перейти на сайт>>

Проблеми участі України в міжнародному поділі праці

ID роботи: 1115
Тип роботи:
Об'єм: 21 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
1. Сутність та форми міжнародного поділу праці
2. Основні тенденції міжнародного поділу праці
3. Форми і напрямки розвитку міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва
4. Проблеми участі україни у міжнародному поділі праці
Висновки
ЛітератураВисновок:

Місце і роль будь-якої країни в світовому господарстві, МРТ і в інтернаціоналізації господарського життя залежать від багатьох чинників. Проте основними з них є наступні: рівень і динаміка руху національної економіки, ступінь її відвертості і залученої в МРТ, прогресивність і розвинута ВЕС, уміння національної економіки адаптуватися до умов міжнародного господарського життя і одночасно впливати на них в бажаному напрямі. Проте хворобливі явища, якими супроводиться економічна і політична перебудова в Україні і інших країнах на території колишнього СРСР (круте падіння виробництва, різке скорочення інвестицій, розрив виробничих зв'язків, наростаюча інфляція і ін.), ведуть до того, що роль України в світовій економіці і в МРТ не тільки не зростає, а скорочується. Україна як суверенну державу робить, по суті, лише перші кроки на світовій арені. В цих умовах належить в стислі терміни розробити довготривалі, науково обгрунтовані пріоритети зовнішньої, в першу чергу зовнішньоекономічної, політики країни. В цих умовах належить вирішити багато кого принциповій важливості проблеми органічного входження України в світове господарство, використовування повною мірою можливостей МРТ для вирішення своїх внутрішніх задач, географічних і структурних проблем ВЕС країни. Належить не просто проголосити перехід України протягом певного терміну до економіки відкритого типу, але і ухвалити відповідні рішення по практичній реалізації цього курсу. В світлі нових реалій, що склалися, вимагають більш глибокого аналізу, осмислення і віддзеркалення у відповідних програмних документах середньо- і довгострокового характеру принципові питання економічних взаємостосунків України і країн ближнього і дальнього зарубіжжя. В умовах переходу України до ринкової економіки інвестиційна співпраця, рівно як і ВЕД в цілому, повністю втрачає свою колишню ідеологічну функцію, а тому може здійснюватися на основі критеріїв ефективності і комерційної вигоди. Необхідна розробка довготривалої, добре обгрунтованої концепції і що спирається на неї стратегії зовнішньоекономічних відносин України з країнами, що розвиваються, як в цілому, так і з виділенням регіонів, груп країн і окремих, особливо значущих для неї в перспективі країн-партнерів. Різне наповнення відносин по окремих напрямах і країнах повинне спиратися на об'єктивні чинники — рівень і передбачувані тенденції економічного розвитку країн, їх економічні потенції, експортні і імпортні можливості і ряд інших. В довгостроковому зовнішньоекономічному прогнозуванні України все більше, мабуть, слід виходити з уявлення про зростаючу спільність інтересів окремих регіонів (Західна Європа, АТР) і навіть континентів (Америка) замість того, щоб за традицією вичленяти окремі країни і ранжирувати їх по ступеню пріоритетності. Україна прагне зберегти, по можливості, глибоку інтеграцію зі всіма без виключення колишніми республіками СРСР. Разом з тим нині ясно, що в просторі колишнього СРСР недоцільно, та і просто неможливо будувати якусь однорідну систему взаємостосунків. Відбувається їх диференціація. Урядова програма України визначає головні напрями, по яких розвиватиметься економічна взаємодія. Це торгівля, грошово-кредитні і платіжно-розрахункові відносини, спільна діяльність, у тому числі сумісні інвестиційні програми, функціонування міждержавних господарських структур.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: