективності діяльності господарського суб'єкта набуває все більшої актуальності в умовах поширення та удосконалення інформаційних технологій. Перспективи подальшого дослідження полягають у створенні методологічних основ кількісних оцінок у галузі підвищення економічної ефективності діяльності підприємства. Таким чином, саме з ефективно створеним комп’ютеризованим інформаційним системам більшість підприємств наразі пов’язує свою конкурентоспроможність та ефективність роботи, при цьому слід пам’ятати, що формування комп’ютеризованої інформаційної логістичної системи є складним та довготривалим процесом для будь-якого підприємства. Викладені методологічні основи формування комп’ютеризованої інформаційної логістичної системи підприємства носять концептуальний характер і в подальшому мають уточнюватися та розвиватися, перш за все шляхом розробки детального методологічного забезпечення реалізації окремих логістичних трансакцій в інформаційній системі ПП „Ларді”.
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: