перейти на сайт>>

Проблематика майнового оподаткування в України

ID роботи: 971
Тип роботи:
Об'єм: 49 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Сутність та значення майнового оподаткування. Загальне визначення, об’єкти та суб’єкти майнового податку
1.1. Принципи формування майнового податку у Податковому Кодексі України
1.2. Загальний механізм нарахування майнового податку і перерахування його до бюджету
1.3 Зарубіжний досвід майнового оподаткування
Висновок до першого розділу
Розділ 2. Дослідження системи майнового оподаткування на прикладі ДПІ у Жовтневому районі м. Луганська
2.1 Характеристика податкових надходжень за даними ДПІ у Жовтневому районі м. Луганська
2.2 Контрольна робота ДПІ у Жовтневому районі м. Луганську щодо податкових надходжень
2.3 Виявлення чинників, що впливають на механізм формування та оплати
Висновки до другого розділу
Розділ 3. Шляхи удосконалення майнового оподаткування на прикладі Жовтневої ДПІ у м. Луганську
3.1 Удосконалення механізму контролю за достовірністю нарахування і сплатою майнового податку
3.2 Напрями стимулювання сплати майнового податку до бюджету
3.3 Оцінювання ефективності податкової роботи щодо поліпшення контролю за находженням майнового податку до бюджету
Висновки до третього розділу
Висновки
Список використованної літературиВисновок:

Проведення економічних реформ в Україні, розвиток інститутів самоврядування, розширення їхніх функцій та обов'язків, призвело до необхідності визначення реальних джерел доходів місцевих бюджетів. Як показує досвід зарубіжних країн, суттєвим джерелом наповнення місцевих бюджетів може стати податок на нерухомість. Крім того, подальший розвиток ринку нерухомості в Україні потребує законодавчого вирішення питання щодо приватної власності на землю, проведення ліберальної податкової політики при будівництві об'єктів нерухомості та їх реалізації на вторинному ринку, створення нових фінансових інструментів. Прийняття закону про податок на нерухоме сприяло б вирішенню цих питань.

Таким чином, виходячи з податкової теорії й зарубіжного досвіду, Україні доцільно перейти від оподаткування тільки землі до оподаткування всіх класів нерухомого майна. Оскільки, по-перше, в умовах України саме об'єкти нерухомості неприродного походження (будівлі та споруди) є критерієм реальної платоспроможності найзабезпеченіших верств населення, а їх виведення з-під оподаткування спричиняє явне порушення вимог економічної ефективності, соціальної справедливості. По-друге, розширення бази оподаткування нерухомості надає потенційні можливості для посилення зв'язку між сплатою податків зворотним потоком послуг від місцевих органів влади, для зміцнення місцевих фінансів у теперішній ситуації надмірно централізованої податково-бюджетної системи України.

Крім запровадження податку на нерухомість, слід збільшити рентні доходи держави як власника природних ресурсів (землі, покладів корисних копалин, рекреаційних зон). Має здійснюватися їх ефективніший перерозподіл між загальнодержавними та місцевими бюджетами.

Виходячи із принципів оподаткування й необхідності створення умов для ефективного використання об'єктів нерухомості, доцільним є:

застосування форм податку на нерухоме майно з роздільними ставками (мається на увазі застосування диференційованих податкових ставок до різних класів нерухомого майна й уніфікованих ставок усередині кожного класу); врахування принципу платоспроможності завдяки встановленню високого неоподаткованого мінімуму податкової бази (вертикальна рівність), застосуванню пільг для окремих категорій нерухомого майна, а не категорій платників (горизонтальна рівність);

урахування принципу вигоди шляхом спрямування надходжень від податку на нерухоме майно до місцевих бюджетів у оплату місцевих суспільних благ; запровадження залікової системи при оподаткуванні нерухомого майна, що дасть змогу, з одного боку, уникнути його подвійного оподаткування (самого майна та доходів від його використання у складі системи прибуткового оподаткування), а з другого - стимулювати своєчасну сплату податку до місцевих бюджетів.

Диференціювання та підвищення ставок земельного податку, ставок орендної плати на рівні як місцевих органів влади, так і загальнодержавному дозволить:

1) підвищити ефективність та сприяти раціоналізації використання земель;

2) збільшити податкові надходження до бюджетів різних рівнів.

Отже, формування нової системи оподаткування нерухомості повинне відбуватися у контексті реформування всіє податкової системи з метою підвищення ефективності, враховувати розмаїття економічної природи нерухомості як особливого блага, сприяти кращому виконанню податками на нерухомість фіскальної, соціальної, регулювальної функцій.

Подальше вивчення проблематики оподаткування нерухомості має, на нашу думку, зосереджуватися навколо питань забезпечення регулювальних функцій податків на нерухомість, насамперед - шляхом розроблення податкових інвестиційних пільг.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: