перейти на сайт>>

Прийняття управлінських рішень в управління соціальним закладом

ID роботи: 7495
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ, ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

1.1 Управлінські рішення, їх мета та завдання

1.2. Класифікація управлінських рішень

1.3. Характеристика системи підготовки та прийняття управлінських рішень

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  В УПФУ М. ЛИСИЧАНСЬКУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.1. Загальна характеристика територіального Управління пенсійного фонду України в м. Лисичанську

2.2. Характеристика системи управління Управління Пенсійного фонду в м. Лисичанську Луганської області

2.3. Дослідження системи прийняття управлінських рішень в УПФУ в м. Лисичанську Луганської області

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УПФУ М. ЛИСИЧАНСЬКУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРАВисновок:

Отже необхідно зробити підсумкові висновки, що тема даної роботи багатогранна і вимагає уважного розгляду з усіх можливих сторін. Велика кількість вчених досліджували її, винаходили нові критерії оцінки управлінських рішень, пропонували нові класифікації, але до спільної думки так і не дійшли. Розглядаючи їх праці можна виділити для себе найважливіші аспекти, визначення та зробити висновки: Управлінське рішення – це організаційно-правова діяльність керівника в керованій системі; Прийняття управлінського рішення – це процес вибору розумної альтернативи вирішення проблеми, що є вирішальним в системі управління. Результати реалізації прийнятих управлінських рішень – це найбільш об’єктивна оцінка мистецтва керівника.

Технологія прийняття рішень передбачає певну по­слідовність управлінських операцій і процедур. Це діагностика проблеми; визначення можливих способів її розв’язання: оцінювання варіантів; вибір найвигіднішого варіанта. Такими методами є методи вивчення проблеми (діагностування), що передбачає застосування методів, що дають змогу дос­товірно і повно описати проблему і виявити чинники, що призвели до неї. Важливе місце належить методам накопичення, оброблення та аналізу інформації, фак­торного аналізу, порівняння, аналогії тощо. Вибір мето­дів залежить від характеру та змісту проблеми, термінів і коштів, виділених для її вивчення. Зокрема, значного поширення набули дві групи методів: методи економіч­ного аналізу та прогнозування. Їх застосовують з метою об’єктивного оцінювання поточного стану фірми і пе­редбачення «що буде далі, якщо нічого не змінювати». Ці методи опираються на статистичний матеріал мину­лих періодів у певній сфері діяльності.

У  другому розділі була надана загальна характеристика Управління Пенсійного фонду України в м. Лисичанську Луганської області, а саме: розглянуто Положення про територіальне управління ПФУ в м. Лисичанську Луганської області, його організаційна структура (зображена схематично); наведені основні завдання, функції та права УПФУ в м. Лисичанську Луганської області; наведені основні законодавчі та нормативні документи, які використовує територіальне управління у своїй роботі. За допомогою наданих для звіту даних був проведений аналіз основних показників діяльності управлінні ПФУ в м. Лисичанську Луганської області. Згідно з цим аналізом спостерігаються як зменшення (контингенту одержувачів пенсій та допомоги, кількість платників збору фізичних осіб, суми внесків від фізичних і юридичних осіб) так і зростання показників діяльності( кількості платників збору юридичних осіб, суми надходжень коштів з державного бюджету, видатків за рахунок власних надходжень, суми пенсійних виплат, розміру середньої пенсії).

Розглянуті основні недоліки системи прийняття рішень: розмитість процедури прийняття рішення із-за участі в ній всіх сегментів адміністративного і виробничого ресурсу, високе  навантаження на технічного директора.

З метою вдосконалення технології розробки та прийняття управлінських рішень  УПФУ в м. Лисичанську Луганської області надані пропозиції щодо оптимізації схеми прийняття рішень у відділі обліку та звітності, інформаційного забезпечення та контролю за надходженням доходів, де всі операції виконував начальник даного відділу. У результаті було досягнуто спрощення процесу формування  кінцевого звіту, зменшено навантаження  на начальника відділу, що дало змогу  спрямувати його увагу  на вирішення завдань, безпосередньо пов’язаних з його професійними обов’язками. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: