перейти на сайт>>

Процеси глобалізації у світовій індустрії гостинності та туризму

ID роботи: 1901
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Особливості прояву глобалізації на ринку туристичних послуг
1.1. Поняття глобалізації
1.2. Вплив процесі глобалізації на розвиток туристичної сфеи
2. Особливості процесів глобалізації у готельному бізнесі
2.1. Готельні ланцюги як прояв глобалізацій них процесів
2.1. Тенденції глобалізації у сфері провайдерських послуг
Висновок
Використана літератураВисновок:

Отже, глобалізація економічного розвитку є однією з головних ознак сучасної цивілізації. Вона охоплює практично всі умови та фактори виробництва туристичних послуг, всі регіони світу. Нині всі країни, хоч і різною мірою, причетні до процесу глобалізації. У такій ситуації економічно слабші країни та їх суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності є надзвичайно вразливими і доволі часто беззахисними перед дією глобальних економічних, фінансових, технологічних та інших чинників. Усе це вимагає своєчасного оцінювання чинників і загроз безпеки зовнішньоекономічної діяльності та обґрунтування відповідних механізмів і конкретних заходів, які б пом’якшували негативний вплив глобалізації на економічний розвиток туристичних підприємств.
Важливим аспектом управління зовнішньоекономічною діяльністю туристичних та готельних підприємств є визначення адекватної, реалістичної оцінки чинників та безпеки її здійснення. Всю сукупність чинників, які впливають на характер та особливості зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств, можна розподілити на дві групи – зовнішні та внутрішні. Зовнішні чинники ЗЕД туристичних підприємств – це зовнішні відносно туризму умови господарювання, середовище розвитку туристичного бізнесу.
Внутрішні чинники – це внутрішні фактори, що безпосередньо пов’язані із туристичною діяльністю. У свою чергу, зовнішні чинники можна поділити на глобальні та національні (прямого й опосередкованого впливу), внутрішні – на об’єктивні та суб’єктивні. Результатом аналізу впливу зовнішніх чинників є оцінка міри комфортності та рівня невизначеності середовища розвитку ЗЕД туристичного підприємства, внутрішніх чинників – оцінка його зовнішньоекономічного потенціалу.
На розвиток зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств України негативний вплив справляють такі організаційно-правові чинники: перманентне реформування інституційно-організаційної структури управління туристичної галуззю в Україні; відсутність домовленостей з Європейським Союзом; недосконалість визначення правового статусу іноземних туристів на території України; наявність значної кількості візових, митних, прикордонних формальностей; недосконалість фінансового забезпечення розвитку туристичної галузі.
Основними детермінантами конкурентних переваг туристичних підприємств України є ресурси ЗЕД туристичних підприємств (туристичні, інфраструктурні, трудові, фінансові); умови попиту на туристичні послуги; рівень розвитку та конкурентоспроможність пов’язаних та підтримувальних галузей (транспорт, зв’язок, громадське харчування, банківсько-страхові послуги); зовнішньоекономічна стратегія туристичних підприємств, структура та конкуренція. Додатковими змінними є туристична політика уряду та випадкові обставини.
Міжнародний туризм є складовою частиною міжнародних відносин, у зв'язку з чим виникає необхідність організації і управління всім комплексом туристичної діяльності як в рамках окремих держав, так і на міжнародному рівні. Важливу роль грає Усесвітня туристська організація, що заснована в 1975 р. і діє під патронажем ООН. Діяльність ВТО концентрується на інформативному просуванні туризму, розширенні його значущості, створенні нової матеріально-технічної бази. До інших не менш важливих міжнародних організацій відноситься Міжнародна Асоціація повітряного транспорту (IATA), головною функцією якої є впорядкування міжнародного комерційного повітряного повідомлення, введення єдиних правил і процедур, встановлення узгоджених тарифів на пасажирські авіаперевезення на міжнародних маршрутах.
Крім міжнародних організацій існують регіональні організації, наприклад Організація економічного співробітництва і розвитку (створена в 1960 р. для реалізації цілей, направлених на досягнення високих темпів безперервного економічного розвитку і зростання світової торгівлі, зокрема на вивчення проблем туризму), або Азіатсько-тихоокеанська туристська асоціація (займається розвитком туризму в 34 країнах АТР).
Таким чином, глобалізацію в туризмі можна визначити як процес різкого посилення туристичних потоків, а також потоків послуг, капіталу, інформації і технологій, національних урядів, що зазвичай не потрапляють під регулювання. Глобалізація має довготривалий характер, а її рушійною силою є, перш за все, революція у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, лібералізація ринків і загострення міжнародної конкуренції.
Глобалізація у сфері туризму – один із основних напрямків в індустрії міжнародних великих компаній. Ці компанії, крім економії у великих масштабах, мають можливості розподіляти ризик між різними ринками, застосовувати сучасні маркетингові схеми доступу на міжнародний ринок праці, а також виграють від активного використання нових технологій.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: