перейти на сайт>>

Практичні з педагогіки

ID роботи: 9234
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Завдання 1. Складіть таблицю, яка буде показувати змістовну характеристику технологій: модульного, інтерактивного, проблемного, особистісно-орієнтованого, знаково-контекстного навчання.

Завдання 2. Розробіть блок-схему, змістовно відображає діяльність і основні функції методичної та науково – педагогічної діяльності викладача вузу.

Завдання 3. Перейдіть схематично змістовну характеристику і взаємозв’язок (мета, завдання, ознаки, функції, етапи та рівні) самостійної роботи як форми організації навчання у вузі.

Практичне заняття №3

ТЕМА: Технологія активного навчання.

  1. 1.                Поняття «активне навчання»

2. Класифікація та характеристика активних методів навчання.

Шановні студенти! Відповідати на запитання плану та робити конспекти не треба. Вам необхідно виконати завдання, розміщені нижче. 

  1. 1.     Прочитати теоретичний матеріал, виділити особливості активного навчання.
  2. 2.     Прочитати теоретичний матеріал, виділити основні характеристики імітаційних та неімітаційних методів.

3. Розробити лекцію з будь-якої вузівської біологічної дисципліни.

Лекція № 1

Тема: АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНІВ І СИСТЕМ ЛЮДИНИ

1. Поняття про долікарську допомогу, клітину та тканину, орган, систему органів.

2. Система органів руху і опори

3. Система органів дихання

4. Система органів травлення

6. Серцево-судинна система

7. Нервова система

8. Шкіра

9. Ендокринна система

Практичне заняття № 4

                                   ТЕМА: Ігрові технології навчання.

                              Вивчіть теоретичний матеріал з таких питань:

  1. 1.     Поняття «ігрові технології навчання».

 

Розробка лабораторного заняття №19

ТЕМА: РОЗМНОЖЕННЯ ШАПКОВИХ ГРИБІВ.

БУДОВА І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВИЩИХ ГРИБІВ.

МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ УЧНІВ З ТИПАМИ РОЗМНОЖЕННЯ ШАПКОВИХ ГРИБІВ. ФОРМУВАТИ ВМІННЯ ПРАЦЮВАТИ ЗА ІНСТРУКТИВНИМИ КАРТКАМИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ.

Практичне  заняття № 6.

Тема: Процес виховання в системі вищої професійної освіти.

Ціль –  охарактеризувати процес  виховання студентів у вузі.

План

1.Сутність, цілі й завдання, закони, закономірності й принципи виховання молоді в системі вищої професійної освіти.

2.Виховання як процес соціалізації особистості студентства.

3.Зміст виховання студентів у вищій школі. Сучасні парадигми виховання.

4.Методи й організаційні форми виховання студентської молоді.

5.Роль і функції куратора студентської академічної групи.

Виконуються тількі практичні завдання

Виконуючи ці завдання, скористуйтеся методичним посібником «Структурно-логічні схеми. Таблиці. Опорні конспекти. Есе. Навчальні презентації: рекомендації до складання»

Практичні завдання:

Завдання 1. Складіть блок-схему, що відбиває сутність, цілі й завдання, закони, закономірності й принципи виховання молоді в системі вищої професійної освіти.                   

Завдання 2. Зобразите схематично виховання як процес соціалізації особистості студентства.     

Завдання 3. Проаналізувавши зміст виховання студентів, складіть блок-схему, що характеризує його з урахуванням змістовної характеристики сучасних парадигм виховання.          

Завдання 4. Складіть структурно-логічну схему, що відображає методи й організаційні форми виховання студентської молоді.    

Завдання 5. Складіть схему, що відображає мету, завдання, роль, функції, форми й методи роботи куратора студентської академічної групи. 
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: