перейти на сайт>>

Практичні з аудиту

ID роботи: 8874
Тип роботи:
Об'єм: 16 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Завдання 3

Отримати достатні докази про достовірність відображення операцій з основними засобами. Встановити реальність статей балансу і показників звітності, що відображають основні засоби. Одержати документальне підтвердження обґрунтованості даних про наявність і рух основних засобів, правильність визначення амортизації, доцільність результатів реалізації і вибуття основних засобів.

Ситуація 3

Для дитячого санаторія, який знаходиться на балансі ЗАО «Спектр», в серпні минулого року придбано і введено в експлуатацію катер для прогулянки дітей. В рахунку постачальника вказана вартість катеру 144000 грн., в т.ч. ПДВ.

В бухгалтерському обліку зроблено наступні записи:

 

Дата

Зміст операції

Документ

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Сума, грн.

12.08

1. Оприбутковано катер

Накладна

152

631

120000

 

 на суму ПДВ

Податкова накладна

641

644

24000

12.08

2. Сплачено рахунок постачальника

Рахунок, платіжне доручення

631

311

144000

14.08

3. Катер введено в експлуатацію

Акт введення в експлуатацію

10

152

120000

 

Пред’явлено до зарахування ПДВ

Акт введення в експлуатацію

644

631

24000

 

Завдання 4

Визначити правильність розрахунку балансової вартості нематеріального активу.

Ситуація 4

ВАТ «Промінь» придбало програмне забезпечення «1С: Підприємство» за 5000 грн. Через рік було додатково придбано ще два модуля за 1000 грн., які розширили можливості програмного забезпечення.

Сума нарахованої амортизації програмного забезпечення за перший рік експлуатації склала 500 грн. Балансова вартість нематеріального активу складає 6200 грн. Придбана додаткова література для навчання персоналу підприємства з програмним забезпеченням на загальну суму 1200 грн.

 

Завдання 5

Одержати достатні докази про достовірність відображення операцій з виробничими запасами.

Ситуація 5

При перевірці торгівельних операцій магазину, який знаходиться на території фабрики, встановлено:

а) товарні звіти матеріально-відповідальних осіб складаються в вільній формі;

б) в звітах залишки товарів і грошових коштів показано загальним підсумком;

в)  облік товарів здійснюється на рахунку  808 «Витрати товарів», на якому відображено і витрати магазину;

г) виторг магазину визначається за кредитом рах. 808 на рах. 902 «Собівартість реалізованих товарів» не відображено.

 

Завдання 6

Визначити законність здійсненої операції.

Ситуація 6

Аудитом встановлено, що МПП «Меркурій» виторг від реалізації продукції за 15.06 поточного року в сумі 5143 грн. розподілено наступним чином:

1256 грн. – було використано на погашення заборгованості по заробітній платні з одночасним перерахуванням всіх необхідних платежів і зборів;

Залишок суми – 3887 грн. – направлено на виплату дивідендів.

Завдання 7

Визначити в чому складається порушення? Сформулювати його в аудиторському висновку.

Ситуація 7

ТОВ «Альянс» були надані послуги щодо збирання опалювальної системи. Для перевірки цієї операції аудитору представлено:

Договір-підряду, де обумовлені строки виконання робіт з 10.08 по 15.08 минулого року і сума винагороди в розмірі 2000 грн. за дострокове виконання робіт.

Виписка з розрахункового рахунку за 15.08 минулого року на суму 3000 грн. в оплату здійснених послуг.

Ніякі документів щодо дострокової здачі робіт не представлено.

 

 

Завдання 8

Визначити чи має місце факт порушення законодавства. Якщо так, то сформулювати його в аудиторському висновку.

Ситуація 8

ТОВ «Ольга» було придбано ноу-хау за 1 млн. грн.  (ПДВ – 200000 грн.), яке було віднесено до складу податкового кредиту (на цю суму є податкова накладна). В тому ж звітному періоді ноу-хау було перепродано закордонній фірмі за 1,5 млн. грн.. Ніяких інших операцій в даному звітному періоді не проводилось. В податковій декларації з ПДВ відображена сума податкового кредиту – 200000 грн. і податкове зобов’язання 0 грн. Підприємство вимагає повернення ПДВ з бюджету.

 

Завдання 9

Встановити достовірність бухгалтерської звітності.

Ситуація 9

При вибірковій інвентаризації основних засобів аудитором виявлена нестача об’єкта основних засобів, первинна вартість якого складала 80000 грн. Сума нарахованої амортизації показана в сумі 30000 грн. В грудні звітного періоду цей об’єкт основних засобів було продано. Згідно договору, вартість реалізації складає 156000 грн. При проведені інвентаризації аудитору представлено договір і акт приймання-передачі об’єкту. Розрахунки з покупцями не здійснено. Ця господарська операція не відображена на рахунках бухгалтерського обліку станом на 31 грудня звітного року.

 

Завдання 10

Оцінити законність формування доходів підприємства.

Ситуація 10

В ТОВ «Альфа» величина статутного капіталу згідно до статуту складає 33000 грн. Станом на 1 січня поточного року сума внесків в капітал складала 29000 грн.

В результаті документальної перевірки встановлено, що вказана сума була віднесена до складу доходів підприємства від поточної діяльності.
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: