перейти на сайт>>

Прогнозування доходів і видатків бюджету

ID роботи: 890
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Теоретичні засади бюджетного планування в умовах демократичного суспільства
1.1. Поняття бюджетного планування
1.2. Бюджетне прогнозування як основа розробки бюджетної стратегії
1.3. Методи та алгоритм бюджетного планування
1.3. Особливості планування доходів та видатків бюджету
Розділ
Бюджетне планування і прогнозування у контексті реалізації фінансової політики України
2.1. Законодавчо-нормативна база бюджетного прогнозування в Україні
2.2. Аналіз діючої практики прогнозування доходів державного бюджету
2.3. Механізм бюджетних процесів у сфері планування видатків бюджету в Україні
Розділ
недоліки та напрями удосконалення бюджетного планування та прогнозування
3.1. Недоліки, слабкі сторони, бюджетного планування
3.2. Рекомендації щодо удосконалення процесу прогнозування доходів та видатків державного бюджету
3.3. Підвищення ефективності ефективного використання інституту місцевих податків і зборів у процесі бюджетного планування
Висновки
Список літератури
ДодаткиВисновок:

Після проголошення незалежності Україна почала розбудову бюджетної системи на засадах, характерних для країн з ринковою економікою. При цьому використовувався досвід інших країн, зокрема Франції, яка надавала фінансову і технічну допомогу у впровадженні казначейської системи касового виконання бюджету. Однак непослідовна фінансова політика України є причиною певної нестабільності державних фінансів. Подальше вдосконалення бюджетного процесу в Україні обумовлене високим рівнем концентрації доходів у центральному бюджеті, що підриває фінансові основи місцевого самоврядування. Суттєво обмежені бюджетні повноваження місцевих органів представницької та виконавчої влади, залишається невирішеною проблема бюджетного регулювання і фінансового вирівнювання.

Дослідження діяльності учасників бюджетного процесу на стадії складання бюджету дозволяє виділити такі її складові: бюджетне прогнозування та планування; діяльність з приводу формування планових бюджетних показників та узгодження і коригування бюджету. Основними завданнями учасників бюджетного процесу на цій стадії є:

розробка та реалізація бюджетної політики згідно обраної державної мети;

забезпечення реальності майбутнього бюджету.

Закон про Державний бюджет України переважно приймається невчасно, унаслідок чого невчасно затверджуються всі рішення про місцеві бюджети, а бюджетні видатки у січні здійснюються у найменших обсягах. Верховною Радою України жодного разу не було дотримано вимог Бюджетного кодексу України на стадії розгляду та затвердження проекту Державного бюджету України. Типовим порушенням є дебати щодо змісту проекту, які мають на меті узгодити інтереси всіх депутатських об'єднань, і тому виходять за рамки строків, визначених законодавством. Доцільно, на нашу думку, скасувати регламентацію Бюджетним кодексом України кількості читань та термінів їх проведення, а дозволити Верховній Раді України окремо визначати регламент розгляду кожного проекту державного бюджету. При цьому необхідно забезпечити суворе дотримання строків прийняття Закону про Державний бюджет України та заборонити введення в дію законів, які впливають на показники бюджету під час розгляду проекту парламентом.

В умовах складних економічних перетворень змін зазнали всі сфери життєдіяльності суспільства, всі галузі та види діяльності. Сьогодні держава не може в повній мірі забезпечити виконання своїх функцій. Однією з них є проблема бюджетного планування.

В результаті проведеного дослідження слід відзначити, що бюджет у системі планів посідає центральне місце. Це зумовлюється тим, що бюджет, будучи центральною ланкою фінансової системи, повинен забезпечувати усі розподільчі процеси в Україні. Тобто бюджет як основний фінансовий план повинен забезпечувати мобілізацію грошових коштів держави, здійснювати їхній розподіл за основними напрямками на відповідні цілі згідно з соціально-економічною політикою держави.

Слід відзначити, що у зв”язку з нестачею власних доходів у переважній більшості бюджетів при складанні та затвердженні цих бюджетів великого значення у їх збалансуванні надають бюджетному регулюванню. Адже, саме воно відбиває економічні відносини пов”язані з територіальним розподілом та перерозподілом національного доходу для забезпечення необхідними коштами розвитку та соціального захисту населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Сьогодні в процесі державного регулювання важливо правильно і оптимально обрати форми, визначити джерела та обсяги коштів, які спрямовуватимуться для збалансування бюджету.

Говорячи про виконання державного бюджету України за видатками, важливо зазначити, що прозорого виконання немає.

А все тому, що на сьогодні його можна забезпечити лише за умови застосування схеми фінансування видатків через Головне управління державного казначейства та територіальні органи державного казначейства. Тому що якщо ми прагнемо побудувати дійсно прозору систему виконання державного бюджету, всі розпорядники державних коштів повинні перебувати в рівних умовах. Бо через хронічний дефіцит бюджетних коштів кожна копійка державного бюджету повинна витрачатися виважено, законно та розумно.

З метою покращення бюджетного контролю, доцільно було б, на мою думку, для подальшого зміцнення і вдосконалення його роботи, посилити роль держави в цілому, розв’язати ряд законодавчих і організаційних проблем.

Зокрема, рішення Конституційного суду України, яким було обмежено повноваження Рахункової палати, завдає шкоди розвитку у цілому системі державного контролю.

Бюджетне планування спрямоване на підвищення результативності використання бюджетних коштів, а ефективність їх використання значною мірою залежить від того, наскільки вони пов'язані з доходами й видатками, які мають визначатися на основі стратегічного плану розвитку.

Досвід державного планування й регулювання в розвинутих країнах свідчить, що з допомогою цих механізмів держава корегує економічні деформації ринкових відносин. Ринковий механізм здатен до діалектичного розв'язання суперечностей економіки тільки з допомогою планування, організація якого має свої особливості в кожній країні.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: