перейти на сайт>>

Прокурорський нагляд під час досудового розслідування

ID роботи: 7173
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Прокурорський нагляд під час досудового розслідування: поняття та особливості здійснення

1.1. Поняття, мета та завдання прокурорського нагляду у кримінальному процесі України

1.2. Характеристика наукових досліджень щодо особливостей здійснення прокурорського нагляду під час досудового розслідування

Розділ 2. Практична частина

2.1. Характеристика статистичних даних щодо участі прокурора у досудовому розслідуванні

2.2. Відповіді на питання

Що є предметом нагляду прокурора на початковому етапі кримінального провадження?

Чи здійснює прокурор процесуальне керівництво до початку досудового розслідування (до внесення відомостей до ЄРДР)?

Яким чином здійснюється призначення з 20.11.2012 року прокурора який здійснюватиме процесуальне керівництво?

Що є предметом прокурорського нагляду на стадії досудового розслідування?

Визначте та вкажіть форми взаємодії органів досудового розслідування з органами прокуратури на досудовому розслідуванні

Види процесуальних рішень, які може прийняти прокурор під час здійснення ним процесуального керівництва досудовим розслідування

Прокурорський нагляд за дотриманням розумних строків досудового розслідування та під час повідомлення особі про підозру.

Прокурорський нагляд під час зупинення та відновлення досудового розслідування, а також під час закриття кримінального провадження.

Предмет прокурорського нагляду під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій.

Предмет прокурорського нагляду під час оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого.

Якими є форми реагування прокурора на незаконні рішення, дії чи бездіяльність слідчого?

Висновок

Література

ДодаткиВисновок:

Таким чином, наділення прокурора у досудовому розслідуванні правом на здійснення процесуального керівництва органами дізнання і досудового слідства - це об'єктивна закономірність, що має під собою міцну законодавчу базу, підтверджену системним тлумаченням норм КПК України 2012 р. Більше того, порядок реалізації цього права, його спрямованість і зміст свідчать, що реалізація його відбувається не в формі прокурорського нагляду, а як самостійна додаткова функції прокурора, що виконується ним у досудовій стадії процесу. Указана функція є обов'язковою і незаперечною. Без її наявності і реалізації не може бути виконане жодне із завдань досудового розслідування - важливої і необхідної стадії кримінального процесу України. Є надія, що законодавець України шляхом внесення змін і доповнень до КПК України чітко й однозначно розмежує прокурорські кримінальні процесуальні функції (нагляду за додержанням законів і процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування).

Процесуальне керівництво прокурора досудовим розслідуванням є ефек­тивним способом забезпечення законності дій та рішень органів досудового розслідування та реалізації визначених Конституцією України відповідних наглядових повноважень. Нагляд за додержанням законів у формі процесу­ального керівництва дозволяє прокурору за допомогою обов’язкових для виконання зазначеними органами вказівок, доручень, процесуальних дій та рішень безпосередньо спрямовувати хід кримінального провадження на його досудових стадіях, цілеспрямовано впливати на результат діяльності органів досудового розслідування та виконання ними завдань криміналь­ного судочинства, насамперед щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтере­сів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зміщуючи акцент із суто наглядової діяльності прокурора на безпосеред­нє керівництво процесуальною діяльністю органу досудового розслідуван­ня щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, новий КПК істотно посилює статус прокурора саме як сторони кримінального провадження з боку обвинувачення.

Що до прокурорів, які безпосередньо здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення розслідування конкретних кримінальних правопорушень, то для виконання функції процесуального керівництва органами дізнання і досудового слідства їм надається широкий арсенал владно-розпорядчих повноважень кримінального процесуального характеру, визначених ч. 2 ст. 36 КПК України. Насамперед до них необхідно віднести такі повноваження прокурора:  доручати органу досудового розслідування проведення розслідування конкретного кримінального правопорушення; доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій; давати вказівки щодо проведення таких дій; брати безпосередню активну участь в цих діях; скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих; ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого за наявності підстав для його відводу, або у випадках неефективного досудового розслідування; погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених КПК України тощо.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: