перейти на сайт>>

Проблема сучасного прочитання літературних творів у 9 класі загальноосвітньої школи

ID роботи: 1432
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І
Науково – методичні засади використання новітніх технологій у процесі вивчення літератури
1.1. Мета та завдання вивчення української літератури у загальноосвітній школі
1.2. Характеристика сучасних підходів до вивчення творчості українських письменників
Розділ іі
Сучасні підходи до прочитання літературних творів та їх використання на уроках української літератури у 9 класі загальноосвітньої школи
2.1. Принципи сучасного прочитання української літератури
2.2. Характеристика сучасних підходів до прочитання літературних творів у 9 класі
2.3. Сучасне прочитання літературних творів у процесі вивчення творчості Т.Шевченка періоду «трьох літ» у 9 класі
Висновок
Список літературиВисновок:

Відомо, що література – це наука, яка зачіпає не тільки розум людини, а й його душу, почуття. Тому у своїй роботі вчитель-філолог повинен шукати такі форми і методи, які б пробуджували дитячі душі, заставляли їх замислюватися, діяти, творити.
Новий підхід у вивченні літератури – актуальна потреба сучасної дидактики, органічна потреба духовного відродження віками гнобленої української нації.
Сучасний урок української літератури, побудований з урахуванням особистісно орієнтованого навчання, вимагає переосмислення пріоритетів певних методів, прийомів та видів навчальної діяльності.
Тому закономірно, що перевага останнім часом надається розвитку творчих здібностей учнів та новітнім педагогічним системам:
лекційно-семінарській, яка передбачає проведення лекції певного типу (сократичного (проблемного), дискусійного;
дидактичній евристиці – типу навчання, за якого всі основні освітні елементи первинно створюються або знаходяться самими учнями; вчитель при цьому забезпечує персоналізм навчання;
технології інтерактивного навчання, сутність якої полягає в тому, що в навчальний процес залучаються всі учні, обмінюючись знаннями, ідеями, способами діяльності;
технології концентрованого навчання, що ґрунтується на поглибленому вивченні певної галузі літератури з можливим залученням позакласних форм роботи (проведення літературних вечорів, салонів, відкритих дискусій; відвідання музею, вернісажу, історико-культурної пам’ятки; зустрічі з письменником тощо) і використанням блокових схем, опорних таблиць;
продуктивне навчання, яке будується на засаді практичного життєвого досвіду.
Можемо припустити, що результативність літературної підготовки учнів старших класів загальноосвітньої школи значно підвищиться за умов удосконалення і поглиблення змісту шкільного курсу літератури з урахуванням сучасних досягнень літературознавчої науки; послуговування теоретико-літературними відомостями (зокрема, про зміст і форму художнього твору) як інструментарієм системно-цілісного аналізу мистецького явища; різноаспектності аналізу і поєднання його з синтезом — сполученням умовно виокремлених складників змісту і форми в єдине ціле; урізноманітнення практичних спостережень учнів за змістом і формою в процесі аналітичного осмислення твору.
Методика літератури як наука у своєму розвитку спирається на прогресивні традиції минулого; водночас, вона є новаторською, її справжнє новаторство становить закономірний розвиток того досвіду, який був вироблений прогресивними методистами минулого.
Спадкоємний зв'язок нового із старим є особливістю всякого розвитку, він передбачає заперечення старого при збереженні всього позитивного у старому.
Тільки творче освоєння і критичне осмислення давніх традицій у світлі нових ідей і концепцій веде до справжнього новаторства. Адже справжнє новаторство е закономірним розвитком того досвіду, який виробляються віками. І, навпаки, неувага до традицій, незнання або скептичне ставлення до минулого, некритичне його осмислення завжди приводили до суб'єктивізму, до методичних помилок або псевдоноваторства.
Чисельність різноманітних інноваційних освітніх технологій і методів викладання літератури свідчить про активність проведення методичного пошуку й удосконалення навчально-виховного процесу.
Однак кожен учитель, розкриваючи нові грані власної методики викладання літератури на основі вже розроблених технологій, має збагачувати дидактичні досягнення оригінальними спостереженнями і пропозиціями.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: