перейти на сайт>>

Процес прийняття рішень про закупівлю промислових товарів

ID роботи: 1244
Тип роботи:
Об'єм: 51 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ
І. Процес прийняття рішень про закупівлю промислових товарів
1.1. Закупівельні центри і види здійснення закупівлі промислових товарів
1.2. Характеристика процесу закупівлі промислових товарів для потреб підприємства
1.3. Фактори, що впливають на прийняття рішень про закупівлю промислових товарів
ІІ. Дослідження сучасного стану діяльності підприємства на ринку
2.1. Характеристика об’єкта дослідження і аналіз асортименту продукції (товарів, послуг)
2.2. Маркетингові дослідження іміджу підприємства
ІІІ. Розробка плану рекламної та виставкової діяльності підприємства
3.1. Планування рекламної діяльності підприємства
3.2. Планування виставкової діяльності підприємства
Висновки
Література
ДодаткиВисновок:

Провівши комплексний аналіз фінансового стану і виробничо-господарської діяльності ТОВ „Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменко” за період з 2006 року по 2008 рік, можна зробити наступний висновки.
Так в 2008 році на ТОВ „Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменко” відбувається збільшення об'ємів виробництва продукції, як в натуральному відношенні в 1,6 разу в порівнянні з 2006 роком, так і у вартісному виразі в 1,61 разу в зіставних цінах. Це відбувається за рахунок значного збільшення попиту на продукцію підприємства. Внаслідок цього збільшується і використання виробничих потужностей.
Відбувається зменшення основних фондів на 25,2 %, зокрема скоротилася активна частина основних фондів на 2537,0 тис. грн. в основному за рахунок зменшення вартості машин і устаткування, що негативно характеризує діяльність підприємства. На даному підприємстві спостерігається погіршення технічного стану основних фондів, що пов'язано із старінням устаткування. У 2008 році значно збільшилася фондовіддача (на 0,76 грн.) за рахунок зростання обсягу реалізації, більш кращого використання виробничих потужностей, а також випереджаючого темпу зростання продуктивності праці в порівнянні з темпом зростання фондоозброєності праці. Збільшення фондовіддачі спричинило за собою збільшення рентабельність основних фондів на 173,9 % у 2008 році в порівнянні з 2006 роком.
В цілому результат проведеного аналізу дозволяє охарактеризувати фінансовий стан, як стійкий з тенденцією до поліпшення.
Для забезпечення нормальної роботи заводу можна сформулювати його стратегію таким чином:
- постійно підвищувати рівень якості продукції, що випускається, і товарів народного споживання, відповідних світовим стандартам і споживчому попиту;
- постійно знижувати витрати виробництва за рахунок впровадження досконалих технологічних процесів, використання нових прогресивних матеріалів, зменшення транспортних витрат, підвищення персональної відповідальності робочих і службовців за виконувану роботу;
- постійно проводити навчання і підбір кадрів;
- розробити систему стимулювання;
- освоювати сучасніше, менш енергоємне і металоємне устаткування;
- постійно удосконалювати методи і стилі рекламної роботи. Разом з участю у виставках, конференціях, семінарах, ярмарках, розсилкою проспектів і рекламних листів для потенційних замовників, використовувати телевізійні канали, радіо, друк. Проводити виставки-ярмарки через українські торгові доми в містах Київ, Донецьк, Харків і др.;
- постійно шукати і освоювати нові конкурентоздатні види продукції;
- постійно покращувати сервісне обслуговування. Пропрацювати питання доцільності створення технічних центрів в промислових регіонах України і Росії.
Підприємству слід проводити ряд заходів, направлених на збільшення обсягу продажу продукції, зокрема на зовнішньому ринку. Це можливо досягнути у випадку, коли підприємство буде спрямовувати прибуток на закупку додаткового обладнання, що дозволить поширити асортимент продукції товариства і збільшить прибуток за рахунок відмови підприємства від послуг інших підприємств, що виконують зазначені види робіт.
Процес управління збутовою політикою підприємство здійснює самостійно, виходячи з реального попиту споживачів і в межах повноважень, передбачених статутом.
Організація проведення збутової політики у фірмі сприяє кращому обслуговуванню покупців, створенню стійкого асортименту, підвищенню відповідальності фірми за постійну наявність в продажі необхідних споживачам товарів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: