перейти на сайт>>

Проблеми сприйняття мистецтва та їх вирішення в процесі викладання курсу світова художня культура

ID роботи: 1655
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Роль виклання світової художньої кульури
Розділ 1. Роль виклання світової художньої кульури
1.1. Завдання викладання курсу „Світова художня культура”
1.2. Виховні можливості мистецтва у морально-естетичному розвитку
1.3. Роль мистецтва у формуванні культурологічного підходу до виховання учнівської молоді психолого-педагогічний аспект
Розділ 2. Дослідження проблем сприйняття мистецтва та їх вирішення у процесі викладання курсу „Художня культура”
2.1. Підготовка до сприйняття художнього твору
2.2. Характеристика проблем сприйняття мистецтв
2.3. Удосконалення процесу сприйняття мистецтв засобом проведення інтергованих занять
Висновки
ЛітератураВисновок:

Реформування українського суспільства вимагає підвищення ефективності процесу навчання з метою підготовки випускників як висококваліфікованих професіоналів.
Вивчення курсу "Західноєвропейське мистецтво" дозволяє залучити до цінності європейської культури, сприяє виховання у учнів поваги до культурної спадщини; формує моральну та естетичну свідомість, розвиває основні складові інтелекту.
Впровадження знань про Європу має базуватися на понятті концепції європейського виміру. Таким чином, узгодженість чуттєвої та інтелектуальної сторін у сприйнятті старшокласниками художніх творів різних видів мистецтва сприяє осягненню їх морально-естетичної цінності. "Зрозуміти художній твір, - відмічає Б.М.Теплов, - це, перш за все, відчути, емоційно пережити його і вже на цьому грунті подумати над ним" [9, с.99].
І дійсно, аналіз теоретичних передумов, результатів нашого наукового дослідження з точки зору підвищення ефективності знань з мистецтва, а також впровадження в навчально-виховний процес дисципліни „Світова художня культура” показали, що сприйняття різних видів мистецтва сприяє розвитку уваги старшокласників, смисловій пам'яті, зростанню її об'єму, розвитку теоретичного та аналітичного мислення, що стосується аналізу художніх образів і творів взагалі. В учнів більш яскраво намічаються здібності абстрагувати поняття від дійсності, робити предметом аналізу власну думку, знаходити і ставити проблеми, тобто, виробляти нестандартний підхід до вже відомих питань, розвиваючи при цьому здібність включати власні проблеми до спільних, а інтегративний підхід на основі формування синтетичних образів під час сприймання художніх творів дає можливість у виховному процесі зробити установку на духовний, моральний підтекст через чуттєві художні образи як частини цілого. Такий підхід принесе у кожну діяльність творче начало і допоможе сформувати чуттєве ставлення до світу як основи духовно-морального сенсу.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: